piątek 25 maja 2018 - Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Wielkie wydarzenie artystyczne w Karsinie

„Przyszliśmy tu po Kolędzie, niech nikomu przykro nie będzie…” tymi słowami rozpoczął się spektakl „Ludowa Szopka Polska” w opracowaniu twórczym Macieja Gierłowskiego, który wykonali, podczas Festiwalu Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych, uczestnicy projektu „Cisewskie Teatralia”. Festiwal, który odbył się 22 listopada br. i gościł po raz czwarty w Domu Kultury w Karsinie.

2012-11-23

więcej...

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kościerskiego

W dniu 19 listopada br. po raz kolejny odbyła posiedzenie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kościerskiego. Tematyką posiedzenia było podsumowanie oraz ocena działalności poszczególnych służb w roku 2012.

2012-11-23

więcej...

2012-11-22

więcej...

2012-11-22

więcej...

Są pierwsze konkretne kroki w kierunku przeniesienia Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Gdańska do Lubania w Powiecie Kościerskim

Z inicjatywy Piotra Lizakowskiego, starosty kościerskiego oraz Zarządu Powiatu Kościerskiego, w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się specjalne posiedzenie Zarządu Powiatu z udziałem Ryszarda Świlskiego, członka Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Aleksandra Mach, dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Głównym celem spotkania była sprawa przeniesienia siedziby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Gdańska do Lubania w Powiecie Kościerskim.

2012-11-21

więcej...

Uwaga! Skracamy termin przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych

Informujemy, że dnia 21 listopada br. do Biura Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie wpłynął 60 formularz rekrutacyjny.

W związku z osiągnięciem dwukrotności całej grupy docelowej (60 formularzy) rekrutacja zostanie zamknięta w ciągu 3 dni roboczych. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) tylko do dnia 26 listopada 2012 r. do godz. 15.30 w Biurze Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna.

2012-11-21

więcej...

Festiwal Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy na Festiwal Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w dniu 22 listopada od godziny 11.00 w Domu Kultury w Karsinie w ramach projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie pn. "Cisewskie Teatralia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2012-11-19

więcej...

Spotkanie delegatów organizacji pozarządowych dotyczące wyboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie ogłoszonej w dniu 11 listopada 2012 r. listy kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kościerskiego, w dniu 15 listopada 2012 r. odbyło się zebranie delegatów organizacji pozarządowych, podczas którego wybranych zostało 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zostaną powołani przez Zarząd Powiatu Kościerskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2012-11-20

więcej...

Dyskutujmy o klimacie i rozwoju lokalnej gospodarki!

Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie! - to hasło, pod którym 22 listopada w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbędzie się debata klimatyczna. Organizatorzy debaty, czyli Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich chcą, aby ochrona klimatu stała się istotnym punktem w rozwoju Powiatu. Debata objęta została patronatem Ministerstwa Środowiska oraz patronatem Starosty Kościerskiego.


Fot.źródło: archiwum.wiz.pl

2012-11-16

więcej...

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

W dniu 15 listopada br. w Hotelu GRYF w Kościerzynie odbył się Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – Indywidualna Działalność Gospodarcza, zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. „Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG” odbył się jednocześnie w tym samym dniu na terenie całego województwa w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP).

2012-11-16

więcej...

W oczekiwaniu na Festiwal Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych

Trwają intensywne przygotowania do Festiwalu Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 22 listopada br. w Domu Kultury w Karsinie i na który serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

2012-11-14

więcej...

Walczyli o Tarczę i Szablę Starosty

Jednym z punktów w programie Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości były zawody w Strzelaniu o Tarczę oraz Szablę Starosty Kościerskiego zorganizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościerzynie.

2012-11-13

więcej...

Podsumowano realizację projektu „Droga do rozwoju zawodowego”

Podsumowano realizację projektu „Droga do rozwoju zawodowego” W dniu 7 listopada br. w Hotelu GRYF w Kościerzynie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Droga do rozwoju zawodowego” realizowany przez Powiat Kościerski/Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie od 01.09.2011r. do 31.12.2012r.

2012-11-13

więcej...

V Rajd Niepodległości

Uczestnicy Rajdu jak co roku wystartowali na trasę z Parku Jordanowskiego przy Urzędzie Miasta. Każdy z biorących udział w imprezie otrzymał kartę rajdu z mapą Kościerzyny oraz z zaznaczonymi na niej punktami, które musiał odwiedzić.

2012-11-12

więcej...

Spotkania z Sekretarzem Stanu w MRiRW Panem Kazimierzem Plocke

W dniu 5 listopada br. w sali konferencyjnej Sali im. Lubomira Szopińskiego Kościerzynie, Pomorska Izba Rolnicza wspólnie z Miastem Kościerzyna, Gminą Kościerzyna oraz Starostwem Powiatowym w Kościerzynie, przy udziale Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Kazimierza Plocke, odbyło się z cykliczne spotkanie z rolnikami z Powiatu Kościerskiego.

2012-11-12

więcej...