poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub

Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/

2017-03-30

więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE CHĘTNYCH FIRM DO ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK

Powiat Kościerski prowadzi aktualnie rekrutację pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w zakresie organizacji staży zawodowych i praktyk zawodowych.
Powiat Kościerski od 2017 roku w ramach projektu "„Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 organizuje we współpracy pracodawcami i przedsiębiorcami województwa pomorskiego staże/praktyki zawodowe dla uczniów ponadgimnazjalnych w branży Budownictwo, ICT i elektronika i Transport, Logistyka i Motoryzacja. Regulamin staży i praktyk do pobrania poniżej
Zapraszamy serdecznie pracodawców i przedsiębiorców do składania formularzy zgłoszeniowych w, w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie!

Więcej informacji przez naciśnięcie "więcej"

2018-04-05

więcej...

Sprawozdanie z realizacji projektu za rok 2017

Projekt "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub" realizowany jest zgodnie ze wstępnymi zamierzeniami.

W zakładce więcej znajdziecie Państwo wyczerpujące informacje dotyczące realizacji projektu w 2017r.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami

2018-03-22

więcej...

Nabór osób na kurs pedagogiczny w ramach projektu "Nowoczesna eduakcaj zawodowa w Sercu Kaszub"

Nabór na kurs został zakończony

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia>

Powiat Kościerski prowadzi nabór dla 8 osób na kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
Kurs dedykowany jest pracownikom firm, które organizują lub chcą organizować staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych. Kurs realizowany będzie w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji zawodowych uczniów w powiecie kościerskim.
,
Poszukujemy: • 6 osób z branży Budownictwo, • 1 osoba z branży Transport, Logistyka i Motoryzacja, • 1 osoba z branży ICT i Elektronika.

Termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 12 marca 2018r.


Więcej informacji

2018-02-07

więcej...

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia

W załączeniu został zamieszczony Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników na szkolenia dla uczennic i uczniów, którzy będą ubiegać się o refundację zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia organizowane w ramach projektu "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub".
Do pobrania Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników na szkolenia w ramach projektu "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub"

2017-11-30

więcej...

WYPŁATA STYPENDIUM ZA STAŻ

Uczestnicy staży i praktyk, którzy wskazali płatność stypendium i ewentualnie zwrot kosztów dojazdu gotówką, proszeni są o zgłoszenie w dniu 16.08.2017 r. w godz. 11-15 do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, Budynek Główny I piętro (księgowość) po odbiór pieniędzy.
Do odbioru pieniędzy niezbędne jest posiadanie dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej z nr PESEL.
W przypadku, gdy Uczestnik nie może samodzielnie zgłosić się po odbiór pieniędzy może wypisać upoważnienie ze swoimi danymi i danymi osoby upoważnionej (w tym nr PESEL i nr dokumentu tożsamości), które to upoważnienie pozostanie w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie przy odbiorze pieniędzy

2017-08-09

więcej...

Opis projektu

Projekt "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub", jest skierowany do 528 uczniów szkół kształcenia zawodowego, wybranych branż kluczowych i zawodach w ramach Koncepcji: Budownictwo (uczniowie PZS Nr2 w Kościerzynie), Transport, logistyka i motoryzacja (uczniowie PZS Nr1 w Kościerzynie) oraz ICT i elektronika (uczniowie PZS Nr 2 w Kościerzynie). Działania przewidziane do realizacji zostały zaplanowane w oparciu o Diagnozę potrzeb rozwojowych kształcenia ogólnego i zawodowego Powiatu Kościerskiego, przyjętą Uch. Nr 5/76/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z 19.01.2016r. W ramach zaplanowanych działań przewidujemy m.in.: wsparcie uczniów poprzez płatne staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy kwalifikacyjne, m.in. kursy programowania i obsługi obrabiarek numerycznych, AutoCad, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych, wizyty studyjne w zakładach pracy, wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu (szkolenia, kursy i staże u pracodawców), włączanie pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia zawodowego, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego. Planowana oferta wsparcia dla uczniów szkół zawodowych, w zakresie kształcenia zawodowego opiera się rozwoju kompetencji zawodowych uczniów i ma doprowadzić do podniesienia umiejętności praktycznych uczniów, co w konsekwencji zwiększy ich szansę na pozytywne wyniki egzaminów zawodowych i ostatecznie znalezienie pracy. Wartość projektu to pond 3 mln. zł. i będzie trwał do końca 2020 roku.

2017-07-26

więcej...

Regulamin rekrutacji do projektu "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub"

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej).więcej...

Regulamin organizacji staży i praktyk zawodowych w projecie Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub

Regulamin staży i praktyk określa zasady organizacji staży i praktyk zawodowych, wykraczających poza podstawę programową uczniów.

Staże i praktyki dedykowane są dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 z branży Transport, Logistyka i Motoryzacja oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie z branży Budownictwo oraz ICT i Elektronika uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub”.

2017-07-26

więcej...
 
Strona: 1