piątek 24 marca 2017 - Gabrieli, Marka, Seweryna

BIP

Facebook

Nieruchomości na sprzedaż

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaWirtualny Przewodnik po Powiecie Kościerskim

Tapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Wiosenne Zawody Pływackie o Puchar Starosty Kościerskiego

W dniu 1 kwietnia br. w Kaszubskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „AQUA Centrum” odbyły się Wiosenne Zawody Pływackie o Puchar Starosty Kościerskiego.

2011-04-01

więcej...

Poradnia zaprasza gimnazjalistów na „Dzień Otwarty” – poradnictwo zawodowe

Wzorem ubiegłych lat Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie organizuje „Dzień Otwarty” dla gimnazjalistów klas trzecich i ich rodziców pod hasłem „Przygotowania do rekrutacji”.

„Dzień Otwarty”
zapraszamy 2 kwietnia 2011 r. (sobota) w godz. 9.00 - 13.00
w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie
ul. Świętojańska 5


Skorzystaj z okazji!

Serdecznie zapraszamy!

2011-03-31

więcej...

56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla młodzieży ponadgimnazjalnej

Ostatnie dni marca w Powiecie Kościerskim upłynęły pod hasłem konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Eliminacje powiatowe dzięki uprzejmości dyrekcji odbyły się w „sali niebieskiej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie.
Obowiązywały cztery kategorie: turniej poezji śpiewanej, turniej recytatorski, turniej teatrów jednego aktora i turniej wywiedzione ze słowa. W komisji konkursowej obradowali m.in. znany aktor Teatru Wybrzeże i wieloletni przyjaciel Garczyna Mirosław Krawczyk, Jan Schwichtenberg, przedstawiciel Towarzystwa Kultury Teatralnej w Gdańsku oraz znany muzyk i ceniony dyrygent Jan Zamkowski przy pomocy organizatorów konkursu Marka Wołoszyka i Alicji Żurawskiej.

2011-03-30

więcej...

Poprawa jakości Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez zakup mammografu cyfrowego i USG oraz upowszechnienie dostępu do diagnostyki zdrowotnej w Sercu Kaszub”

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie zakończyło realizację działań profilaktyczno-edukacyjnych w ramach partnerskiego projektu pt. ”Poprawa jakości Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez zakup mammografu cyfrowego i USG oraz upowszechnienie dostępu do diagnostyki zdrowotnej w Sercu Kaszub”, Oś Priorytetowa IX Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

2011-03-30

więcej...

Uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Kościerskim a firmą TAXUS SI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostały sporządzone uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
W dniu 25 marca 2011 r. zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o lasach Starosta Kościerski zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzacje stanu lasu, które będą obowiązywać na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2020 r. dla wsi Garczyn, Chrztowo, Stary Wiec, Płachty, Iłownica, Wysin, Milonki, Głodowo położonych w obszarze gminy Liniewo oraz dla wsi Kobyle i Stare Polaszki (dla właścicieli gruntów leśnych należących do osób prawnych) położonych w obszarze gminy Stara Kiszewa.

2011-03-29

więcej...

Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”

W dniu 25 marca 2011 r. Rada Powiatu Kościerskiego uchwaliła aktualizację "Planu gospodarki odpadami dla powiatu kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015" Zmianami objęto podrozdziały planu, w których mówi się o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, głównie w aspekcie funkcjonowania składowisk odpadów i zakładów zagospodarowania odpadów.

2011-03-29

więcej...

Uczeń z "budowlanki" najlepszy w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

W środę 23 marca br. w sali posiedzeń Rady Powiatu Kościerskiego odbył się powiatowy etap Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla szkół ponadgimnazjalnych, który został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie.

2011-03-29

więcej...

Powiat w filmie i fotografii

2011-03-23

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011

Zarząd Powiatu Kościerskiego w dniu 23 marca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2011
Zobacz szczegóły

2011-03-24

więcej...

Podziękowanie za zbiór poezji

W dniu 6 marca br. w Karsinie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, którego głównym punktem była promocja zbioru poezji „Na krawędzi dnia i nocy” autorstwa Gertrudy Cybulskiej i Haliny Datta, mieszkanek Karsina, oraz Eweliny Cybulskiej - Dyl, obecnie mieszkającej w Bydgoszczy, a której korzenie wywodzą się z Bąka.

2011-03-24

więcej...

Wesoło i edukacyjnie w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu

Dzień 14 marca br. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu spędzili na wesoło i edukacyjnie. To właśnie w tym dniu mogli sprawdzić swoją wiedzę w Konkursie „NASZ DOM”.

2011-03-22

więcej...

Lokalny Inicjator Społeczeństwa Obywatelskiego

Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza do współpracy w naszym powiecie osoby, interesujące się lokalnymi działaniami w obszarze ochrony środowiska i chcące działać na rzecz ochrony klimatu.

Więcej informacji poniżej:
Wspólnie chrońmy klimat w całym powiecie

2011-03-22

więcej...

Sportowy sukces ucznia „budowlanki”!

Bardzo dobra wiadomość dotarła do nas z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie, czyli popularnej „budowlanki”. Uczeń klasy 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej Daniel Pek został Mistrzem Europy w biegach na 3000 metrów w Halowych Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Finlandii. Mistrzostwa organizowane były przez Międzynarodową Federację Sportu Niepełnosprawnych Intelektualnie. Serdecznie gratulujemy Danielowi oraz jego trenerom i opiekunom tego ogromnego sukcesu!

2011-03-21

więcej...

Baza biathlonowa w PCM w Garczynie

Władze Powiatu Kościerskiego w osobach starosty Piotra Lizakowskiego oraz wicestarosty Zbigniewa Stencla spotkały się w dniu 17 marca br. z Prezesem Okręgowego Związku Biathlonu Komandorem Bogdanem Paluszkiewiczem.
Spotkanie miało charakter roboczy, w którym rozważano współpracę pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Polskim Związkiem Biathlonu w celu utworzenia biathlonowej bazy sportowej przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.

2011-03-18

więcej...

Zarząd wizytował DWD w Wygoninie

W dniu 16 marca br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Kościerskiego, na którym Zarząd wizytował podlegającą mu placówkę oświatową - Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie.

2011-03-17

więcej...