czwartek 23 listopada 2017 - Adeli, Felicyty, Klemensa

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Nowoczesna baza edukacji zawodowej

Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

2017-03-30

więcej...

Opis projektu

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu, modernizacją pomieszczeń dydaktycznych – na potrzeby kształcenia zawodowego w branżach uznanych za kluczowe dla powiatu kościerskiego oraz zakupem sprzętu na potrzeby punktu doradztwa zawodowego. Projekt obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia pracowni dydaktycznych, modernizację pomieszczeń dydaktycznych, w tym przystosowanie dla osób niepełnosprawnych w PZS Nr 2. Przewiduje się od 2017 r. uruchomienie kierunku kształcenia związanego z chłodnictwem i klimatyzacją, a od 2018 r. utworzenie nowego kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Natomiast w PZS Nr 1 planuje się zakup sprzętu i wyposażenia pracowni dydaktycznych w zakresie technik logistyk i technik spedytor oraz zakup sprzętu na potrzeby koordynatora powiatowego doradztwa zawodowego.

więcej...
 
Strona: 1