poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

NAWAŁNICE W POWIECIE KOŚCIERSKIM - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA POSZKODOWANYCH

W związku z nawałnicami, które przeszły nad naszym regionem z 11 na 12 sierpnia br., Starostwo Powiatowe w Kościerzynie uruchomiło niniejszą specjalną zakładkę na swojej stronie internetowej, w której w jednym miejscu, zamieszczane będą najważniejsze informacje dotyczące tej tragedii, w szczególności komunikaty dla poszkodowanych.

Decyzja Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w sprawie ustalenia stawek służących do obliczenia wynagrodzenia za uporządkowanie powierzchni leśnych, posiadaczom lasów niepaństwowych, zdewastowanych w następstwie silnych wiatrów jakie wystąpiły na terenie RDLP w Gdańsku w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r.

Treść decyzji

Dofinansowanie na usuwanie azbestu w gminach poszkodowanych w nawałnicy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, iż rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zadań polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest na obszarach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, których wystąpienie zostanie potwierdzone przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
Więcej informacji o naborze wniosków znaleźć można pod adresem: https://wfos.gdansk.pl/uwaga-gminy-poszkodowane-w-2017r-w-wyniku-zjawisk-o-charakterze-kleski-zywiolowej


Wsparcie finansowe otrzymane od samorządów na usuwanie skutków nawałnicy

Poniżej zamieszczamy wykaz samorządów, które udzieliły Powiatowi Kościerskiemu wsparcia finansowego, na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła przez nasz teren.
Marburg -Biedenkopf

Powiat Wejherowski

Powiat Sandomierski

Powiat Poddębicki

Powiat Starogardzki

Samorząd Województwa Małopolskiego

Skup drewna od osób prywatnych z terenów dotkniętych nawałnicą

Poniżej zamieszczamy kontakt do firmy Mondi Świecie S.A., która zainteresowana jest zakupem drewna z terenów dotkniętych nawałnicą. Dane firmy

Obsługa przez ZUS poszkodowanych osób ubezpieczonych z terenów dotkniętych nawałnicą

W związku z ostatnimi wydarzeniami, związanymi z nawałnicami, które spowodowały znaczne straty materialne u osób prywatnych i firm, poniżej zamieszczamy informacje Pani Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku, Anety Pawłowskiej, na temat proponowanych form wsparcia i pomocy.
Informacja ZUS - poradnictwo i obsługa
Informacja ZUS - przedsiębiorcy

Możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie można uzyskać na odtworzenie terenów zieleni, parków, ogrodów, małej infrastruktury turystycznej i siedlisk przyrodniczych, które ucierpiały w sierpniowych nawałnicach. O dotacje będzie można ubiegać się od 5 września, a wnioski będą oceniane na bieżąco. Nabór potrwa do 30 marca 2018 r. lub do wyczerpania 20 mln zł alokacji.

W ogłoszonym naborze ważna jest lokalizacja przedsięwzięć, dla których przeznaczono wsparcie. Muszą być to tereny gmin umieszczonych w Wykazach gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., stanowiących załączniki do Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1547), oraz z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1583.

NFOŚiGW przyzna dotacje (do 100% kosztów kwalifikowanych) dla pięciu rodzajów przedsięwzięć. Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż.

Poniżej link do szczegółowych informacji dot. dofinansowania: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/nabor---katastrofy-naturalne/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest w trakcie rozpoznawania potrzeb osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku nawałnic

W związku ze skutkami nawałnic jakie dotknęły szeroką grupę osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpił do intensywnych działań w zakresie rozpoznania potrzeb osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku nawałnic pogodowych z 11 i 12 sierpnia 2017 r. Mając powyższe na uwadze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje osoby niepełnosprawne, które ucierpiały w wyniku nawałnic o pilne zgłaszanie rodzaju powstałych szkód oraz potrzeb w szczególności wynikających z niepełnosprawności. Informacje należy zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie tel. 58 686 50 05 w 26 lub kom. 500 728 545. Informujemy, że po zebraniu powyższych informacji, zostaną one przekazane do Zarządu PFRON w celu analizy i podjęcia działań zmierzających do wsparcia poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

06.09.2017 r. Marzena Hinca – Dyrektor PCPR

Informacja nt. pomocy finansowej ze środków funduszu leśnego na uporządkowanie powalonych drzewostanów, złomów i wywrotów z prywatnych gruntów leśnych dla osób prywatnych poszkodowanych w nawałnicy

Treść komunikatu

Wzór wniosku i zgłoszenia

Dane kontaktowe do Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego


Kontakt

Wnioski przyjęte przez przedsiębiorców drzewnych podczas narady w Fojutowie w dniu 29 sierpnia 2017 r.


Wnioski
Dane do kontaktu - dla osób mających problem z uprzątnięciem i zagospodarowaniem powalonego lasu


Protokół ze spotkania w sprawie określenia warunków między Nadleśniczym Nadleśnictwa Lipusz i Nadleśniczym Nadleśnictwa Kościerzyna a Starostą Kościerskim

Protokół

Protokół z oględzin dróg powiatowych pracowników Nadleśnictwa Lipusz z pracownikami ZDP w Kościerzynie

Protokół

Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w sprawie postępowania z niepełnowartościowymi środkami ochrony roślin na terenach objętych huraganem

Treść komunikatu

Pismo Starosty Kościerskiego skierowane do firm z prośbą o pomoc w nawiązania współpracy z właścicielami lasów prywatnych w celu skupu drewna

Treść pism
Treść pism

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skali szkód oraz pomocy dla rolników dotkniętych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia

Treść informacji

Informacja Ministra Środowiska na temat strat w lasach prywatnych spowodowanych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz możliwości pomocy w likwidacji poniesionych strat

Treść informacji

Informacja Ministra Zdrowia i Rozwoju Wsi na temat skali szkód oraz pomocy dla rolników dotkniętych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia

Treść informacji

Informacje dla prywatnych właścicieli lasów dotyczące usuwania połamanego drzewostanu

W związku z odbytym spotkaniem, które odbyło się w Gminie Lipusz w dniu 15.08.2017 r., dotyczącym pomocy mieszkańcom dotkniętych tragedią, poniżej treść ogłoszenia zawierającego informacje dla prywatnych właścicieli lasów.
Ogłoszenie

Mapy szkód drzewostanu

Poniżej linki na stronę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, przedstawiające mapy szkód drzewostanu w Nadleśnictwie Lipusz oraz pohuraganowe straty w pomorskich lasach.
Mapy szkód drzewostanu w Nadleśnictwie Lipusz
Pohuraganowe straty w pomorskich lasach

Spotkanie dla właścicieli lasów prywatnych poszkodowanych w nawałnicy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 sierpnia br. (wtorek) o godz. 14.00 w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego organizuje spotkanie z przedstawicielami firmy International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
Spotkanie adresowane jest do Samorządów z terenu Województwa Pomorskiego i właścicieli lasów prywatnych poszkodowanych w nawałnicy, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.


Pomoc z Powiatu Kłobuckiego dla poszkodowanych nawałnicą

Instytucje, samorządy, organizacje pozarządowe, firmy, a także prywatne osoby z całej Polski solidaryzują się z mieszkańcami Pomorza, którzy zostali dotknięci nawałnicą przechodzącą przez nasz rejon w nocy z 11 na 12 sierpnia br. Kolejnymi osobami, które ruszyły z pomocą dla poszkodowanych, byli przedstawiciele władz Powiatu Kłobuckiego, którzy 22 sierpnia br., w imieniu mieszkańców tego Powiatu, dostarczyli do Powiatu Kościerskiego dary zebrane podczas specjalnej zbiórki.
Cała relacja TUTAJ

Interwencje Starosty Kościerskiego w związku z nawałnicą

Starosta Kościerski i władze Powiatu Kościerskiego, jak również włodarze wszystkich gmin Powiatu Kościerskiego, czynią wszelkie starania, w celu udzielenia niezbędnej pomocy mieszkańcom, szczególnie tym, którzy utracili dach nad głową lub wręcz cały dorobek życia.
Poniżej publikujemy pisma Starosty Kościerskiego wysłane do różnego rodzaju instytucji, które w głównej mierze dotyczą wsparcia i pomocy dla mieszkańców naszego Powiatu, którzy ucierpieli na skutek nawałnicy.
Pismo do International Paper Kwidzyn dotyczące możliwości skupu drewna pozyskanego od właścicieli lasów prywatnych dotkniętych nawałnicą.

Pismo do Wojewody Pomorskiego w sprawie podjętych działań przez powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Starostę Kościerskiego, w związku z nawałnicą.

Pismo do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośbą o możliwość pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego dla właścicieli lasów prywatnych poszkodowanych w nawałnicy.

Pismo do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z prośbą o możliwość pozyskania środków z funduszu leśnego dla właścicieli lasów prywatnych poszkodowanych w nawałnicy.

Pismo do Starosty Poddębickiego z prośbą o wsparcie finansowe.

Pismo do Wojewody Pomorskiego z prośbą o przekazanie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na remont i odbudowę dróg przebiegających przez nasz teren, w tym m.in.: Dziemiany - Bytów 1780 G; Lipusz - Tuszkowy 2401 G; Lipusz - K20 1934G; Nowa Kiszewa -Wiele 2404G; Czersk- Karsin - Lubnia 241 OG.

Pismo do Marszałka Województwa Pomorskiego z prośbą o przekazanie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na remont i odbudowę dróg przebiegających przez nasz teren, w tym m.in.: Dziemiany - Bytów 1780 G; Lipusz - Tuszkowy 2401 G; Lipusz - K20 1934G; Nowa Kiszewa -Wiele 2404G; Czersk- Karsin - Lubnia 241 OG.

Pismo do Starosty Starogardzkiego z prośbą o wsparcie i udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej dla poszkodowanych w nawałnicy.

Pismo do Starosty Wejherowskiego z prośbą o wsparcie i udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej dla poszkodowanych w nawałnicy.

Pismo do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z prośbą o pomoc i wskazanie toku postępowania dla właścicieli, którzy utracili prywatne lasy podczas nawałnicy, w celu sprawniejszego działania i udzielania pomocy poszkodowanym.

Pismo do Wojewody Pomorskiego z prośbą o przekazanie dodatkowych zasobów kadrowych do Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, w celu udzielania dalszej, błyskawicznej pomocy poszkodowanym.

Pismo do Wojewody Pomorskiego z podziękowaniami za wsparcie w postaci kontaktu z Zarządem Fundacji Orlen – Dar Serca i w konsekwencji otrzymaniem darowizn finansowych i bonów paliwowych oraz z wykazem rzeczowym wyposażenia potrzebnego do pracy w terenie dla jednostek OSP.

Pisma do Burmistrza oraz Wójtów Gmin Powiatu Kościerskiego na temat potrzeb poszkodowanych z terenu Powiatu oraz OSP, w związku z pismem Wojewody dot. darowizn finansowych i bonów paliwowych.

Pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o wsparcie i udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej dla poszkodowanych w nawałnicy.

Pismo do Starosty Powiatu Nowotarskiego z prośbą o wsparcie i udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej w postaci blachodachówek i pilarek.

Decyzja Zarządu Powiatu Kościerskiego dotycząca bezpłatnego wydawania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - niezbędnych do dokonywania czynności administracyjnych - dla osób poszkodowanych nawałnicą.

Pismo do Związku Gmin Pomorskich z prośbą o pomoc rzeczową w postaci paliwa, pilarek oraz prowadnic i łańcuchów do pilarek.

Pismo do Marszałka Województwa Małopolskiego z prośbą o wsparcie i udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej dla poszkodowanych w nawałnicy.

Pismo do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.Pomoc psychologiczna i prawna dla osób poszkodowanych nawałnicą - informacje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum nieustannie prowadzi wsparcie polegające głównie na pomocy psychologicznej, prawnej oraz udzieleniu wszelkich informacji o możliwych do uzyskania formach wsparcia realizowanego także poza systemem pomocy społecznej.
W Punkcie Interwencji Kryzysowej znajdującym się w PCPR można skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 667-761-455, lub kontaktując się osobiście w godzinach pracy urzędu. Zdajemy sobie sprawę, iż obecnie osoby poszkodowane nawałnicą prowadzą prace w kierunku usunięcia skutków nawałnicy, jednakże w sytuacji niemożliwości poradzenia sobie z następstwami zdarzenia, tzn. nawracającymi wspomnieniami nawałnicy, niespokojnym czy przerywanym snem, lękiem przed burzą itp., oraz innymi następstwami po przeżytych trudnych doświadczeniach zachęcamy do kontaktu. W miarę naszych możliwości pomoc może być także świadczona w miejscu wskazanym przez poszkodowanych. Postaramy się także zapewnić niezbędną, bezpłatną pomoc prawną dla poszkodowanych.
Informujemy także, iż za pośrednictwem PCPR Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpił do intensywnych działań w zakresie rozpoznawania potrzeb osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku ostatnich zdarzeń pogodowych. Mając powyższe na uwadze, PCPR zwraca się z uprzejmą prośbą do osób niepełnosprawnych, które ucierpiały w wyniku nawałnic o pilne zgłaszanie rodzaju powstałych szkód oraz potrzeb w szczególności wynikających z niepełnosprawności do pracowników, pok. 11 lub pod numerem tel. (58)686-50-05.

Ważne informacje dla osób bezrobotnych, pracodawców i przedsiębiorców z terenów dotkniętych skutkami wichur i ulewnych deszczy

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie przekazuje komunikat dotyczący wsparcia z Funduszu Pracy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych z terenów dotkniętych skutkami wichur i ulewnych deszczy oraz komunikat związany z organizacją szkolenia operatora pilarek do ścinki drzew z uprawnieniami pilarz - drwal.
Komunikat - wsparcie dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych
Komunikat - nabór na szkolenia

Ważne informacje dla rolników poszkodowanych nawałnicą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje informacje na temat wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w sprawach o przyznanie płatności bezpośrednich oraz środków obszarowych w ramach PROW 2014 - 2010.
Treść informacji

Ważne informacje dotyczące odbudowania domów zniszczonych w nawałnicy

W DNIU 17 SIERPNIA 2017 R. WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE GMIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU W SIERPNIU 2017 R., W KTÓRYCH STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY ODBUDOWY, REMONTÓW I ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
ROZPORZĄDZENIE OBEJMUJE M. IN. GMINY Z NASZEGO POWIATU: GMINĘ DZIEMIANY, GMINĘ KARSIN I GMINĘ LIPUSZ.
PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA.

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY TAKŻE TREŚĆ CAŁEJ USTAWY Z DNIA 11 SIERPNIA 2001 R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ODBUDOWY, REMONTÓW I ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU.
TREŚĆ USTAWY

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie zamieszcza poniżej wzory druków - formularz zgłoszenia odbudowy niewymagającej pozwolenia na budowę oraz formularz zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego.
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy kontaktować się z tut. Wydziałem Architektury i Budownictwa. Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa pomogą na miejscu w wypełnieniu zgłoszeń i udzielą wszelkich niezbędnych informacji, także pod numerem telefonu (58) 680-18-56 lub (58) 680-18-69.
Zgłoszenie odbudowy niewymagającej pozwolenia na budowę
Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Wniosek Starosty Kościerskiego do Wojewody Pomorskiego o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

Wszelkie informacje na ten temat TUTAJ

Informacje na temat bezpłatnego wydawania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Komunikat dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dotyczący usuwania złomów i wywrotów po wichurze

Wszelkie informacje na ten temat TUTAJ

Apel Marszałka Województwa Pomorskiego do przedsiębiorców w związku z nawałnicą

Wszelkie informacje na ten temat TUTAJ

Numery telefonów dla mieszkańców, w związku z nawałnicą

Wszelkie informacje na ten temat TUTAJ

Informacje na temat szacowania strat i możliwości uzyskania pomocy dla poszkodowanych w nawałnicy

Wszelkie informacje na ten temat TUTAJ

2017-08-23

powrót