niedziela 30 kwietnia 2017 - Balladyny, Lilli, Mariana

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawcza



Wirtualny Przewodnik po Powiecie Kościerskim

Tapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

IX Festiwal Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych w Cisewiu

22 listopada br. w Domu Kultury w Karsinie odbywał się „IX Festiwal Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych”. Organizatorem Festiwalu było „Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu” oraz Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu.

2016-11-28

więcej...

Kornelkowe Mikołajki

4 GRUDNIA 2016 W GODZ. 11.00 – 14.00 ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI NA HALĘ SPORTOWĄ "SOKOLNIA" NA MIKOŁAJKOWĄ IMPREZĘ CHARYTATYWNĄ!

2016-11-28

więcej...

Utworzono nową jednostkę powiatową – Centrum Usług Wspólnych

Utworzenie samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych” było jednym z najważniejszych punktów obrad ostatniej Sesji Rady Powiatu Kościerskiego, która odbyła się 23 listopada br.

2016-11-25

więcej...

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada został ustanowiony Dniem Pracownika Socjalnego zapisem ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. Jest to polski odpowiednik Social Work Action Day (Dnia Pracy Socjalnej), obchodzonego przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych w Europie od 1996 r. Dzień ten w Polsce jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

2016-11-25

więcej...

Pomorski Dzień Przedsiebiorczości - IDG 2016

W dniu 17 listopada br. w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie odbył się Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG, zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie oraz Partnerów. „Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG” zorganizowano jednocześnie w tym samym dniu we wszystkich powiatach województwa pomorskiego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP).

2016-11-24

więcej...

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XXXI Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2016-11-16

więcej...

Lista złożonych ofert konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej- po ocenie formalnej

Lista złożonych ofert konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu kościerskiego w drodze powierzenia zadania publicznego na lata 2017-2020 - po ocenie formalnej.

lista organizacji biorących udział w konkursie po ocenie formalnej

2016-11-16

więcej...

Mieszkańcy uczcili Święto Niepodległości

Z udziałem pocztów sztandarowych, duchowieństwa, przedstawicieli władz samorządowych, delegacji instytucji, szkół, służb, zakładów pracy, związków kombatanckich oraz mieszkańców Kościerzyny i Powiatu Kościerskiego, 11 listopada br. odbyły się Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Głównym organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Kościerzynie.

2016-11-14

więcej...

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w dniu 11 listopada br. w godz. 13.00 – 13.30, w związku z przemarszem uroczystego korowodu ulicami Miasta, tj. ulicami: Świętojańska, Rynek, Gdańska, Wojska Polskiego, Dworcowa, na w/w ulicach mogą nastąpić ograniczenia w ruchu drogowym, wynikające z przebiegu imprezy. Za utrudnienia przepraszamy.

PLAN PRZEMARSZU ORAZ REGULAMIN IMPREZY

2016-11-10

więcej...

INFORMACJA

W dniu 14 listopada 2016 r. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie będzie czynne w godzinach 7.30 – 14.00.

2016-11-10

więcej...

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

W terminie od 13 października do dnia 3 listopada 2016 r. przeprowadzono konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” .

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017", przeprowadzone zostały w trybie uchwały Nr XXIX/107/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2016-11-15

więcej...

Zapraszamy na Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Władze Samorządowe Powiatu Kościerskiego serdecznie zapraszają mieszkańców naszego Powiatu na obchody Narodowego Święta Niepodległości.

2016-11-04

więcej...

Zaproszenie na I Lokalne Forum Międzysektorowe

Forum Inicjowania Rozwoju i Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM mają zaszczyt zaprosić na I Lokalne Forum Międzysektorowe, które odbędzie się 14 LISTOPADA 2016 w Kaszubskim inkubatorze przedsiębiorczości w Kościerzynie. Tematem Forum będzie budowanie partnerstw lokalnych i zmienianie swego otoczenia.

2016-11-08

więcej...

Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar Starosty Kościerskiego i Burmistrza Miasta Kościerzyna



Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar Starosty Kościerskiego i Burmistrza Miasta Kościerzyna, który odbędzie się w niedzielę 13.11.2016 r. o godz. 13:00 na Hali SOKOLNIA. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.sportowakoscierzyna.pl

2016-11-08

więcej...