poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Nowoczesna baza edukacji zawodowej

Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

2017-03-30

więcej...

Opis projektu

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu, modernizacją pomieszczeń dydaktycznych – na potrzeby kształcenia zawodowego w branżach uznanych za kluczowe dla powiatu kościerskiego oraz zakupem sprzętu na potrzeby punktu doradztwa zawodowego. Projekt obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia pracowni dydaktycznych, modernizację pomieszczeń dydaktycznych, w tym przystosowanie dla osób niepełnosprawnych w PZS Nr 2. Przewiduje się od 2017 r. uruchomienie kierunku kształcenia związanego z chłodnictwem i klimatyzacją, a od 2018 r. utworzenie nowego kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Natomiast w PZS Nr 1 planuje się zakup sprzętu i wyposażenia pracowni dydaktycznych w zakresie technik logistyk i technik spedytor oraz zakup sprzętu na potrzeby koordynatora powiatowego doradztwa zawodowego.

2017-12-21

więcej...

Rozeznanie Rynku na pracownię dydaktyczną ICT chłodnictwo i klimatyzacja

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie zwraca się z prośbą o pomoc w określeniu wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu, wyposażenia, montaż i rozruch pracowni dydaktycznej ICT chłodnictwa i klimatyzacji w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia na stronie Rozeznanie Rynku na pracownię ICT chłodnictwo i klimatyzacja

2018-02-01

więcej...

Modernizacja PZS Nr 2 w Kościerzynie

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie zostały przeprowadzone prace modernizacyjne pomieszczeń dydaktycznych. Przebudowa pomieszczeń objęła m.in.:
- zmianę konstrukcji stropu oraz wymianę posadzek na antypoślizgowe,
- wymianę posadzek na antypoślizgowe,
- wykonanie instalacji elektrycznej i informatycznej,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymalowanie i wymianę oświetlenia.

2017-12-21

więcej...
 
Strona: 1