środa 23 sierpnia 2017 - Apolinarego, Miły, Róży

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Remont drogi na odcinku Cisewie – Bąk

Trwają prace remontowe nawierzchni drogi powiatowej nr 2406G na odcinku Cisewie – Bąk. Przewidywany termin zakończenia robót to 31.08.2011 r. Całkowity koszt inwestycji to około 135 tys. zł.


2011-08-09

więcej...

„Lato w Sercu Kaszub”, czyli powiatowe świętowanie z Gminą Lipusz

Występy gwiazd - Williama Malcolma oraz Andrzeja Cierniewskiego, zawody i konkursy rodzinne, pokaz grupy rycerskiej, pokazy latających lampionów oraz mnóstwo innych atrakcji czekało na uczestników imprezy pn. „Powiatowy Piknik z Gminą Lipusz – LATO W SERCU KASZUB”, która odbyła się w dniu 23 lipca br. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kościerzynie oraz Gmina Lipusz.


2011-07-26

więcej...2011-08-04

więcej...

Z życia Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu

13 lipca br. na Sali sportowej w Karsinie odbył się III „Turniej Rekreacyjno - Sportowy dla osób niepełnosprawnych", którego organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz DPS w Cisewiu. Natomiast 17 lipca zespól „Cisewianki” z Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu brał udział w imprezie pn: ”Święto kuchni kaszubskiej”.


2011-08-02

więcej...

Święto kościerskich policjantów

29 lipca br. w Hali Sportowej „Sokolnia” w Kościerzynie swoje Święto obchodzili funk-cjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. W uroczystości, poza kościerskimi policjantami, udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Powiatu na czele ze Zbigniewem Stenclem, wicestarostą kościerskim, wójtowie gmin z terenu Powiatu Kościerskiego, szefowie służb, inspekcji i straży oraz inne osoby i przedstawiciele instytucji na codzień współpracujących z KPP w Kościerzynie.


2011-08-01

więcej...

Dofinansowanie Mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu 14 lipca 2011 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę Nr 145/2011 w sprawie składania nowych wniosków i wystąpień w obszarze D – likwidacja barier transportowych do „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.
Środki na realizację programu we wskazanym zakresie będą wykorzystywane na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych - likwidację barier transportowych, a Beneficjentami programu mogą być organizacje pozarządowe, gminy i powiaty.
Dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu w Powiecie Kościerskim w obszarze D nie może przekroczyć 50% kosztów jego realizacji.2011-07-28

więcej...

W Kościerzynie jeździli na wrotkach

„Kościerskie 100 minut” to zawody w jeździe na wrotkach, które odbyły się ulicami Kościerzyny w dniu 23 lipca br. Zwycięzcą wyścigu został Krzysztof Baran, natomiast drugie i trzecie miejsca zajęli kolejno Jacek Borcz oraz Julian Ziółkowski. Wszyscy trzej Panowie pochodzą z Gdańska. Wsród Pań najszybsza okazała się Iwona Zadrożna z Gdańska, przed Sylwią Rogiewicz z Sopotu i Anna Wilkowską z Gdyni.


2011-07-26

więcej...

Konkurs Piekna Wieś 2011 - eliminacje powiatowe - rozstrzygnięty!

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs „Piękna Wieś” zorganizowany w kategoriach wieś (bez siedziby gminy) oraz zagroda rolnicza, którego celem było wyłonienie kandydatur na szczeblu powiatowym.


2011-07-18

więcej...

20 lat Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży!

Przedstawiciele Powiatu Kościerskiego w składzie Wicestarosty Zbigniewa Stencla oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy Barbary Wysieckiej uczestniczyli w uroczystościach z okazji 20 lecia Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które odbyły się 17 czerwca 2011 r. w Berlinie.

2011-07-18

więcej...

Powiat pozyskał ponad 1,5 mln zł na aktywizację osób bezrobotnych w ramach Programu Specjalnego

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie pozyskał środki finansowe w wysokości 1 531 700 zł na realizację projektu „Aktywność zawodowa szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Specjalnego. Łącznie na aktywizację w ramach projektu przeznaczono 1 843 720 zł, w tym 312 020 zł to środki własne PUP.

2011-07-08

więcej...

Powiat i Miasto z pomocą dla Kaszuba

Władze Powiatu Kościerskiego i Miasta Kościerzyna nie ustają w działaniach mających na celu pomoc Meblarskiej Spółdzielni „Kaszub” Z.P.Ch. w Kościerzynie. Przypomnijmy, że wskutek splotu niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, ten jeden z największych pracodawców w naszym regionie, podmiot o ponad 50-letniej tradycji w przemyśle stolarskim, głęboko zintegrowany z lokalnym społeczeństwem, upadł, a w dniu 14 kwietnia br. Sąd wydał postanowienie o upadłości likwidacyjnej. Od tego momentu władze samorządowe Miasta i Powiatu szczególnym zainteresowaniem otoczyły proces likwidacji Kaszuba.2011-07-01

więcej...

Branża turystyczna poparła utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”

28 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”.

2011-06-28

więcej...

Powiat pozyskał dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie otrzymał środki finansowe w wysokości 89 900 zł, na realizację projektu pn. „Wspieramy aktywnych III”, skierowanego do 25 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Osoby w ramach projektu będą mogły skorzystać z takich działań aktywizacyjnych jak: prace interwencyjne, szkolenia indywidualne oraz staże.

2011-06-30

więcej...

II Plenery malarskie w DPS w Cisewiu

Dnia 04 czerwca br. „Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu” zorganizowało imprezę integracyjną dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i rodzin z Powiatu Kościerskiego pod tytułem „II Plenery Malarskie”.

2011-06-29

więcej...

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kościerskiego

W poniedziałek 27 czerwca br. w sali posiedzeń Centrum Zarządzania Kryzysowego, które mieści się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kościerskiego.

2011-06-28

więcej...