czwartek 19 lipca 2018 - Alfreny, Rufina, Wincentego

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Zaproszenie na XLV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XLV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.


2018-02-14

więcej...

Spotkanie informacyjne w Kościerzynie pt. „Fundusze unijne dla najmłodszych. Dofinansowanie na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3 w województwie pomorskim”.Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania z funduszy unijnych na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie możliwe będzie za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna oraz Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

2018-02-13

więcej...

Zapraszamy na Jubileuszową uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty

Organizatorzy Jubileuszowej – XV Edycji Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty, czyli Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie oraz Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego Powiatu do udziału w tej wyjątkowej uroczystości.

2018-02-08

więcej...

Kościerski Urząd Pracy pierwszy w ministerialnym konkursie

Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie otrzymał nagrodę w postaci statuetki za zajęcie pierwszego miejsca w skali kraju w ministerialnym konkursie oceniającym efektywność i skuteczność działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych.

2018-01-29

więcej...

Przedłużono termin do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Informujemy, iż do dnia 8 lutego 2018 r przedłużono termin do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

2018-01-23

więcej...

Otwarty konkurs ofert w Powiecie Kościerskim

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.


ogłoszenie o konkursie

wzór oferty

2018-01-16

więcej...

Przypominamy, że do 15 lutego 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON na rok 2018

Do 15 lutego 2018 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.2017-10-23

więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kościerskim

2018-01-23

więcej...

Wybrano wykonawcę budowy sali sportowej i boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu Kościerskiego zatwierdził wyniki postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz boiskiem wielofunkcyjnym wraz z remontem istniejącej sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie”.

2018-01-19

więcej...

Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XLIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.


2018-01-17

więcej...

Otwarto zmodernizowaną stołówkę w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie

16 stycznia br. odbyło się otwarcie kolejnej inwestycji oświatowej – zmodernizowanej stołówki w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie. W uroczystości wziął udział m.in. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

2018-01-17

więcej...

Seminarium poświęcone współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych

W piątek 12 stycznia w Hotelu „Stary Browar” odbyło się seminarium poświęcone współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Seminarium przeprowadzone było w ramach projektu pt. "Civil Society Development for Participatory Democracy in Shida Kartli Region" finansowanego z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów.

2018-01-16

więcej...

Sięgamy po dobre zawody!

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie od przyszłego roku szkolnego będą mogli zbierać doświadczenia, współpracując z trzema wiodącymi firmami Powiatu Kościerskiego.

2018-01-16

więcej...

Nowe regulacje dotyczące Prawa wodnego

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie przekazuje informacje dotyczące wejścia w życie regulacji dotyczących nowych regulacji z zakresu Prawa wodnego oraz powołania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Informacja TUTAJ

2018-01-15

więcej...

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

2018-01-10

więcej...