poniedziałek 18 grudnia 2017 - Bogusława, Gracjana, Laury

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Kościerskie Targi Pracy i Edukacji

4 kwietnia br. w Hali Sportowej „SOKOLNIA” w Kościerzynie odbyły się V Kościerskie Targi Pracy i Edukacji, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Kościerzynie.

2017-04-07

więcej...

Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach zwyciężyło w VIII Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kościerskiego!

Zwycięstwem Koła Gospodyń Wiejskich w Górkach (gmina Karsin) zakończył się VIII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kościerskiego. Organizatorem imprezy był Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie oraz Gmina Nowa Karczma, która była gospodarzem Turnieju.

2017-04-03

więcej...

Ogłoszenie o naborze


Powiat Kościerski prowadzi nabór dla 8 osób na kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Kurs dedykowany jest pracownikom firm, które organizują lub chcą organizować staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych. Kurs realizowany będzie w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji zawodowych uczniów w powiecie kościerskim.
Termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 7 kwietnia 2017r.

2017-03-21

więcej...

Zapraszamy na Kościerskie Targi Pracy i Edukacji

2017-03-31

więcej...

Starosta kościerski podpisała umowy dzierżawy obwodów łowieckich polnych z kołami łowieckimi

W dniu 27 marca br. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz odbyło się posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Kościerskiego. Jednym z punktów posiedzenia było zawarcie przez starostę kościerskiego umów dzierżawy ośmiu obwodów łowieckich polnych.

2017-03-31

więcej...

Zapraszamy na VIII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich!

2017-03-30

więcej...

Podziękowanie

2017-03-30

więcej...

Rekrutacja w Powiecie Kościerskim na rok szkolny 2017/2018Przedstawiamy Państwu informacje na temat rekrutacji w Powiecie Kościerskim na rok szkolny 2017/2018.

2017-03-29

więcej...

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali Stypendia Starosty Kościerskiego

Podczas Gali wręczenia Nagród Starosty Kościerskiego „Serce Kaszub” za 2016 rok, poznaliśmy nie tylko Laureatów Nagród, ale także uzdolnioną młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski, której w ten wyjątkowy wieczór przyznano Stypendia Starosty Kościerskiego.

2017-03-29

więcej...

Poznaliśmy laureatów „Serc Kaszub” za 2016 rok!

Nagrody Starosty Kościerskiego „Serce Kaszub” za 2016 rok rozdane. 27 marca br., podczas uroczystej Gali w Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego, poznaliśmy laureatów tej prestiżowej nagrody. Gala połączona była z wręczeniem Stypendiów Starosty Kościerskiego.

2017-03-28

więcej...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla pięciu dokumentów strategicznych i sektorowych opracowanych w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej


Działając na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Kościerzyna zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla pięciu załączonych dokumentów strategicznych i sektorowych oraz informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących powyższych dokumentów.

Konsultacje społeczne dla wymienionych wyżej dokumentów przeprowadzone będą w okresie 30 dni, tj. od dnia 22 marca 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2017 r.

ogłoszenie o konsultacjach

formularz do konsultacji

2017-03-22

więcej...

Zapraszamy do składania wniosków do Nagrody Starosty Kościerskiego - "Serce Kaszub" za 2016 rok!

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie serdecznie zaprasza do składania wniosków do Nagrody Starosty Kościerskiego - "Serce Kaszub” za 2016 rok.

2017-03-08

więcej...

Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w siedzibie Centrum przy ul. I.Krasickiego 4, działa do końca 2017 r. Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Działania Ośrodka skierowane są do osób pokrzywdzonych przestępstwami, które nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, niekiedy materialnego, aby powrócić do pełni życia osobistego, zawodowego i społecznego.

2017-03-17

więcej...

Informacja o wyniku aukcji na sprzedaż samochodu osobowego

Informacja o wyniku aukcji na sprzedaż samochodu osobowego. Treść informacji dostępna jest TUTAJ

2017-03-15

więcej...

Ogłoszenie o naborze do pracy w Lokalnej Organizacji Turystycznej "Serce Kaszub"

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej "Serce Kaszub" ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik biurowy w Lokalnej Organizacji Turystycznej "Serce Kaszub".

2017-03-15

więcej...