poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Konkurs "Biznes Plan Juniora III"

Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz przebiegu konkursu dotyczącego rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości polegającego na przygotowaniu i wyborze najlepszego biznes planu na prowadzenie działalności gospodarczej pn. „Biznes plan JUNIORA III”.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Kompetencje na +” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej).
REGULAMIN KONKURSU BIZNES PLAN JUNIORA III
Załączniki:
ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE/ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO
ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZAŁĄCZNIK NR 3 BIZNES PLAN

2017-10-09

powrót