niedziela 17 grudnia 2017 - Jolanty, Łukasza, Olimpii

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego 2012

Gmina Dziemiany okazała się bezkonkurencyjną i wygrała drugi raz z rzędu Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego, który rozegrany został 5 sierpnia w Dziemianach. Była to XX - jubileuszowa edycja tej widowiskowej imprezy.

2012-08-07

więcej...

Rozpoczęcie projektu " Cisewskie Teatralia"

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie informuje, że rozpoczęło realizację projektu pn. „Cisewskie Teatralia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

2012-08-01

więcej...

Projekt „Otwarty Dom pełen barw” zakończony

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie informuje, że zakończyło realizację projektu pn. „Otwarty Dom pełen barw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

2012-08-01

więcej...

Otwarcie powiatowej "schetynówki" w Lipuszu!

2 sierpnia w Lipuszu odbyło się uroczyste otwarcie nowej inwestycji drogowej, realizowanej wspólnie przez Powiat Kościerski i Gminę Lipusz. Uroczystość zgromadziła liczną grupę osób – przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Kościerskiego oraz Gminy Lipusz, duchowieństwo, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, przedsiębiorców, a także mieszkańców Lipusza i całej gminy.

2012-08-02

więcej...

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II – przedłużenie terminu naboru wniosków !!!!

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II ” na rok 2012. Mając na uwadze powyższe Starostwo Powiatowe w Kościerzynie informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.:„Program wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2012. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w wersji papierowej i elektronicznej należy składać wraz z obowiązkowymi załącznikami do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie ul. 3 Maja 9c, w terminie do dnia 21 sierpnia 2012r.

2012-07-31

więcej...

KONKURS „PIĘKNA WIEŚ” 2012

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs „Piękna Wieś” zorganizowany w kategoriach: wieś (bez siedziby gminy) oraz zagroda rolnicza, którego celem było wyłonienie laureatów na szczeblu powiatowym.

2012-07-31

więcej...

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kościerskiego

18 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kościerskiego, której przewodniczył Starosta Kościerski Piotr Lizakowski.

2012-07-25

więcej...

Wspólna inwestycja drogowa Powiatu Kościerskiego i Chojnickiego

Pozytywne informacje dotarły do Powiatu Kościerskiego w związku z ewentualną kolejną inwestycją drogową na terenie naszego Powiatu. Chodzi o wspólny projekt Powiatu Kościerskiego i Chojnickiego pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 4. „Regionalny system transportowy”, Działanie 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej”. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca br. powyższy projekt został wybrany do dofinansowania.

2012-07-25

więcej...

Powiatowy „POKOŚ” na Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek!

Maskotka Powiatu Kościerskiego – „POKOŚ” wzięła udział w VI Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek, który odbył się w dniach 21-22 lipca w Rowach. Jak co roku, do miejscowości tej zjechały najpiękniejsze maskotki z całej Polski, by wziąć udział w dorocznym zjeździe.

2012-07-25

więcej...

2012-07-04

więcej...

Powiatowy Urząd Pracy informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie zachęca pracodawców i bezrobotnych 50+ do skorzystania z programów aktywizacji zawodowej.

2012-07-20

więcej...

Reprezentant Powiatu na Olimpiadzie w Londynie!

Patryk Dobek, sportowiec z Osowa w Gmine Karsin, znalazł się w naszej narodowej kadrze olimpijskiej na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie w Londynie. 17 lipca br. w Karsinie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Kościerskiego i Gminy Karsin z naszym utalentowanym sportowcem.

2012-07-20

więcej...

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektorów powiatowych szkół i placówek

Przedstawiamy Państwu informację o wynikach konkursu na stanowisko dyrektorów powiatowych szkół i placówek: Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie, Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie.

2012-07-19

więcej...

Rozmawiano o planowaniu energetycznym

11 lipca br. z inicjatywy Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. z Warszawy w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się spotkanie poświęcone planowaniu energetycznemu na poziomie powiatu. Samorząd powiatowy reprezentowany był przez Piotra Lizakowskiego, starostę Kościerskiego oraz pracowników Starostwa odpowiedzialnych za sprawy w tym zakresie.

2012-07-19

więcej...

„KRZYSZTOFIKI 2012”

Już po raz czwarty spotykają się we Wdzydzach Kiszewskich, w Pensjonacie HELENA uczestnicy Autorskich Warsztatów Teatralnych Krzysztofa Kaczmarka. W „KRZYSZTOFIKACH 2012” biorą udział dzieci i młodzież z terenu powiatu kościerskiego. Jak co roku, przez trzy tygodnie przygotowują oni w pełni profesjonalny spektakl teatralny. W tym roku młodzi aktorzy wprowadzą widzów w krainę bajek.

2012-07-18

więcej...