poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Kompetencje na +

Kompetencje na +

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/

2017-03-30

więcej...

Opis projektu

Projekt "Kompetencje na +", jest skierowany do 1180 uczniów oraz 50 nauczycieli z kościerskich szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski. Projekt obejmuje uczniów i nauczycieli następujących placówek:
• Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie (Liceum i Technikum),
• Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Kościerzynie (Technikum),
• I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego młodzieży ponadgimnazjalnej w Powiecie Kościerskim oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Działania przewidziane do realizacji zostały zaplanowane w oparciu o Diagnozę potrzeb rozwojowych kształcenia ogólnego i zawodowego Powiatu Kościerskiego, przyjętą Uchwałą Nr 5/76/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 19.01.2016 r.
W ramach zaplanowanych działań przewiduje się następujące formy wsparcia:
a)formy wsparcia dla uczniów:
• zajęcia dodatkowe oparte na metodzie badawczej i doświadczalnej prowadzone poprzez innowacje i eksperymenty, a także z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi ICT,
• wyjazdy edukacyjne, np. do szkół wyższych oraz innowacyjnych centrów kształcenia (wykłady, warsztaty, laboratoria),
• rozwój kompetencji związanych z inicjatywnością i przedsiębiorczością poprzez m.in. możliwość udziału w konkursie na własną działalność gospodarczą,
• doradztwo edukacyjno-zawodowe.

b)formy wsparcia dla nauczycieli:
• szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe,
• studia podyplomowe.

c)doposażenie pracowni szkolnych i zakup pomocy dydaktycznych.

Planowane efekty wsparcia obejmują podniesienie umiejętności i kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kościerskiego po opuszczeniu programu (1062 os.) oraz kompetencji zawodowych nauczycieli (45 os.). Ponadto planowanym efektem realizacji projektu jest również doposażenie kościerskich szkół i pracowni przedmiotowych w nowoczesny sprzęt ICT i pomoce dydaktyczne oraz ich wykorzystywanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w 4 szkołach, biorących udział w projekcie.

Wartość projektu wynosi 1 203 120,00 zł. Na realizację projektu Powiat Kościerski pozyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 1 142 964,00 zł, a pozostała część stanowi wkład własny Powiatu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020

2018-03-21

więcej...

PROJEKT „KOMPETENCJE NA +” – Sprawozdanie z działań realizacji projektu

Od października 2016 roku Powiat Kościerski z sukcesem realizuje projekt pn. „Kompetencje na +”, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej.

2017-11-21

więcej...

Podsumowanie konkursu "Biznes Plan Juniora III"

Relacja z podsumowania konkursu "Biznes Plan Juniora III" - TUTAJ

2017-11-21

więcej...

Konkurs "Biznes Plan Juniora III"

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN –„BIZNES PLAN JUNIORA III” organizowany w ramach projektu „Kompetencje na +”

2017-10-09

więcej...
 
Strona: 1