czwartek 19 października 2017 - Michaliny, Michała, Piotra

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Logopedzi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Zapraszają

Coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym wymaga intensywnej terapii logopedycznej. Wiąże się to z systematycznym uczęszczaniem na zajęcia i pracą w domu. Takiej sytuacji niejednokrotnie można uniknąć bawiąc się w odpowiedni sposób z dzieckiem od momentu narodzin oraz zwracając uwagę na rozwój i sprawność aparatu mowy dziecka. Nie każde dziecko będzie w przyszłości musiało spotykać się z logopedą, jeśli jego rodzice będą znali i stosowali podstawowe zasady. W związku z tym logopedzi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie czynnie włączają się w obchody Światowego Dnia Zdrowia i zapraszają młode mamy na pogadankę pt: „Wpływ rodziny na rozwój mowy dziecka, czyli profilaktyka wad wymowy”. Spotkanie odbędzie się 15.04.2011 roku o godzinie 12.30 w siedzibie poradni, przy ul. Świętojańskiej 5.

2011-04-05

więcej...

Multimedialna informacja dla osób bezrobotnych w 6 urzędach gmin.

W ramach zawartych porozumień z 6 gminami wiejskimi (Dziemiany, Karsin, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa) na przełomie lutego i marca br. zakończono wdrażanie i konfigurację systemu multimedialnej informacji dla osób bezrobotnych. W ramach tego systemu w każdym z 6 budynków urzędów gmin zainstalowano po jednym monitorze ekranowym o rozmiarze matrycy 46”, do którego dana gmina zobowiązana była doprowadzić sieć elektryczną oraz sieć informatyczną wraz ze stałym dostępem do Internetu.

2011-04-05

więcej...

Konkurs zamknięty na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ogłasza konkurs zamknięty na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Beneficjentów pomocy pierwszej tury rekrutacji projektu pn. „Kaszubka i Kaszub na swoim” w terminie od dnia 5 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2011 r.

Konkurs zamknięty na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego

2011-04-05

więcej...

Nowy Przewodniczący Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia

Nowym przewodniczącym Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia został Alojzy Szoska, który zastąpił na tym miejscu Grzegorza Cyrzana.

2011-04-05

więcej...

Stypendia starosty wręczone!

W dniu 4 kwietnia br. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kościerzynie odbyło się wręczenie stypendiów Starosty Kościerskiego dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kościerskiego.

2011-04-04

więcej...

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku

Szanowni Państwo,
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 7 lat organizuje Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku. Misją Konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych a jego celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców z sukcesem prowadzących swój biznes, zakorzenionych w lokalnej społeczności i łączących tradycję z nowoczesnością.

2011-04-05

więcej...

Komunikat Urzędu Pracy w Kościerzynie

Komunikat dotyczący kontynuacji i uruchomienia niektórych działań aktywizacyjnych w PUP w Kościerzynie.

Pobierz komunikat

2011-04-04

więcej...

2011-04-04

więcej...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Będzie to jedno z najważniejszych od lat wydarzeń dla społeczności kaszubskiej. Los stawia przed nami szansę określenia swojej liczebności i samoidentyfikacji. Szansy tej indywidualnie i jako wspólnota zmarnować nie możemy.

Zapraszamy Państwa na Spotkanie Inauguracyjne Spisowe dla Powiatu Kościerskiego, które odbędzie się dnia 12 kwietnia 2011r. o godzinie 16.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w Sali nr 1. Na spotkaniu przekażemy Państwu materiały promujące spis powszechny Gościem specjalnym będzie Prezes Zarządu Głównego ZKP Łukasz Grzędzicki.

2011-04-04

więcej...

Wiosenne Zawody Pływackie o Puchar Starosty Kościerskiego

W dniu 1 kwietnia br. w Kaszubskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „AQUA Centrum” odbyły się Wiosenne Zawody Pływackie o Puchar Starosty Kościerskiego.

2011-04-01

więcej...

Poradnia zaprasza gimnazjalistów na „Dzień Otwarty” – poradnictwo zawodowe

Wzorem ubiegłych lat Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie organizuje „Dzień Otwarty” dla gimnazjalistów klas trzecich i ich rodziców pod hasłem „Przygotowania do rekrutacji”.

„Dzień Otwarty”
zapraszamy 2 kwietnia 2011 r. (sobota) w godz. 9.00 - 13.00
w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie
ul. Świętojańska 5


Skorzystaj z okazji!

Serdecznie zapraszamy!

2011-03-31

więcej...

56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla młodzieży ponadgimnazjalnej

Ostatnie dni marca w Powiecie Kościerskim upłynęły pod hasłem konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Eliminacje powiatowe dzięki uprzejmości dyrekcji odbyły się w „sali niebieskiej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie.
Obowiązywały cztery kategorie: turniej poezji śpiewanej, turniej recytatorski, turniej teatrów jednego aktora i turniej wywiedzione ze słowa. W komisji konkursowej obradowali m.in. znany aktor Teatru Wybrzeże i wieloletni przyjaciel Garczyna Mirosław Krawczyk, Jan Schwichtenberg, przedstawiciel Towarzystwa Kultury Teatralnej w Gdańsku oraz znany muzyk i ceniony dyrygent Jan Zamkowski przy pomocy organizatorów konkursu Marka Wołoszyka i Alicji Żurawskiej.

2011-03-30

więcej...

Poprawa jakości Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez zakup mammografu cyfrowego i USG oraz upowszechnienie dostępu do diagnostyki zdrowotnej w Sercu Kaszub”

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie zakończyło realizację działań profilaktyczno-edukacyjnych w ramach partnerskiego projektu pt. ”Poprawa jakości Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez zakup mammografu cyfrowego i USG oraz upowszechnienie dostępu do diagnostyki zdrowotnej w Sercu Kaszub”, Oś Priorytetowa IX Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

2011-03-30

więcej...

Uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Kościerskim a firmą TAXUS SI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostały sporządzone uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
W dniu 25 marca 2011 r. zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o lasach Starosta Kościerski zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzacje stanu lasu, które będą obowiązywać na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2020 r. dla wsi Garczyn, Chrztowo, Stary Wiec, Płachty, Iłownica, Wysin, Milonki, Głodowo położonych w obszarze gminy Liniewo oraz dla wsi Kobyle i Stare Polaszki (dla właścicieli gruntów leśnych należących do osób prawnych) położonych w obszarze gminy Stara Kiszewa.

2011-03-29

więcej...

Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”

W dniu 25 marca 2011 r. Rada Powiatu Kościerskiego uchwaliła aktualizację "Planu gospodarki odpadami dla powiatu kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015" Zmianami objęto podrozdziały planu, w których mówi się o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, głównie w aspekcie funkcjonowania składowisk odpadów i zakładów zagospodarowania odpadów.

2011-03-29

więcej...