sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

2012-08-17

więcej...

190 osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku!

12 sierpnia br. na kościerskim Rynku przeprowadzono akcję pod nazwą „Podziel się Sercem w Sercu Kaszub, czyli Dzień Dawcy Szpiku w Kościerzynie!”. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kościerzynie we współpracy z Fundacją DKMS - Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska oraz portalem Koscierski.info, a jej głównym celem było zachęcenie jak największej liczby osób do dokonania rejestracji i tym samym powiększenia bazy potencjalnych dawców szpiku. Podczas naszej akcji zarejestrowało się 190 osób, co jest ogromnym sukcesem!

2012-08-13

więcej...

Kościerski oddział ZKP rozpoczął obóz „Z uśmiechem przez życie”

W piątek 3 sierpnia piętnaścioro dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kościerzynie przyjechało do Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie. Tym samym rozpoczęły one 10 dniowy obóz w ramach projektu „Z uśmiechem przez życie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” POKL.

2012-08-13

więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2018

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się poniżej:

treść uchwały

2017-10-16

więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Powiatowe Centrum Oświaty z siedzibą w Kościerzynie, ul. Sikorskiego 1C, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 680-15-47 fax 58 680-15-49, ogłasza sprzedaż samochodu służbowego w trybie przetargu ustnego: samochód osobowy marki VW TRANSPORTER 1,9 TDI, numer rej. GKS 10GR, kolor biały, pojemność/moc silnika: 1896 cm3 / 77kW, DIESEL (ON), rok produkcji 2005, rodzaj nadwozia osobowy AF wilofunkcyjny.

2012-08-09

więcej...

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu mogą cieszyć się z nowo wyremontowanych budynków

9 sierpnia br. w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji polegającej na termomodernizacji oraz remoncie budynków tej powiatowej placówki. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Kościerskiego oraz Gminy Karsin, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, duchowieństwo, mieszkańcy i pracownicy DPS w Cisewiu oraz zaproszeni goście.

2012-08-09

więcej...

Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie powiększyło swoją bazę noclegową

6 sierpnia br. w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie odbyło się otwarcie zmodernizowanego mini-hotelowca, w którym przeprowadzone zostały prace polegające na adaptacji poddasza obiektu na cele mieszkalne.

2012-08-09

więcej...

Powiat, Miasto i Gmina zawiązali Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

3 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie przedstawiciele trzech samorządów – Piotr Lizakowski, starosta kościerski, Zdzisław Czucha, burmistrz Miasta Kościerzyna oraz Grzegorz Piechowski, Wójt Gminy Kościerzyna, podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz opracowania wspólnego „Programu Rozwoju Społeczno – Gospodarczego”.

2012-08-09

więcej...

Siłacze walczyli o Puchar Starosty

Jedną z atrakcji Dni Dziemian, poza Turniejem Gmin Powiatu Kościerskiego 2012 oraz wieloma atrakcjami towarzyszącym, były VII Mistrzostwa Kaszub Siłaczy o Puchar Starosty Kościerskiego.

2012-08-08

więcej...

Informacja o rozpoczęciu działalności Przedszkola Specjalnego

Informujemy, iż od 1 września br. w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie rozpoczyna swą działalność Przedszkole Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2012-08-08

więcej...

Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego 2012

Gmina Dziemiany okazała się bezkonkurencyjną i wygrała drugi raz z rzędu Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego, który rozegrany został 5 sierpnia w Dziemianach. Była to XX - jubileuszowa edycja tej widowiskowej imprezy.

2012-08-07

więcej...

Rozpoczęcie projektu " Cisewskie Teatralia"

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie informuje, że rozpoczęło realizację projektu pn. „Cisewskie Teatralia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

2012-08-01

więcej...

Projekt „Otwarty Dom pełen barw” zakończony

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie informuje, że zakończyło realizację projektu pn. „Otwarty Dom pełen barw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

2012-08-01

więcej...

Otwarcie powiatowej "schetynówki" w Lipuszu!

2 sierpnia w Lipuszu odbyło się uroczyste otwarcie nowej inwestycji drogowej, realizowanej wspólnie przez Powiat Kościerski i Gminę Lipusz. Uroczystość zgromadziła liczną grupę osób – przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Kościerskiego oraz Gminy Lipusz, duchowieństwo, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, przedsiębiorców, a także mieszkańców Lipusza i całej gminy.

2012-08-02

więcej...

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II – przedłużenie terminu naboru wniosków !!!!

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II ” na rok 2012. Mając na uwadze powyższe Starostwo Powiatowe w Kościerzynie informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.:„Program wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2012. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w wersji papierowej i elektronicznej należy składać wraz z obowiązkowymi załącznikami do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie ul. 3 Maja 9c, w terminie do dnia 21 sierpnia 2012r.

2012-07-31

więcej...