czwartek 19 lipca 2018 - Alfreny, Rufina, Wincentego

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Poruszono najistotniejsze tematy dotyczące Powiatu

W środę 18 kwietnia br. w Centrum Informacji Turystycznej w Wilczych Błotach odbył się Konwent Samorządowców Powiatu Kościerskiego. W trakcie spotkania samorządowcy omówili kilka najistotniejszych spraw dotyczących mieszkańców Powiatu Kościerskiego.

2012-04-19

więcej...

Rusza budowa “Schetynówki” w Lipuszu!

Dzięki pozyskaniu środków z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” rozpoczyna się remont drogi powiatowej nr 1934G w Lipuszu. We wtorek 17 kwietnia br. odbyło się przekazanie placu budowy, tym samym dobiegły końca długotrwałe przygotowania do tak oczekiwanej i niezbędnej mieszkańcom Powiatu Kościerskiego inwestycji.

2012-04-19

więcej...

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Starosta Kościerski informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2012 roku do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą "VIII Powiatowy Dzień Dziecka we Wdzydzach" złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz.

2012-04-12

więcej...

Pierwsza degustacja w ramach projektu Kuchni Kaszubskiej za nami


W dniu 4 kwietnia br. w budynku Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu odbyło się spotkanie uczestników projektu „Kuchnia Kaszubska oknem na świat” z gimnazjalistami i ich rodzicami w ramach prezentacji potraw kuchni kaszubskiej.

Beneficjenci ostateczni i Wolontariusze przygotowywali się do tego spotkania przez cały miesiąc ucząc się sporządzania tradycyjnych potraw kaszubskich pod okiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Na warsztatach gastronomicznych dzień wcześniej przygotowane zostały m.in.: zupa z żółtej brukwi, smalec ze skwarkami, śledź po kaszubsku, plince kaszubskie i kuch marchewny.
Spotkanie stylizowane było elementami kaszubskimi.

2012-04-06

więcej...

Śniadanie Wielkanocne w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kościerzynie

Dnia 4 kwietnia 2012 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kościerzynie odbyło się uroczyste „Śniadanie Wielkanocne" zorganizowane przez Zarząd Fundacji "Sprawni Inaczej" dla przedstawicieli samorządów lokalnych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu całego Powiatu Kościerskiego, współpracujących na co dzień z kościerskim Oddziałem Fundacji „Sprawni Inaczej”.

2012-04-06

więcej...

Wspieramy uczniów uzdolnionych! Zdolni z Pomorza

Wspólnie z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem przedstawiciele samorządu Powiatu Kościerskiego w osobach starosty kościerskiego Piotra Lizakowskiego oraz wicestarosty Zbigniewa Stencla, podpisali list intencyjny projektu „Zdolni z Pomorza”, którego głównym celem jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie matematyki, fizyki i informatyki. Oprócz Powiatu Kościerskiego do projektu przystąpiło również kolejnych dziewięć samorządów.

2012-04-05

więcej...

Weź udział w szkoleniach

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie przypomina o trwającym naborze na szkolenia grupowe.

2012-04-06

więcej...

Mistrzowie Polski z Powiatu Kościerskiego!

Wielki sukces odniosła reprezentacja Powiatu Kościerskiego w Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „Od Aten do Londynu”, który odbył się 31 marca br. w Warszawie.

2012-04-05

więcej...

Trwają prace nad "Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Kościerskim na lata 2012 – 2015"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jest w trakcie przygotowywania "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Kościerskim na lata 2012 – 2015".

2012-04-05

więcej...

Wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zakończyło prace i złożyło wnioski dotyczące wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

2012-04-05

więcej...

„Moja Firma w Sercu Kaszub”

Pod taką nazwą Starostwo Powiatowe w Kościerzynie złożyło projekt na konkurs POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości. Skierowany on będzie do 30 mieszkańców (w tym 10 kobiet) Powiatu Kościerskiego, którzy pozostają bez zatrudnienia.

2012-04-05

więcej...

Kaszuby – nasza mała ojczyzna

Pod takim tytułem odbyło się przedstawienie w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Uczniowie z Zespółu Szkół Nr 1 z Karsina pod kierownictwem Pani Ewy Bal, uczęszczający na zajęcia języka kaszubskiego zaprezentowali swoje umiejętności przed licznie zebraną grupą Mieszkańców. Był to program słowno - muzycznym o pięknej krainie kaszubskiej.

2012-04-04

więcej...

2012-04-04

więcej...

Wniosek na usuwanie azbestu

W dniu 29 marca br.został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością Powiatu Kościerskiego.

2012-04-04

więcej...

LOT „Serce Kaszub” zaprasza do współpracy

W dniu 15 marca br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”. Podczas Zgromadzenia członkowie stowarzyszenia przyjęli 5 uchwał, które umożliwiają Zarządowi faktyczne rozpoczęcie działalności.

2012-03-30

więcej...