niedziela 17 grudnia 2017 - Jolanty, Łukasza, Olimpii

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

2014-03-21

więcej...

Zaproszenie na L Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na L Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 28 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2014-03-21

więcej...

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące rozpoczęcia czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.).

2014-03-21

więcej...

Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Zmiana Roli – Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Więcej informacji na następnej stronie.

2014-03-18

więcej...

2014-03-18

więcej...

2014-03-12

więcej...

Dzień Kobiet w DPS w Cisewiu

W Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu uroczyście obchodzono kolejny „Dzień Kobiet”.

2014-03-14

więcej...

Międzynarodowy Dzień Rodzin

W imieniu Kancelarii Prezydenta RP przekazujemy informacje na temat Międzynarodowego Dnia Rodzin.

2014-03-14

więcej...

Wizyta Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny w Domu Pomocy Społeczne w Cisewiu

2 marca br. Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna wraz z Księdzem Dziekanem Dominikiem Szulwic (Parafia Karsin) odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu.

2014-03-05

więcej...

Nowy sprzęt do rehabilitacji w DPS w Cisewiu

Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu wzbogacił wyposażenie pomieszczenia do rehabilitacji o nowy sprzęt do ćwiczeń treningowych.

2014-03-07

więcej...

Powstanie „Zbiór Kaszubskich Życzeń”

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Kościerzynie wyda publikację z życzeniami na różne okazje w języku kaszubskim. Wersja papierowa i elektroniczna książeczki pt.: „Zbiór Kaszubskich Życzeń” powstanie w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

2014-03-07

więcej...

Rejonowy Turniej Tenisa Stołowego

W ubiegłym tygodniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kościerzynie odbył się Rejonowy Turniej Tenisa Stołowego. W zawodach uczestniczyło 25 zawodników ze szkół rejonu kościerskiego.

2014-03-05

więcej...

Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XLIX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 7 marca 2014 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2014-03-03

więcej...

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II w roku 2014

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2014. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w wersji papierowej i elektronicznej należy składać wraz z obowiązkowymi załącznikami do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie ul. 3 Maja 9c, w terminie do dnia 11 kwietnia 2014r.

2014-02-06

więcej...

Informacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dot. Punktu Paszportowego w Kościerzynie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku uprzejmie informuje, że z powodu choroby pracownika obsługującego jednoosobowo Terenowy Punkt Paszportowy w Kościerzynie, przy jednoczesnym braku możliwości zapewnienia na ten czas trwałego zastępstwa, od dnia 24.02.2014 r. do czasu powrotu pracownika ze zwolnienia (przewidywalnie - 1 miesiąc), Terenowy Punkt Paszportowy w Kościerzynie będzie czynny: w każdy wtorek w godz. 8.00 – 15.30 i w czwartek w godz. 8.00 – 15.00.

2014-02-24

więcej...