czwartek 19 lipca 2018 - Alfreny, Rufina, Wincentego

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawcza



Tapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

30 medali zawodników UKS Manta podczas Open Baltic Championship 2018 w Olsztynie

W miniony weekend na 50 metrowej pływalni AQUSFERA w Olsztynie odbyły się międzynarodowe zawody w pływaniu w płetwach Open Baltic Championship 2018. Ogromny sukces podczas zawodów osiągnęli zawodnicy UKS Manta z Kościerzyny.

2018-03-14

więcej...

Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XLVI Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.


2018-03-14

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w Powiecie Kościerskim

Zarząd Powiatu Kościerskiego w dniu 13 marca 2018 r. podjął uchwałę 36 l204l 2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2018.

Treść uchwały

Lista podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2018

Lista podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym nie przyznano wsparcia na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2018, ze względów formalnych, merytorycznych lub braku środków

2018-03-14

więcej...

13 marca br. mija termin składania wnioskówo przyznanie Nagrody Starosty Kościerskiego "Serce Kaszub" za 2017 rok!

Przypominamy, że 13 marca br. mija termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Kościerskiego - "Serce Kaszub” za 2017 rok.

2018-03-12

więcej...

Na terenie Powiatu Kościerskiego ruszyła kwalifikacja wojskowa

Na terenie Powiatu Kościerskiego ruszyła kwalifikacja wojskowa. Jest ona przeprowadzana w dniach od 5 do 23 marca br. Powyższy terminarz nie uwzględnia sobót. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych (Dom Dziecka, pierwsze wejście za LO, II piętro ) przy ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie.

2018-03-12

więcej...

Spotkanie kobiet w Sercu Kaszub!

7 marca br., w przededniu Dnia Kobiet, w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się wyjątkowe wydarzenie pod nazwą „Kobieta w Sercu Kaszub”. Zaproszenie Alicji Żurawskiej, starosty kościerskiego, która sprawowała patronat na imprezą, spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, co sprawiło, że Sala wypełniona była po brzegi.

2018-03-09

więcej...

Zaproszenie na szkolenie FIO 2018


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe, kluby sportowe) oraz parafie, spółdzielnie socjalne na bezpłatne szkolenie FIO 2018, które odbędzie się 13 marca 2018 r. o godz. 9.00 w Kościerzyna ul 3 Maja 9 Sala Szopińskiego (sala konferencyjna nr 4).

2018-03-08

więcej...

Ogłoszenie o naborze na kurs pedagogiczny


Powiat Kościerski prowadzi nabór dla 8 osób na kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Kurs dedykowany jest pracownikom firm, które organizują lub chcą organizować staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych. Kurs realizowany będzie w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji zawodowych uczniów w powiecie kościerskim.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod tym linkiem

2018-02-07

więcej...

Przekazano teren pod budowę sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie

2 marca br. odbyło się przekazanie terenu i placu budowy dla wykonania robót związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz boiskiem wielofunkcyjnym wraz z remontem istniejącej sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie”.

2018-03-02

więcej...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie

1 marca br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się XIX posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie kadencji 2015-2019., poświęcone głównie problematyce kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kościerskiego.

2018-03-02

więcej...

"Kobieta w Sercu Kaszub" - serdecznie zapraszamy!

Starosta Kościerski Alicja Żurawska, serdecznie zaprasza wszystkie Panie z terenu Powiatu Kościerskiego, na wydarzenie pod nazwą: "Kobieta w Sercu Kaszub", organizowane z okazji Dnia Kobiet.
Szczegóły na poniższym plakacie. Wstęp bezpłatny - biletowany. Bilety do nabycia w kasie Kina Remus.
Serdecznie zapraszamy!

2018-02-27

więcej...

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Kościerskiego - "Serce Kaszub" za 2017 rok!

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie serdecznie zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Kościerskiego - "Serce Kaszub” za 2017 rok.

2018-02-27

więcej...

Listy ofert zweryfikowanych po ocenie formalnej.

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie wskazane błędy formalne, możliwe do uzupełnienia, przez wskazane podmioty, zostały uzupełnione we wskazanym terminie.

Mając na uwadze powyższe, do oceny merytorycznej zakwalifikowano 54 oferty.

Zgodnie z warunkami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2018, określonymi w załączniku nr 1 do uchwały Nr 8/194/ 2018 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 16 stycznia 2018 r, wzywa się do uzupełnienia stwierdzonych braków formalnych, niżej wymienione Podmioty w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 14:30 (piątek.)

2018-02-16

więcej...

Jubileuszowa – XV Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty za nami!

Po raz piętnasty wszyscy, którym bliskie są słowa Matki Teresy z Kalkuty „Owocem miłości jest posługa”, spotkali się na uroczystości wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty. Są one honorową nagrodą przyznawaną od piętnastu lat za wyróżniające się działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwsza edycja tego wyjątkowego święta odbyła się w 2004 roku, a pomysłodawcą tej inicjatywy była Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie, która wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, jest głównym organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia.

2018-02-14

więcej...