czwartek 19 lipca 2018 - Alfreny, Rufina, Wincentego

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Uroczyste otwarcie inwestycji drogowych

Z udziałem Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego, w dniu 27 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji drogowych na terenie Gminy Liniewo i Gminy Lipusz.

2017-11-29

więcej...

Powiat otrzymał dofinansowanie na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnejDecyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 22 listopada br. otrzymaliśmy dofinansowanie z dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Dofinansowanie otrzymały wszystkie Nasze szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego kwotę 6 350,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie kwotę 6 700,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie kwotę 5 150,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie kwotę 5 910,00
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Jana Brzechwy kwotę 6 700,00
Razem Powiat otrzymał kwotę 30 810,00

Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowych wag lekarskich z wzrostomierzem, tablic do badania wzroku, szaf aptecznych, szaf kartotecznych, stolików zabiegowych, kozetek, parawanów i innych potrzebnych sprzętów.

Cieszymy się bardzo z otrzymanej dotacji co pozwoli na wymianę zużytego sprzętu znajdującego się w Naszych gabinetach profilaktyki zdrowotnej.

2017-11-28

więcej...

2017-11-23

więcej...

Zaproszenie na III Forum organizacji pozarządowych powiatu kościerskiego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kościerzynie i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie zapraszają na III Forum organizacji pozarządowych powiatu kościerskiego, które odbędzie się w dniu 30 listopada br. od godziny 13:00 w Kościerzynie w Sali L. Szopińskiego w na I piętrze ( sala nr 4), ul.3 Maja 9a.

2017-11-27

więcej...

Zaproszenie na warsztaty LGD STOLEM

Realizacja projektów grantowych to "nowość" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejściu LEADER. Zostały one zaplanowane, aby ułatwić podmiotom z obszaru LGD realizowanie niewielkich przedsięwzięć mających na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Całość procedury, czyli konsultacje i składanie wniosków o powierzenie grantów, następnie podpisywanie umów, realizacja poszczególnych zadań i ich rozliczanie w tym przypadku obsługuje Lokalna Grupa Działania.

2017-11-24

więcej...

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018", przeprowadzone zostały w trybie uchwały Nr XXIX/107/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2017-11-24

więcej...

Podpisano list intencyjny o współpracy w obszarze edukacji z Samorządem Województwa Pomorskiego

16 listopada br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, odbyło się spotkanie, podczas którego samorządowcy z 16 pomorskich powiatów oraz prezydenci Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz podnoszenia jakości edukacji i efektywności kształcenia z wykorzystaniem potencjału i zasobów samorządów lokalnych i regionu. Samorząd powiatowy reprezentowany był przez Alicję Żurawską, starostę kościerskiego.

2017-11-23

więcej...

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XLII Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.


2017-11-22

więcej...2017-11-17

więcej...

PGNiG Superliga Piłki Ręcznej Kobiet2017-11-17

więcej...

Podsumowanie konkursu "Biznes Plan Juniora III"


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPodczas Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości IDG 15 listopada uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kościerskiego prezentowali swoje biznes plany w ramach II etapu konkursu na najlepszy pomysł gospodarczy „Biznes Plan Juniora III”, organizowany przez Powiat Kościerski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, pod patronatem Alicji Żurawskiej, Starosty Kościerskiego.

2017-11-17

więcej...

Uczczono 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

Z udziałem pocztów sztandarowych, duchowieństwa, przedstawicieli władz samorządowych, delegacji instytucji, szkół, służb, zakładów pracy, związków kombatanckich oraz mieszkańców Kościerzyny i Powiatu Kościerskiego, 11 listopada br. odbyły się Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Głównym organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Kościerzynie.

2017-11-14

więcej...

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w dniu 11 listopada br. w godz. 13.00 – 13.30, w związku z przemarszem uroczystego korowodu ulicami Miasta, tj. ulicami: Świętojańska, Rynek, Gdańska, Wojska Polskiego, Dworcowa, na w/w ulicach mogą nastąpić ograniczenia w ruchu drogowym, wynikające z przebiegu imprezy. Za utrudnienia przepraszamy.

Plan przemarszu, Regulamin oraz Program imprezy

2017-11-10

więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące silnego wiatru.

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

2017-11-10

więcej...