czwartek 19 lipca 2018 - Alfreny, Rufina, Wincentego

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Powiat Kościerski na stronach Wirtualnej Polski

Bramę Kaszubskiego Pierścienia w Garczynie odiwedzili podróżnicy z Wirtualnej Polski, którzy na swoich stronach internetowych pokazują, że Polska jest fajna.

2011-12-08

więcej...

Projekt popularyzujący zdrowy styl życia

Powiat Kościerski otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn.:” Krok w stronę zdrowia”, którego realizacja rozpoczęła się w październiku i potrwa do 15 grudnia br. Zadania merytoryczne są realizowane przez młodzież Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie.

2011-12-08

więcej...

Remont w PUP za pieniądze z Ministerstwa Pracy

Trwają prace remontowe i modernizacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie. Jest to II etap prac związanych z wyodrębnieniem w strukturze Urzędu Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ).

2011-12-08

więcej...

Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego na dalsze zatrudnienie pośredników pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wniosek o dofinansowanie projektu „Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu-edycja IV” w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 05.12.2011 r. do siedziby PUP wpłynęło pismo z WUP informujące, iż projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Obecnie czekamy na wyniki oceny merytorycznej.

2011-12-08

więcej...

Informacja Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Kościerskiego

W związku z wichurą, która przeszła przez teren powiatu w dniach 27 – 28.listopada br. wystąpiły straty w mieniu oraz przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców trwające niekiedy ponad 24 godziny.

2011-12-05

więcej...

Jubileusz 90-lecia kaszubskiego poety

28 listopada br. już 90-te urodziny obchodził znany kaszubski gawędziarz Pan Edmund Konkolewski.

2011-12-05

więcej...

Ogłoszenie konkursu pn. "Medal im. Matki Teresy z Kalkuty”

Szanowni Państwo,
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ogłaszaja konkurs „Medal im. Matki Teresy z Kalkuty”.
Medal im. Matki Teresy z Kalkuty jest nagrodą prestiżową przyznawaną raz w roku osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym z Powiatu Kościerskiego i Województwa Pomorskiego za wyróżniające się działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

2011-11-30

więcej...

Wicemistrzyni Europy z Naszego Powiatu!

Magdalena Mielnik z Kościerskiego Klubu Karate zdobyła tytuł Wicemistrzyni Europy Juniorów w konkurencji en-bu w Karate Tradycyjnym.

2011-11-29

więcej...

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

W związku z wichurą występującą na terenie województwa pomorskiego, która utrzymywała się przez 2 dni, tj. 27-28.11.2011 r. z prędkością wiatru dochodzącą do 120 km/h, awarii uległy stacje transformatorowe, linie wysokiego i średniego napięcia. Na terenie powiatu kościerskiego powalone zostały drzewa, które blokowały przejezdność dróg, przygniotły również samochód, uszkodzone zostały zabudowania, przystanki autobusowe oraz inne obiekty.
Komenda Powiatowa PSP w Kościerzynie oraz OSP interweniowały kilkadziesiąt razy w związku z różnymi zagrożeniami, między innymi ok. 25 razy w przypadku powalonych drzew na jezdnię i inne obiekty, także na samochód. Na terenie powiatu kościerskiego zostały uszkodzone stacje transformatorowe oraz linie przesyłu energii elektrycznej.
Powiat Kościerski podzielony jest na dwa rejony energetyczne, tj. na rejon Kartuzy i Starogard Gdański. Na chwilę obecną w tych dwóch rejonach uszkodzonych jest ok. 1000 stacji transformatorowych, co w przeliczeniu na odbiorców energii elektrycznej daje liczbę 80 000 odbiorców bez prądu.
Wszystkie służby energetyczne odpowiedzialne za usuwanie tych awarii są w terenie i starają się przewrócić dostawy prądu elektrycznego. Na chwilę obecną trudno powiedzieć kiedy przesył energii zostanie przywrócony do poszczególnych odbiorców. Na terenie powiatu wszystkie drogi są przejezdne.

2011-11-28

więcej...

Rozwiązanie Koła Terenowego PSZ na Zachodzie w Kościerzynie.

Z dniem 31 grudnia 2011 roku zostaje zlikwidowany Zarząd Główny Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, czego następstwem jest również rozwiązanie Koła Terenowego w Kościerzynie w/w Stowarzyszenia.

2011-11-24

więcej...

1,5 mln zł na likwidacje barier dla osób niepełnosprawnych!

Ponad 1,5 mln zł zostanie przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych i transportowych dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Kościerskim dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z PFRON.

2011-11-22

więcej...

Ogłoszenie Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni

W związku z docierającymi informacjami o organizowaniu loterii fantowych z pominięciem przepisówustawy z dnia 19 listopada o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

2011-11-22

więcej...

Turniej Karate Tradycyjnego o Puchar Starosty Kościerskiego

W dniu 19 listopada br. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie odbył się „Turniej Karate Tradycyjnego o Puchar Starosty Kościerskiego”.

2011-11-22

więcej...

Podpisanie umów o dofinansowanie z PFRON!

W dniu 16 listopada 2011 r. Powiat Kościerski zawarł umowy o dofinansowanie ze środków PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami II” , łącznie na 8 projektów, na kwotę 1,5 mln zł z czego dofinansowanie wyniesie 743.131,32 zł.

2011-11-18

więcej...

Spotkanie ze strażnikami Społecznej Straży Rybackiej

W dniu 17 listopada 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się spotkanie ze strażnikami Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Kościerskiego.

2011-11-18

więcej...