niedziela 17 grudnia 2017 - Jolanty, Łukasza, Olimpii

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Ostrzeżenie dla Województwa Pomorskiego – burze z gradem

Od godz. 18.00 dnia 18.08.2017 do godz. 06.00 dnia 19.08.2017 prognozuje się wystąpienie burz, lokalnie z gradem, którym towarzyszyć będą przelotne opady deszczu o wysokości od 10 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie porywy wiatru ok. 100 km/h.

2017-08-18

więcej...

Ważne nformacje dotyczące odbudowania domów zniszczonych w nawałnicy!

W DNIU WCZORAJSZYM WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 17 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE GMIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU W SIERPNIU 2017 R., W KTÓRYCH STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY ODBUDOWY, REMONTÓW I ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
ROZPORZĄDZENIE OBEJMUJE M. IN. GMINY Z NASZEGO POWIATU: GMINĘ DZIEMIANY, GMINĘ KARSIN I GMINĘ LIPUSZ.
PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA.

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY TAKŻE TREŚĆ CAŁEJ USTAWY Z DNIA 11 SIERPNIA 2001 R. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ODBUDOWY, REMONTÓW I ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU.
TREŚĆ USTAWY

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie zamieszcza poniżej wzory druków - formularz zgłoszenia odbudowy niewymagającej pozwolenia na budowę oraz formularz zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego.
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy kontaktować się z tut. Wydziałem Architektury i Budownictwa. Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa pomogą na miejscu w wypełnieniu zgłoszeń i udzielą wszelkich niezbędnych informacji, także pod numerem telefonu (58) 680-18-56 lub (58) 680-18-69.
Zgłoszenie odbudowy niewymagającej pozwolenia na budowę
Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

2017-08-18

więcej...

Wniosek Starosty Kościerskiego do Wojewody Pomorskiego o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

W związku z gwałtowną nawałnicą, która przeszła przez nasz teren w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia br., Starosta Kościerski Alicja Żurawska zwróciła się z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej dla obszaru Gmin Lipusz i Dziemiany z terenu Powiatu Kościerskiego.
Z całą treścią wniosku można zapoznać się w poniższym pliku.

Wniosek o ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej

2017-08-18

więcej...

Ważne nformacje dla osób poszkodowanych nawałnicą

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie przekazuje informacje dla osób poszkodowanych w nawałnicy, która przeszła przez teren naszego powiatu z 11 na 12 sierpnia br. Dotyczą one bezpłatnego wydawania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - niezbędnych do dokonywania czynności administracyjnych oraz usuwania złomów i wywrotów po wichurze.

2017-08-16

więcej...

Apel Marszałka Województwa Pomorskiego do przedsiębiorców w związku z nawałnicą

W związku z nawałnicą, jaka nawiedziła nasze województwo w nocy z 11 na 12 sierpnia, przekazujemy apel Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka do przedsiębiorców, z prośbą o włączenie się w pomoc poszkodowanym.

2017-08-17

więcej...

Zbiórka rzeczy dla poszkodowanych w nawałnicy


2017-08-16

więcej...

Numery telefonów dla mieszkańców, w związku z nawałnicami

Poniżej podajemy numery telefonów, na które można zgłaszać wszelkie sprawy związane z nawałnicami, które przeszły przez nasz rejon z 11 na 12 sierpnia br.

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie:
Alicja Żurawska, starosta kościerski: 607 950 000.
Henryk Ossowski, wicestarosta kościerski: 663 498 000.
Monika Wollik - Litwin, sekretarz Powiatu: 605 841 716.
Krzysztof Brzoskowski, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: 605 841 718.

Urząd Gminy Dziemiany:
Sekretariat: 58 688 00 22; 58 688 00 02.
Leszek Pobłocki, wójt Gminy Dziemiany: 504 260 743.
Henryk Koliński, sekretarz Gminy: 504 260 808.

Urząd Gminy Lipusz:
Mirosław Ebertowski, wójt Gminy Lipusz: 693 260 802.
Marek Klasa, zastępca Wójta Gminy Lipusz: 603 106 928.
603 510 591.
781 506 045.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie: 998.
Tomasz Klinkosz, komendant powiatowy PSP w Kościerzynie: 609 680 037.

Informacje na temat awarii i wyłączeń prądu:
Energa Operator

2017-08-16

więcej...

Komunikat dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie informuje, że usuwanie złomów i wywrotów, po wichurze, która w nocy z piątku na sobotę (11/12 sierpnia) przeszła nad naszym terenem, w lasach prywatnych zgodnie z zapisami ustawy o lasach należy do obowiązków właścicieli lasów i nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej.
Prace te należy jednak pisemnie zgłosić leśniczemu nadzorującemu dany obszar lub do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ewentualnie do Urzędu Gminy.
W zgłoszeniu należy podać numer działki, miejscowość, obręb geodezyjny, szacunkową powierzchnię lasu oraz w miarę możliwości numer oddziału leśnego, ilość drewna i dokumentację fotograficzną.

2017-08-16

więcej...

Informacje na temat szacowania strat i możliwości uzyskania pomocy dla poszkodowanych w nawałnicy

Informacje Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące szacowania powstałych w wyniku frontu burzowego strat i możliwości uzyskania pomocy socjalnej.
Wszystkie niezbędne informacje w poniższych plikach.


Pismo przewodnie
Wytyczne - zasiłki do 6 tyś. zł
Wytyczne - zasiłki do 100 tyś zł

2017-08-16

więcej...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na dni 16.08 - 19.08.2017 r.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych wydanych przez biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Prognoza znajduje się w poniższym pliku.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na dni 16.08 - 19.08.2017 r.

2017-08-16

więcej...

Zakaz wstępu do lasu

W związku ze zniszczeniami powstałymi po burzy, która przeszła przez teren Nadleśnictwa Lipusz, Decyzją Nadleśniczego został wprowadzony całkowity zakaz wstępu do lasu do odwołania.

2017-08-14

więcej...Pogrzeb odbędzie się 14 sierpnia br. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Liniewie.

2017-08-11

więcej...

Zaproszenie na IV Festiwal Żurawiny2017-08-10

więcej...

Za nami pierwsze posiedzenie nowej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji

9 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, zwołane przez Starostę Kościerskiego.

2017-08-10

więcej...

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, wspólnie z Gminą Stary Dzierzgoń, zachęcają do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Wieniec Dożynkowy oraz w uroczystościach Dożynkowych Województwa Pomorskiego, które odbędą się 10 września br. w Starym Dzierzgoniu (powiat sztumski).

2017-08-07

więcej...