czwartek 19 lipca 2018 - Alfreny, Rufina, Wincentego

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Kościerskiego

W dniu 31.12.2011 roku około godziny 16.30 doszło do pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Kartuskiej 2 w Kościerzynie. Pożar powstał na poddaszu budynku mieszkalnego. W skutek zdarzenia ewakuowano mieszkające w nim rodziny. Na miejsce zdarzenia skierowano służby ratownicze, w tym: Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatową Policji, Służby Starosty Kościerskiego oraz Burmistrza Miasta Kościerzyna.
Na szczęście obyło się bez ofiar. Spaleniu uległo poddasze kamienicy, pozostałe kondygnacje budynku uległy zalaniu. Stan techniczny budynku będzie znany po oględzinach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie. Ewakuowani mieszkańcy budynku doraźnie skorzystali z noclegu u swoich bliskich. Burmistrz Miasta Kościerzyna przygotował pomoc poszkodowanym między innymi udostępniając pomieszczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Na chwilę obecną nie ustalono przyczyny pożaru, co będzie przedmiotem czynności wyjaśniających przez Policję pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie. Mienie pozostawione w budynku zostało zabezpieczone przez Miasto i służby porządkowe, celem niedopuszczenia do kradzieży jak również penetracji przez osoby trzecie.

Siły i środki użyte podczas prowadzonych działań ratowniczych:
- KP PSP i OSP - 41 strażaków, 10 zastępów
- KP Policji - 7 funkcjonariuszy i 3 radiowozy
- Straż Miejska

Starosta Kościerski
Piotr Lizakowski

2011-12-31

więcej...

Ostatnia sesja Rady Powiatu Kościerskiego w tym roku

Sprawy społeczne oraz tematy związane z działalnością Rady Powiatu Kościerskiego zdominowały tematykę XIV Sesji Rady Powiatu Kościerskiego, która odbyła się 30 grudnia br.

2011-12-30

więcej...

Nowy portal mapowy w Powiecie Kościerskim.

W ostatnich dniach uruchomiony został nowy portal "Systemu Informacji Przestrzennej" Powiatu Kościerskiego oraz serwis kw.info.pl, który służy do internetowego udostępniania numerów ksiąg wieczystych na podstawie numerów działek ewidencyjnych.

2011-12-29

więcej...

Uchwalono budżet Powiatu Kościerskiego na 2012 rok

Przyjęcie budżetu Powiatu na rok 2012 było najważniejszym punktem porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu Kościerskiego, która odbyła się 23 grudnia br. Dochody Powiatu wyniosą 65 mln zł, natomiast wydatki blisko 69,5 mln zł.

2011-12-29

więcej...

Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w 2012 roku.

Niniejszym ogłaszamy pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w 2012 roku. Wszelkie informacje są dostępne w zakładce "organizacje pozarządowe" lub pod poniższym linkiem kliknij.

2011-12-28

więcej...

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

W związku ze zbliżającym się okresem noworocznym, rośnie liczba wypadków związanych z nieumiejętnym obchodzeniem się z materiałami pirotechnicznymi, takimi jak fajerwerki i petardy. W okresie tym rośnie liczba punktów sprzedaży fajerwerków. Ich nabywcami często bywają osoby małoletnie, które są najczęściej ofiarą niewłaściwego obchodzenia się z tymi materiałami. W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w najbliższych dniach zwracać uwagę na osoby korzystające z fajerwerków, petard i rac świetlnych.

2011-12-22

więcej...

Kolejne spotkanie Subregionalnego Zespołu Roboczego

Spotkanie Subregionalnego Zespołu Roboczego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego odbyło się 16 grudnia br. w Kościerzynie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Subregionu Południowego, w skład którego wchodzą powiaty człuchowski, chojnicki i kościerski oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Tematem spotkania było przedstawienie dotychczasowych wyników prac związanych ze wskazaniem najważniejszych szans i potrzeb każdego z powiatów naszego subregionu.

2011-12-20

więcej...

Plany ochrony rezerwatów - Lasy Państwowe Gdańsk

2011-12-20

więcej...

Złożono wniosek wspierający działalność Społecznej Straży Rybackiej

W dniu 16 grudnia 2011 r. został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” wniosek dotyczący „Wsparcia działalności Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Kościerskiego w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb na terenie LGR Mòrénka oraz zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000”.

2011-12-20

więcej...

Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy już otwarte!

15 grudnia br. w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się uroczyste otwarcie Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Punktu Pośrednictwa Pracy. W/w jednostki zostały utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2011-12-20

więcej...

Wybrano władze Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP

W kościerskim „Ekonomiku” odbył się III Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościerzynie. Podczas zebrania druhowie podsumowali działalność Zarządu w kadencji 2006 – 2011 oraz przeprowadzili wybory władz do następnej kadencji.

2011-12-16

więcej...

Kolejny wniosek o dofinansowanie

„Podniesienie standardu życia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu poprzez termomodernizację budynku Głównego, budynku Oddziałów III i IV na terenie placówki”, pod takim tytułem Starostwo Powiatowe w Kościerzynie złożyło wniosek o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do Samorządu Województwa Pomorskiego.

2011-12-13

więcej...

Z życia Wesołej Gromadki

Przedstawiamy Państwu relację z działań realizowanych przez Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy "Wesoła Gromadka w Kościerzynie". W sprawozdaniu m.in. relacja z wizyty na Mistrzostwach Świata we Freestyle Motocrossie "Night of Jumps w Erdo Arenie w Gdańsku.

2011-12-08

więcej...

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Integracja’’- SONI w Kościerzynie kolejny raz świętowało z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Jak co roku Stowarzyszenie SONI w Kościerzynie obchodziło swoje święto w gronie rodzin, przyjaciół i sympatyków. Tegorocznym obchodom patronowało hasło: Pomagamy sobie nawzajem „bogaci bliźni” i zostało wpisane w charakter polskich zwyczajów i tradycji.

2011-12-08

więcej...

Młodzież z "Ekonomika" na praktykach w Niemczech

Młodzież Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie w dniach od 03.10.2011 - 28.10.2011 przebywała na praktykach zawodowych w Niemczech w miejscowościach Coelbe i Marburg w ramach programu Leonardo da Vinci - mobilność 2011.

2011-12-08

więcej...