niedziela 17 grudnia 2017 - Jolanty, Łukasza, Olimpii

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Umowa na „Schetynówkę” podpisana!

Ważne wydarzenie w życiu Powiatu Kościerskiego miało miejsce w poniedziałek 27 lutego 2012 roku. W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim zostały podpisane umowy z beneficjentami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012). Wśród beneficjantów znaleźli się Powiat Kościerski oraz Gmina Lipusz, które wspólnie pozyskały środki na projekt pn. „Poprawa infrastruktury technicznej poprzez remont drogi powiatowej nr 1934G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 235 do przejazdu kolejowego w Lipuszu – etap końcowy”.

2012-02-28

więcej...

Za nami obrady XVII sesji Rady Powiatu Kościerskiego

Sprawozdania służb, inspekcji i straży oraz sprawy oświatowe zdominowały tematykę XVII sesji Rady Powiatu Kościerskiego, która odbyła się 23 lutego br.

2012-03-02

więcej...

2012-02-28

więcej...

"Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłosiło nabór do udziału w V edycji projektu systemowego pn.: "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

2012-02-28

więcej...

Otwarto Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Kościerzynie

W dniu 22 lutego br. w Kościerzynie odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Zawodowego (OSZ). Jednostki te działają w ramach projektu złożonego do Ministerstwa Pracy „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowią komplementarne ogniwo w działalności sieci z Młodzieżowymi Centrami Kariery (MCK) i Punktami Pośrednictwa Pracy (PPP).


2012-02-22

więcej...

Wiadomości z „Wesołej Gromadki”

Mnóstwo atrakcji i moc wrażeń czekało na wychowanków Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego „Wesoła Gromadka” w Kościerzynie podczas ferii zimowych.

2012-02-24

więcej...

„Otwarty Dom pełen barw”

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie realizuje od 23 stycznia 2012r. do 31 lipca 2012r. projekt pn. „Otwarty Dom pełen barw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

2012-02-21

więcej...

Powiat pozyskał kolejne pieniądze!

„Kaszubska Kuchnia oknem na świat” - pod takim tytułem realizowany będzie projekt Powiatu Kościerskiego w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej, skierowany do 12 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie z klasy I i II uczących się w kierunku kucharza małej gastronomii.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2012-02-21

więcej...

Oferta inwestycyjna samorządów Powiatu Kościerskiego

W dniu 21 lutego odbyło się kolejne spotkanie robocze Zespołu ds. przygotowania wstępnej oferty inwestycyjnej samorządów Powiatu Kościerskiego. Przypomnijmy, że powołanie Zespołu przez starostę Kościerskiego jest konsekwencją ustaleń podjętych na posiedzeniu Konwentu Samorządów Powiatu Kościerskiego, który odbył się w dniu 20 stycznia br., na którym starosta Piotr Lizakowski zaproponował podjęcie prac nad wspólną ofertą inwestycyjną samorządów Powiatu Kościerskiego.

2012-02-21

więcej...

Powiat złożył kolejny wniosek o dofinansowanie

Miło nam poinformować, że kolejny wniosek przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny wykonalności. Chodzi o wniosek pn. „Zwiększenie dostępności i efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Powiatu Kościerskiego poprzez przebudowę kąpieliska w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie”.

2012-02-21

więcej...

Wspieramy Inicjatywę Obrony Sądu w Kościerzynie! Wyślij wniosek to tylko 2 minuty!

Jest kolejna inicjatywa dotycząca sprzeciwu przeciwko likwidacji Sądu Rejonowego w Kościerzynie. Tym razem pomysłodawcą akcji jest Społeczna Inicjatywa Obrony Sądu Rejonowego w Kościerzynie. Polega ona na bezpośrednim wysyłaniu przez mieszkańców naszego Powiatu do Ministerstwa Sprawiedliwości i na skrzynkę meilową Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Przypomnijmy, że zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem rozporządzenia, mającego wejść w życie w lipcu bieżącego roku, zniesieniu mają ulec najmniejsze sądy rejonowe w Polsce. Projekt przewiduje m.in. likwidację Sądu Rejonowego w Kościerzynie, przeniesienie go do Kartuz i utworzenie kościerskiej filii. Akcja wysyłania wniosków to kolejne przedsięwzięcie, po wystosowaniu przez wszystkie samorządy z terenu Powiatu zdecydowanego protestu przeciwko likwidacji Sądu, a także akcją zbierania podpisów pod specjalną petycją, która jednoczy władze samorządowe i społeczność lokalną Powiatu Kościerskiego w walce przeciwko tej krzywdzącej decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości.

STOP likwidacji Sądu!

2012-02-13

więcej...

Strażacy podsumowali rok

W ubiegłym tygodniu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej miała miejsce narada dotycząca analizy stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu kościerskiego za rok 2011.

2012-02-20

więcej...

XVII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XVII Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się 23 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2012-02-16

więcej...

Styczniowe wiadomości z DPS w Cisewiu

Występy artystyczne w języku kaszubskim, dzień babci i dziadka oraz "Śpiąca Królewna" w nowoczesnej wersji to niektóre wydarzenia, które miały miejsce w styczniu w DPS w Cisewiu.

2012-02-15

więcej...

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2012

Zarząd Powiatu Kościerskiego w dniu 13 lutego 2012 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2012.

2012-02-15

więcej...