niedziela 20 sierpnia 2017 - Bernarda, Sabiny, Samuela

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaWirtualny Przewodnik po Powiecie Kościerskim

Tapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Powiat Kościerski ku Ekonomii Społecznej

Sposoby pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym m.in. długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego, w powrocie do życia zawodowego były tematem przewodnim spotkania, które odbyło się w dniu 19 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie.

2011-08-23

więcej...

Remonty w Powiatowych Placówkach Edukacyjnych

Wraz z nastaniem wakacyjnej przerwy lekcyjnej w szkołach oraz w placówkach oświatowych wykonywane są remonty. W Powiatowym Centrum Oświaty naprawiany jest dach, który uległ uszkodzeniu na skutek nagłych zjawisk atmosferycznych. Natomiast w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie odbywa się I etap termomodernizacji, dzięki któremu budynek PZS Nr 2 zostanie m.in. podłączony do Zakładu Energetyki Cieplnej KOSPEC w Kościerzynie.


2011-08-09

więcej...

Seminarium poświęcone Polityce Rowerowej

W dniu 18 sierpnia br. w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie odbyło się seminarium dotyczące rozwoju Polityki Rowerowej pn. „Polityka rowerowa a skuteczne pozyskiwanie funduszy pozastrukturalnych Unii Europejskiej”. Organizatorami seminarium był Powiat Kościerski oraz Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PSWE).

2011-08-19

więcej...

Spotkanie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej

W Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Kościerskiego. Podczas spotkania, w którym samorząd powiatowy reprezentowany był przez Piotra Lizakowskiego, starostę kościerskiego oraz Lucynę Przewodowską, przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kościerskiego, omówiono szereg istotnych kwestii związanych z tematyką rolną.

2011-08-19

więcej...

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Klinczu

14 sierpnia br. Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Klinczu obchodziła Jubileusz 100 – lecia istnienia. Z tej okazji do Wielkiego Klincza zjechali się przedstawiciele Zarządu Głównego OSP, władz samorządowych z terenu Powiatu Kościerskiego, jednostek OSP z terenu Powiatu, szefowie służb, inspekcji i straży oraz osoby prywatne i przedstawiciele firm i instytucji na co dzień współpracujących z jednostką w Wielkim Klinczu. Powiat Kościerski reprezentowany był przez Piotra Lizakowskiego starostę kościerskiego oraz Zbigniewa Stencla, wicestarostę kościerskiego i jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

2011-08-19

więcej...

Lato w Sercu Kaszub - Powiatowy Piknik z Gminą Dziemiany

Tysiące ludzi, atrakcyjny program, wspaniała zabawa – tak w skrócie można podsumować Lato w Sercu Kaszub 2011, piknik rekreacyjny który odbył się w weekend 6-7 sierpnia br. w Dziemianach. Impreza połączona była z obchodami Dni Dziemian, dzięki czemu zabawa trwała przez 2 kolejne dni.


2011-08-08

więcej...

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011

Zarząd Powiatu Kościerskiego w dniu 10 sierpnia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2011.

2011-08-11

więcej...

Komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

W linku poniżej zamieszczamy komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie dotyczące m.in. organizacji stażów, szkoleń itp.

2011-08-10

więcej...

Samorządowo – Diecezjalne Dożynki Województwa Pomorskiego w Lubaniu

Miło nam poinformować, iż tegoroczne Samorządowo – Diecezjalne Dożynki Województwa Pomorskiego odbędą się 18 września w Lubaniu na terenie wystawienniczo - targowym Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
W dalszej części artykułu zamieszczamy regulamin Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy.

2011-08-10

więcej...

Remont drogi na odcinku Cisewie – Bąk

Trwają prace remontowe nawierzchni drogi powiatowej nr 2406G na odcinku Cisewie – Bąk. Przewidywany termin zakończenia robót to 31.08.2011 r. Całkowity koszt inwestycji to około 135 tys. zł.


2011-08-09

więcej...

„Lato w Sercu Kaszub”, czyli powiatowe świętowanie z Gminą Lipusz

Występy gwiazd - Williama Malcolma oraz Andrzeja Cierniewskiego, zawody i konkursy rodzinne, pokaz grupy rycerskiej, pokazy latających lampionów oraz mnóstwo innych atrakcji czekało na uczestników imprezy pn. „Powiatowy Piknik z Gminą Lipusz – LATO W SERCU KASZUB”, która odbyła się w dniu 23 lipca br. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kościerzynie oraz Gmina Lipusz.


2011-07-26

więcej...2011-08-04

więcej...

Z życia Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu

13 lipca br. na Sali sportowej w Karsinie odbył się III „Turniej Rekreacyjno - Sportowy dla osób niepełnosprawnych", którego organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz DPS w Cisewiu. Natomiast 17 lipca zespól „Cisewianki” z Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu brał udział w imprezie pn: ”Święto kuchni kaszubskiej”.


2011-08-02

więcej...

Święto kościerskich policjantów

29 lipca br. w Hali Sportowej „Sokolnia” w Kościerzynie swoje Święto obchodzili funk-cjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. W uroczystości, poza kościerskimi policjantami, udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Powiatu na czele ze Zbigniewem Stenclem, wicestarostą kościerskim, wójtowie gmin z terenu Powiatu Kościerskiego, szefowie służb, inspekcji i straży oraz inne osoby i przedstawiciele instytucji na codzień współpracujących z KPP w Kościerzynie.


2011-08-01

więcej...

Dofinansowanie Mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu 14 lipca 2011 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę Nr 145/2011 w sprawie składania nowych wniosków i wystąpień w obszarze D – likwidacja barier transportowych do „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.
Środki na realizację programu we wskazanym zakresie będą wykorzystywane na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych - likwidację barier transportowych, a Beneficjentami programu mogą być organizacje pozarządowe, gminy i powiaty.
Dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu w Powiecie Kościerskim w obszarze D nie może przekroczyć 50% kosztów jego realizacji.2011-07-28

więcej...