sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Moja Firma w Sercu Kaszub

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


www.efs.gov.pl/
mojafirma@powiatkoscierski.pl

2012-09-11

więcej...Ulotka

2012-11-14

więcej...

projekt dobiega końca

Szanowni Państwo, projekt pn. " Moja Firma w Sercu Kaszub" dobiegł końca. Realizacja projektu prowadzona była do 31 sierpnia br. Uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem doradczo - szkoleniowym i finansowym. Wsparcie finansowe w wysokości do 38.000,00 zł otrzymało 26 Beneficjentów pomocy z czego 25 dodatkowo udzielono wsparcia pomostowego w wysokości 1000,00 zł. 10 osób otrzymało przedłużone wsparcie pomostowego. Z jednorazowej dotacji inwestycyjnej Beneficjenci pomocy m.in. zakupili: urządzenia wykorzystywane w mechanice motocyklowej, maszynę diagnostyczną, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, samochody osobowe i dostawcze, przyczepki do samochodów, piłę, grubościówkę, zakuwarki itp., rusztowania i inne urządzenia potrzebne w budownictwie, sprzęt fotograficzny, trampolinę i sprzęt do paintballu, kajaki, maszyny krawieckie, sprzęt rehabilitacyjny, konie i przyczepę do przewożenia koni, solarium, wyposażenie salonu kosmetycznego, wyposażenie salonu fryzjerskiego.

2014-08-29

więcej...

Dotacje rozliczone

Beneficjenci, którzy otrzymali dotację inwestycyjną wraz ze wsparciem pomostowym w miesiącu maju, rozliczyli 12 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej dzięki czemu spełnili warunki określone w umowie.

2014-06-30

więcej...

Publikacja podsumowująca projekt

Szanowni Państwo, dobiega końca realizacja naszego projektu, dlatego też przygotowana została publikacja podsumowująca. publikacja_podsumowujaca_projekt

2014-03-14

więcej...

Ostateczne listy osób na przedłużone wsparcie pomostowe

Dnia 28 października 2013 r. Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru Beneficjentów pomocy, którym zostanie przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

2013-11-20

więcej...

Komisja dokonała wyboru Beneficjentów Pomocy, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe

Dnia 28 października 2013 r. Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru Beneficjentów pomocy, którym zostanie przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

2013-10-30

więcej...

Ogłoszenie konkursu wewnętrznego na przedłużone wsparcie pomostowe

Uprzejmie informuję, że dla Beneficjentów pomocy projektu pn. „Moja Firma w Sercu Kaszub” z dniem 16 września br. ogłaszamy konkurs zamknięty na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres 3 miesięcy.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego można składać od dnia 17.09.2013r. do dnia 23.09.2013r. w Biurze Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, przy ul. 3 Maja 9 C.

2013-09-16

więcej...

Rozliczamy pierwsze dotacje inwestycyjne

Wydatki podlegające finansowaniu w ramach przyznanej dotacji musiały zostać poniesione najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 25 Beneficjentów pomocy ma obowiązek rozliczyć otrzymaną dotację.

2013-08-23

więcej...

Dodatkowa jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności gospodarczej

Z oszczędności jakie wyniknęły, podczas realizacji projektu Instytucja Pośrednicząca - Urząd Marszałkowski wyraził zgodę, aby przyznać dodatkową dotację inwestycyjną w wysokości 35 074,28zł bez wsparcia pomostowego. Beneficjent ostateczny, pierwszy spod kreski po ocenie biznes planów wyraził zgodę na otrzymanie dotacji. W związku z czym powstanie 26 mikroprzedsiębiorstwo.

2013-08-05

więcej...

Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcie pomostowe podpisane

W terminie od 7 maja - 15 maja br. podpisywano umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z uczestnikami projektu pn. "Moja Firma w Sercu Kaszub".

2013-05-20

więcej...

Wizje lokalne przed przyznaniem wsparcia finansowego

W ramach monitoringu prawidłowości realizacji projektu przeprowadzono wizje lokalne w miejscach planowanych działalności u 30 Beneficjentów Ostatecznych.

2013-05-06

więcej...

Ostateczna lista osób, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach projektu pn. "Moja Firma w Sercu Kaszub"

W dniu 25 kwietnia 2013 r. Komisja Oceny Wniosków dokonała ostatecznego wyboru Beneficjentów ostatecznych, którym zostanie przyznane wsparcie finansowe.

2013-04-30

więcej...

Wstępne listy uczestników którym przyznane zostanie dofinansowanie w ramach projektu "Moja Firma w Sercu Kaszub"

Dnia 10 kwietnia br. Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru Beneficjentów ostatecznych, którym zostanie przyznane wsparcie finansowe.

2013-04-11

więcej...

Zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych

Informujemy, że w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. „Moja Firma w Sercu Kaszub” zostały wprowadzone zmiany.

2013-02-21

więcej...
 
Strona: 1 2 3