poniedziałek 18 grudnia 2017 - Bogusława, Gracjana, Laury

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Program "Aktywny Samorząd", czyli wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie uprzejmie informuje, że Powiat Kościerski przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu pn. „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w programie o zgłaszanie się do tutejszego Centrum, przy ul. Krasickiego 4, parter, pokój 11 w celu pobrania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach interesujących Państwa obszarów wsparcia.

2012-08-31

więcej...

Uczcili 73 rocznicę rozpoczęcia II Wojny Światowej

Jak co roku w dniu 1 września odbyło się szereg spotkań kombatantów, upamiętniających kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. W tym roku starosta kościerski Piotr Lizakowski uczestniczył w spotkaniach z kombatantami w Borowcu w gminie Lipusz oraz w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie, gdzie spotkanie zorganizował Zarząd Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kościerzynie.

2012-09-04

więcej...

Partnerstwo wypełnione treścią, czyli Jubileusz 10 – lecia partnerstwa pomiędzy Powiatem Kościerskim, a niemieckim Okręgiem Marburg – Biedenkopf.

„Okręg Marburg – Biedenkopf oraz Powiat Kościerski podpisują ten dokument z przekonaniem i z życzeniem dalszego pogłębiania dotychczasowych kontaktów między mieszkańcami tych dwóch powiatów i rozwijania więzi społecznych oraz rozpowszechniania idei porozumienia między narodami, dzięki bliskim kontaktom między ludźmi” – takimi słowami zaczyna się treść umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Kościerskim a niemieckim Okręgiem Marburg – Biedenkopf, której wznowienie zostało podpisane 25 sierpnia br. Był to główny punkt uroczystości obchodów jubileuszu 10 – lecia partnerstwa pomiędzy Powiatem Kościerskim, a niemieckim Okręgiem Marburg – Biedenkopf.

2012-08-27

więcej...

Strefa Darmowego Internetu w Sercu Kaszub!

Informujemy, że Strefa Darmowego Internetu na Rynku w Kościerzynie będzie dostępna do końca Września.

2012-07-13

więcej...

Powiat pozyskał dodatkowo ponad 870 tys. zł na aktywizację wybranych grup bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki w łącznej wysokości 871,2 tys. zł na aktywizację zawodową bezrobotnych:
1) do 30 roku życia (484,8 tys. zł),
2) powyżej 50 roku życia (150 tys. zł),
3) będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (108,7 tys. zł),
4) zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (127,7 tys. zł).

W ramach tych środków osoby bezrobotne z ww. grup będą mogły skorzystać ze szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej bądź zatrudnienia na refundowanych stanowiskach pracy.

Zainteresowani powyższymi programami pracodawcy oraz osoby bezrobotne proszeni są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie.

Komunikat PUP

2012-08-22

więcej...

2012-08-17

więcej...

190 osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku!

12 sierpnia br. na kościerskim Rynku przeprowadzono akcję pod nazwą „Podziel się Sercem w Sercu Kaszub, czyli Dzień Dawcy Szpiku w Kościerzynie!”. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kościerzynie we współpracy z Fundacją DKMS - Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska oraz portalem Koscierski.info, a jej głównym celem było zachęcenie jak największej liczby osób do dokonania rejestracji i tym samym powiększenia bazy potencjalnych dawców szpiku. Podczas naszej akcji zarejestrowało się 190 osób, co jest ogromnym sukcesem!

2012-08-13

więcej...

Kościerski oddział ZKP rozpoczął obóz „Z uśmiechem przez życie”

W piątek 3 sierpnia piętnaścioro dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kościerzynie przyjechało do Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie. Tym samym rozpoczęły one 10 dniowy obóz w ramach projektu „Z uśmiechem przez życie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” POKL.

2012-08-13

więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2018

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się poniżej:

treść uchwały

2017-10-16

więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Powiatowe Centrum Oświaty z siedzibą w Kościerzynie, ul. Sikorskiego 1C, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 680-15-47 fax 58 680-15-49, ogłasza sprzedaż samochodu służbowego w trybie przetargu ustnego: samochód osobowy marki VW TRANSPORTER 1,9 TDI, numer rej. GKS 10GR, kolor biały, pojemność/moc silnika: 1896 cm3 / 77kW, DIESEL (ON), rok produkcji 2005, rodzaj nadwozia osobowy AF wilofunkcyjny.

2012-08-09

więcej...

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu mogą cieszyć się z nowo wyremontowanych budynków

9 sierpnia br. w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji polegającej na termomodernizacji oraz remoncie budynków tej powiatowej placówki. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Kościerskiego oraz Gminy Karsin, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, duchowieństwo, mieszkańcy i pracownicy DPS w Cisewiu oraz zaproszeni goście.

2012-08-09

więcej...

Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie powiększyło swoją bazę noclegową

6 sierpnia br. w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie odbyło się otwarcie zmodernizowanego mini-hotelowca, w którym przeprowadzone zostały prace polegające na adaptacji poddasza obiektu na cele mieszkalne.

2012-08-09

więcej...

Powiat, Miasto i Gmina zawiązali Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

3 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie przedstawiciele trzech samorządów – Piotr Lizakowski, starosta kościerski, Zdzisław Czucha, burmistrz Miasta Kościerzyna oraz Grzegorz Piechowski, Wójt Gminy Kościerzyna, podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz opracowania wspólnego „Programu Rozwoju Społeczno – Gospodarczego”.

2012-08-09

więcej...

Siłacze walczyli o Puchar Starosty

Jedną z atrakcji Dni Dziemian, poza Turniejem Gmin Powiatu Kościerskiego 2012 oraz wieloma atrakcjami towarzyszącym, były VII Mistrzostwa Kaszub Siłaczy o Puchar Starosty Kościerskiego.

2012-08-08

więcej...

Informacja o rozpoczęciu działalności Przedszkola Specjalnego

Informujemy, iż od 1 września br. w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie rozpoczyna swą działalność Przedszkole Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2012-08-08

więcej...