piątek 24 marca 2017 - Gabrieli, Marka, Seweryna

BIP

Facebook

Nieruchomości na sprzedaż

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaWirtualny Przewodnik po Powiecie Kościerskim

Tapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Kolejne sukcesy zespołu Paradise

W dniach 03 - 04 marca br. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, odbyły się pierwsze w tym roku Krajowe Mistrzostwa IDO Disco Dance, Disco Freestyle i Street Dance Show. Były to również kwalifikacje do Mistrzostw Świata IDO i Mistrzostw Europy IDO w tych dyscyplinach.

2012-03-07

więcej...

Przedsiębiorcy z centralno – południowej Polski z roboczą wizytą w Powiecie Kościerskim

2 marca br. z roboczą wizytą w Powiecie Kościerskim przebywała delegacja jednej z firm z centralno – południowej części Polski. Celem wizyty były plany inwestycyjne firmy dotyczące jej rozbudowy na północną część naszego kraju.

2012-03-07

więcej...

2012-03-02

więcej...

"Kuchnia Kaszubska" ruszyła!

W sobotę 3 marca br. młodzież ze szkoły ponadgimnazjalnej (grupa łączona 12 uczniów szkoły zawodowej - kucharz małej gastronomii, z lekką niepełnosprawnością Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie oraz ich 12 kolegów z technikum o profilu kucharz z Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie) rozpoczęła warsztaty gastronomiczne w ramach projektu Kuchnia Kaszubska oknem na świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priotytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

2012-03-05

więcej...

Protest w obronie małych sądów rejonowych

Kilkaset osób protestowało we wtorek przed Ministerstwem Sprawiedliwości w obronie małych sądów rejonowych, które chce zlikwidować minister Jarosław Gowin. Wraz z przedstawicielami innych samorządów, w stolicy pikietowali także przedstawiciele z Powiatu Kościerskiego, m.in. Kazimierz Maszk, przewodniczący Rady Powiatu Kościerskiego oraz Paweł Liedtke, radny Miasta Kościerzyny i jednocześnie jeden z reprezentantów Społecznej Inicjatywy Obrony Sądu Rejonowego w Kościerzynie.

2012-02-29

więcej...

Umowa na „Schetynówkę” podpisana!

Ważne wydarzenie w życiu Powiatu Kościerskiego miało miejsce w poniedziałek 27 lutego 2012 roku. W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim zostały podpisane umowy z beneficjentami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012). Wśród beneficjantów znaleźli się Powiat Kościerski oraz Gmina Lipusz, które wspólnie pozyskały środki na projekt pn. „Poprawa infrastruktury technicznej poprzez remont drogi powiatowej nr 1934G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 235 do przejazdu kolejowego w Lipuszu – etap końcowy”.

2012-02-28

więcej...

Za nami obrady XVII sesji Rady Powiatu Kościerskiego

Sprawozdania służb, inspekcji i straży oraz sprawy oświatowe zdominowały tematykę XVII sesji Rady Powiatu Kościerskiego, która odbyła się 23 lutego br.

2012-03-02

więcej...

2012-02-28

więcej...

"Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłosiło nabór do udziału w V edycji projektu systemowego pn.: "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

2012-02-28

więcej...

Otwarto Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Kościerzynie

W dniu 22 lutego br. w Kościerzynie odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Zawodowego (OSZ). Jednostki te działają w ramach projektu złożonego do Ministerstwa Pracy „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowią komplementarne ogniwo w działalności sieci z Młodzieżowymi Centrami Kariery (MCK) i Punktami Pośrednictwa Pracy (PPP).


2012-02-22

więcej...

Wiadomości z „Wesołej Gromadki”

Mnóstwo atrakcji i moc wrażeń czekało na wychowanków Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego „Wesoła Gromadka” w Kościerzynie podczas ferii zimowych.

2012-02-24

więcej...

„Otwarty Dom pełen barw”

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie realizuje od 23 stycznia 2012r. do 31 lipca 2012r. projekt pn. „Otwarty Dom pełen barw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

2012-02-21

więcej...

Powiat pozyskał kolejne pieniądze!

„Kaszubska Kuchnia oknem na świat” - pod takim tytułem realizowany będzie projekt Powiatu Kościerskiego w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej, skierowany do 12 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie z klasy I i II uczących się w kierunku kucharza małej gastronomii.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2012-02-21

więcej...

Oferta inwestycyjna samorządów Powiatu Kościerskiego

W dniu 21 lutego odbyło się kolejne spotkanie robocze Zespołu ds. przygotowania wstępnej oferty inwestycyjnej samorządów Powiatu Kościerskiego. Przypomnijmy, że powołanie Zespołu przez starostę Kościerskiego jest konsekwencją ustaleń podjętych na posiedzeniu Konwentu Samorządów Powiatu Kościerskiego, który odbył się w dniu 20 stycznia br., na którym starosta Piotr Lizakowski zaproponował podjęcie prac nad wspólną ofertą inwestycyjną samorządów Powiatu Kościerskiego.

2012-02-21

więcej...

Powiat złożył kolejny wniosek o dofinansowanie

Miło nam poinformować, że kolejny wniosek przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny wykonalności. Chodzi o wniosek pn. „Zwiększenie dostępności i efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Powiatu Kościerskiego poprzez przebudowę kąpieliska w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie”.

2012-02-21

więcej...