piątek 25 maja 2018 - Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Zbiórka rzeczy dla poszkodowanych w nawałnicy


2017-08-16

więcej...

Numery telefonów dla mieszkańców, w związku z nawałnicami

Poniżej podajemy numery telefonów, na które można zgłaszać wszelkie sprawy związane z nawałnicami, które przeszły przez nasz rejon z 11 na 12 sierpnia br.

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie:
Alicja Żurawska, starosta kościerski: 607 950 000.
Henryk Ossowski, wicestarosta kościerski: 663 498 000.
Monika Wollik - Litwin, sekretarz Powiatu: 605 841 716.
Krzysztof Brzoskowski, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: 605 841 718.

Urząd Gminy Dziemiany:
Sekretariat: 58 688 00 22; 58 688 00 02.
Leszek Pobłocki, wójt Gminy Dziemiany: 504 260 743.
Henryk Koliński, sekretarz Gminy: 504 260 808.

Urząd Gminy Lipusz:
Mirosław Ebertowski, wójt Gminy Lipusz: 693 260 802.
Marek Klasa, zastępca Wójta Gminy Lipusz: 603 106 928.
603 510 591.
781 506 045.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie: 998.
Tomasz Klinkosz, komendant powiatowy PSP w Kościerzynie: 609 680 037.

Informacje na temat awarii i wyłączeń prądu:
Energa Operator

2017-08-16

więcej...

Komunikat dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie informuje, że usuwanie złomów i wywrotów, po wichurze, która w nocy z piątku na sobotę (11/12 sierpnia) przeszła nad naszym terenem, w lasach prywatnych zgodnie z zapisami ustawy o lasach należy do obowiązków właścicieli lasów i nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej.
Prace te należy jednak pisemnie zgłosić leśniczemu nadzorującemu dany obszar lub do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ewentualnie do Urzędu Gminy.
W zgłoszeniu należy podać numer działki, miejscowość, obręb geodezyjny, szacunkową powierzchnię lasu oraz w miarę możliwości numer oddziału leśnego, ilość drewna i dokumentację fotograficzną.

2017-08-16

więcej...

Informacje na temat szacowania strat i możliwości uzyskania pomocy dla poszkodowanych w nawałnicy

Informacje Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące szacowania powstałych w wyniku frontu burzowego strat i możliwości uzyskania pomocy socjalnej.
Wszystkie niezbędne informacje w poniższych plikach.


Pismo przewodnie
Wytyczne - zasiłki do 6 tyś. zł
Wytyczne - zasiłki do 100 tyś zł

2017-08-16

więcej...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na dni 16.08 - 19.08.2017 r.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych wydanych przez biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Prognoza znajduje się w poniższym pliku.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na dni 16.08 - 19.08.2017 r.

2017-08-16

więcej...

Zakaz wstępu do lasu

W związku ze zniszczeniami powstałymi po burzy, która przeszła przez teren Nadleśnictwa Lipusz, Decyzją Nadleśniczego został wprowadzony całkowity zakaz wstępu do lasu do odwołania.

2017-08-14

więcej...Pogrzeb odbędzie się 14 sierpnia br. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Liniewie.

2017-08-11

więcej...

Zaproszenie na IV Festiwal Żurawiny2017-08-10

więcej...

Za nami pierwsze posiedzenie nowej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji

9 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, zwołane przez Starostę Kościerskiego.

2017-08-10

więcej...

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, wspólnie z Gminą Stary Dzierzgoń, zachęcają do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Wieniec Dożynkowy oraz w uroczystościach Dożynkowych Województwa Pomorskiego, które odbędą się 10 września br. w Starym Dzierzgoniu (powiat sztumski).

2017-08-07

więcej...

Projekt „integracja”

Fundacja „Sprawni Inaczej” – Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościerzynie oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” w Kościerzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Integracja” w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2017 r. ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego.

2017-08-03

więcej...

Kaufland dzieciom

Firma KAUFLAND po raz kolejny włączyła się w akcje na rzecz dzieci. Kościerski sklep Kaufland uczestniczył w Kampanii prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kościerzynie pt. „Dajmy siebie innym”. Ostatnimi działaniami PCPR wraz ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” mógł promować rodzicielstwo zastępcze na terenie Powiatu Kościerskiego, wspierając jednocześnie zadania Kaufland w zakresie działalności firmy.

2017-08-03

więcej...

Zaproszenie2017-07-26

więcej...

„JAK FENIKS Z POPIOŁU” – relacja z realizacji projektu

Mija już czwarty miesiąc realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie, w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, projektu pn.: „Jak Feniks z Popiołu”.

2017-07-26

więcej...

Wakacje na sportowo w Marburgu

Reprezentacja Powiatu Kościerskiego – dwadzieścioro siedmioro dzieci, wyjechało do zaprzyjaźnionego Okregu Marburg – Biedenkopf w Niemczech, na tygodniowy obóz sportowy „SIX NATIONS CAMP 2017”.

2017-07-25

więcej...