czwartek 19 lipca 2018 - Alfreny, Rufina, Wincentego

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

W dniu 20 listopada 2014 r., w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kościerzynie odbył się Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – Indywidualna Działalność Gospodarcza, zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie wraz z partnerami pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

2014-11-21

więcej...

Zapraszamy na Pomorski Dzień PrzedsiębiorczościWojewódzki Urząd Pracy we współpracy z powiatowymi urzędami pracy województwa pomorskiego wzorem lat ubiegłych organizuje przedsięwzięcie pn. „Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG”.

2014-11-18

więcej...

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku

2014-11-17

więcej...

Wydłużenie terminu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji


Szanowni Państwo, wydłużamy termin zgłaszania kandydatów na reprezentantów Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenia w formie wskazanej w ogłoszeniu przyjmowane będą do 20 listopada 2014 r.

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

2014-11-17

więcej...

Ranking Zdrowia Polski – Powiat Kościerski w trójce najlepszych powiatów w Polsce!

Dziennik Gazeta Prawna opublikował Ranking Zdrowia Polski, w którym przebadano powiaty i miasta pod kątem zaplecza medycznego, dostępności do leczenia oraz stanu zdrowia mieszkańców. Rewelacyjnie wypadł w nim Powiat Kościerski - wśród 80 najlepszych powiatów nasz Powiat zajął trzecie miejsce!

2014-11-13

więcej...

96 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

Podobnie jak w całym kraju, także w Kościerzynie 11 listopada minął pod znakiem uczczenia 96 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas Powiatowych Obchodów tego szczególnego dla nas wszystkich święta, mieszkańcy Kościerzyny i Powiatu Kościerskiego mieli okazję do chwili zadumy, refleksji i oddania hołdu naszym rodakom walczącym o wolność Ojczyzny, a także do manifestacji swojej radości z kolejnej rocznicy odzyskania przez nasz Naród Niepodległości. Organizatorem Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości było jak co roku Starostwo Powiatowe w Kościerzynie.

2014-11-12

więcej...

Zapraszamy na Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości

2014-11-04

więcej...

Zgłoszenia Kandynatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencjiSzanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż upływa 2-letnia kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kościerzynie, powołanej Uchwałą Zarządu Powiatu Kościerskiego Nr 142/106/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

W związku z powyższym, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Kościerskiego, do zgłaszania swoich kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kościerzynie - II kadencji.

2014-10-29

więcej...

2014-11-07

więcej...

Ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014r.

5 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyła posiedzenie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kościerskiego, której przewodniczył starosta kościerski Piotr Lizakowski.

2014-11-06

więcej...

Zapraszamy na Pomorski Dzień Przedsiębiorczości - IDG

Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z powiatowymi urzędami pracy województwa pomorskiego wzorem lat ubiegłych organizuje przedsięwzięcie pn. „Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG”.

2014-11-04

więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.
Bezpłatnych porad prawnych udzielają Adwokaci Komisji Pro Publico Bono działającej przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, w każdą pierwszą środę miesiąca w sali nr 12 PCPR, przy ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie w godzinach od 17:00 do 19:00.
Najbliższy termin udzielania bezpłatnych porad to 5 listopada 2014 r. (środa). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

2014-11-04

więcej...

25 - lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kościerzynie

24 października odbyła się uroczystość Jubileuszu 25 - lecia działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kościerzynie. Wzięli w niej udział samorządowcy, absolwenci, byli i obecni nauczyciele i dyrektorzy, rodzice oraz wszystkie inne osoby związane z działalnością tej powiatowej placówki.

2014-10-30

więcej...

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015", przeprowadzone zostały w trybie uchwały Nr XXIX/107/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2014-10-24

więcej...

Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2014-10-24

więcej...