czwartek 19 lipca 2018 - Alfreny, Rufina, Wincentego

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XLI Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.2017-10-11

więcej...

Sukcesy sportowe kościerskiego ogólniaka – II miejsce w województwie!

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Wybickiego w Kościerzynie zajęło wysokie II. miejsce wśród 113 szkół, w podsumowaniu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego 2016/2017.

2017-10-09

więcej...

Od 1 października obowiązuje nowy wykaz placówek świadczących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

W związku z utworzeniem tzw. sieci szpitali NFZ wprowadza nowy wykaz placówek świadczących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Obowiązuje on od 1 października od godz. 8.00. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

2017-10-04

więcej...

XL Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

27 września br. odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Kościerskiego. Podczas Sesji radni wysłuchali jednej informacji i trzech sprawozdań oraz podjęli trzy uchwały.

2017-09-29

więcej...

Debatowano na temat Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych

21 września br. odbyła się konferencja pt.: „Współpraca społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi”. Organizatorem konferencji była Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Patronat nad wydarzeniem sprawował Powiat Kościerski.

2017-09-28

więcej...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, które odbędzie się 26 września 2017 r. (wtorek) w siedzibie Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Olimpijska 2, 81-358 Gdynia, sala konferencyjna A parter w godz. 12-14:30.

2017-09-22

więcej...

Zaproszenie na XL Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XL Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.2017-09-19

więcej...

Podsumowanie etapu powiatowego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”

W dniu 17 września br. podczas Diecezjalnych Dożynek Diecezji Pelplińskiej oraz XX Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu, odbyło się podsumowanie etapu powiatowego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”.

2017-09-19

więcej...

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018.

2017-09-15

więcej...

Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową coraz bliżej

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jest w posiadaniu dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową koło miejscowości Nowa Kiszewa. Wartość kosztorysowa przebudowy wyniesie 174 553,86zł.

2017-09-08

więcej...

Spotkanie robocze w sprawie pomocy poszkodowanym w nawałnicy

W dniu 7 września br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, z inicjatywy Starosty Kościerskiego, Alicji Żurawskiej, odbyło się spotkanie robocze poświęcone tematowi nawałnicy.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Lasów Państwowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także licznie zgromadzeni samorządowcy gmin powiatu kościerskiego i kartuskiego wraz z dyrektorami Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

2017-09-08

więcej...

Spotkanie oświatowe w Starostwie Powiatowym

1 września br. w Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starosty Kościerskiego z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski.

2017-09-04

więcej...

O nawałnicy podczas Sesji Rady Powiatu

W minioną środę, w dniu 30 sierpnia br. odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Kościerskiego, podczas której Alicja Żurawska, Starosta Kościerski przedstawiła informację na temat sytuacji na terenach Powiatu Kościerskiego dotkniętych nawałnicą w dniach 11/12 sierpnia 2017 r.

2017-09-06

więcej...

Kolejne środki z PFRON na likwidację barier dla Powiatu Kościerskiego.


W dniu dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2017 roku zostały zawarte umowy pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których przedmiotem jest zaliczkowe dofinansowanie i realizacja przez samorząd powiatowy projektów w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i D”.

2017-08-31

więcej...

Informacja nt. pomocy finansowej ze środków funduszu leśnego na uporządkowanie powalonych drzewostanów, złomów i wywrotów z prywatnych gruntów leśnych dla osób prywatnych poszkodowanych w nawałnicy

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie informuje, że zgodnie z decyzją nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zostanie uruchomiona pomoc finansowa ze środków funduszu leśnego na uporządkowanie powalonych drzewostanów, złomów i wywrotów z prywatnych gruntów leśnych. Aby skorzystać z pomocy Starosta Kościerski zgodnie z w/w decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zobowiązany jest do wydania poszczególnym właścicielom lasów decyzji zobowiązującej do wykonania prac porządkujących grunt leśny. Postępowania w tej sprawie będą wszczęte z urzędu na podstawie przesłanych przez starostwo zgłoszonych szkód w lesie przez właścicieli lasów oraz na podstawie bieżących zgłoszeń właścicieli lasów odpowiednim służbom Nadleśnictw.
W celu uproszczenia procedury wydawania decyzji Starosta Kościerski upoważniła Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz i Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna do doręczania właścicielom lasów zawiadomień o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego oraz do przeprowadzania oględzin gruntów leśnych i sporządzania protokołów z oględzin.
Ponadto w celu uzyskania pomocy finansowej właściciele lasu zobowiązani są złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek ten udostępniać będą również leśniczowie w trakcie przeprowadzanych oględzin lasu. Załącznikiem do wniosku jest zgłoszenie szkody w lesie na formularzu już wcześniej przygotowanym przez starostwo. Właściciele lasów, którzy złożyli już takie zgłoszenie składają sam wniosek. Wzór wniosku i zgłoszenia

2017-08-29

więcej...