czwartek 23 listopada 2017 - Adeli, Felicyty, Klemensa

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Kościerskim a firmą TAXUS SI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostały sporządzone uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
W dniu 25 marca 2011 r. zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o lasach Starosta Kościerski zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzacje stanu lasu, które będą obowiązywać na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2020 r. dla wsi Garczyn, Chrztowo, Stary Wiec, Płachty, Iłownica, Wysin, Milonki, Głodowo położonych w obszarze gminy Liniewo oraz dla wsi Kobyle i Stare Polaszki (dla właścicieli gruntów leśnych należących do osób prawnych) położonych w obszarze gminy Stara Kiszewa.

2011-03-29

więcej...

Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”

W dniu 25 marca 2011 r. Rada Powiatu Kościerskiego uchwaliła aktualizację "Planu gospodarki odpadami dla powiatu kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015" Zmianami objęto podrozdziały planu, w których mówi się o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, głównie w aspekcie funkcjonowania składowisk odpadów i zakładów zagospodarowania odpadów.

2011-03-29

więcej...

Uczeń z "budowlanki" najlepszy w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

W środę 23 marca br. w sali posiedzeń Rady Powiatu Kościerskiego odbył się powiatowy etap Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla szkół ponadgimnazjalnych, który został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie.

2011-03-29

więcej...

Powiat w filmie i fotografii

2011-03-23

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011

Zarząd Powiatu Kościerskiego w dniu 23 marca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2011
Zobacz szczegóły

2011-03-24

więcej...

Podziękowanie za zbiór poezji

W dniu 6 marca br. w Karsinie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, którego głównym punktem była promocja zbioru poezji „Na krawędzi dnia i nocy” autorstwa Gertrudy Cybulskiej i Haliny Datta, mieszkanek Karsina, oraz Eweliny Cybulskiej - Dyl, obecnie mieszkającej w Bydgoszczy, a której korzenie wywodzą się z Bąka.

2011-03-24

więcej...

Wesoło i edukacyjnie w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu

Dzień 14 marca br. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu spędzili na wesoło i edukacyjnie. To właśnie w tym dniu mogli sprawdzić swoją wiedzę w Konkursie „NASZ DOM”.

2011-03-22

więcej...

Lokalny Inicjator Społeczeństwa Obywatelskiego

Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza do współpracy w naszym powiecie osoby, interesujące się lokalnymi działaniami w obszarze ochrony środowiska i chcące działać na rzecz ochrony klimatu.

Więcej informacji poniżej:
Wspólnie chrońmy klimat w całym powiecie

2011-03-22

więcej...

Sportowy sukces ucznia „budowlanki”!

Bardzo dobra wiadomość dotarła do nas z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie, czyli popularnej „budowlanki”. Uczeń klasy 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej Daniel Pek został Mistrzem Europy w biegach na 3000 metrów w Halowych Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Finlandii. Mistrzostwa organizowane były przez Międzynarodową Federację Sportu Niepełnosprawnych Intelektualnie. Serdecznie gratulujemy Danielowi oraz jego trenerom i opiekunom tego ogromnego sukcesu!

2011-03-21

więcej...

Baza biathlonowa w PCM w Garczynie

Władze Powiatu Kościerskiego w osobach starosty Piotra Lizakowskiego oraz wicestarosty Zbigniewa Stencla spotkały się w dniu 17 marca br. z Prezesem Okręgowego Związku Biathlonu Komandorem Bogdanem Paluszkiewiczem.
Spotkanie miało charakter roboczy, w którym rozważano współpracę pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Polskim Związkiem Biathlonu w celu utworzenia biathlonowej bazy sportowej przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.

2011-03-18

więcej...

Zarząd wizytował DWD w Wygoninie

W dniu 16 marca br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Kościerskiego, na którym Zarząd wizytował podlegającą mu placówkę oświatową - Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie.

2011-03-17

więcej...

Spotkania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi

W dniu 14 marca br. rozpoczęły się spotkania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi wśród kobiet Powiatu Kościerskiego.

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie jest partnerem projektu pt. ”Poprawa jakości Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez zakup mammografu cyfrowego i USG oraz upowszechnienie dostępu do diagnostyki zdrowotnej w Sercu Kaszub”, Oś Priorytetowa IX Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

2011-03-14

więcej...

Konferencja „Młodzi na rynku pracy w powiecie kościerskim”

Dnia 10.03.2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie zorganizował Konferencję „Młodzi na rynku pracy w powiecie kościerskim”, która odbyła się w Hotelu Gryf w Kościerzynie. Konferencję otworzył Starosta Powiatu Kościerskiego Piotr Lizakowski. Spotkanie to miało na celu przedstawienie wyników badań dotyczących osób do 25 roku życia na rynku pracy w powiecie kościerskim, opracowanych na zlecenie PUP w Kościerzynie pod koniec 2010 r. oraz poruszenie tematu szeroko pojętej sytuacji ludzi młodych w powiecie kościerskim.

2011-03-14

więcej...

„Wesoła Gromadka” w cyrku

Wychowankowie „Wesołej Gromadki” w Kościerzynie ponownie się świetnie bawili, tym razem w cyrku „Europa”. To dzięki ofiarności firmy MARLEP TRANS w Kościerzynie, dwudziestka dzieci mogła podziwiać wspaniałą sztukę cyrkową. Danielowi najbardziej podobały się akrobacje na motorze, Paulinie - żarty Pana Czesia, który oblał Bartka wodą i gimnastyczki na linach. Niezwykle ekscytująca dla wszystkich była tresura tygrysów.
Mimo, że droga była daleka i zmarznięci wrócili do swojego domu, to wdzięczni są za to zaproszenie i serdecznie dziękują!

2011-03-11

więcej...

Rekrutacja do projektu „Droga do kariery”

W dniu 8 marca br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie rozpoczęło rekrutację do projektu pn. „Droga do kariery”. Nabór do projektu zakończy się 28 marca br. lub w dniu osiągnięcia trzykrotności grupy docelowej.

2011-03-10

więcej...