czwartek 19 lipca 2018 - Alfreny, Rufina, Wincentego

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Akcja „Zapałka” kolejny raz za nami

Pewnie większość mieszkańców Kościerzyny doskonale wie, czym jest Akcja „Zapałka”. My jednak dla jasności przypomnimy, że jest to już od ponad 10 lat organizowana akcja na rzecz naszego domu dziecka, który w chwili obecnej nosi nazwę Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kościerzynie (CAPOW).

2015-11-09

więcej...

Goście z Anglii wolontariuszami w CAPOW w Kościerzynie

Przedstawiamy najnowsze informacje z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kościerzynie.

2015-11-09

więcej...

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016", przeprowadzone zostały w trybie uchwały Nr XXIX/107/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2015-11-06

więcej...

Postaw na siebie - postaw na przyszłość! Zapraszamy na Pomorski Dzień Przedsiębiorczości - IDG

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z powiatowymi urzędami pracy w Województwie Pomorskim organizuje już po raz siódmy przedsięwzięcie pn. Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
W tym roku wydarzenie centralne w Województwie Pomorskim organizowane jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie. Centralne obchody odbędą się dnia 19 listopada 2015 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 14.00 w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9.
Szczegółowe informacje oraz program znajdą Państwo tutaj

2015-11-06

więcej...

Konwent Samorządów Powiatu Kościerskiego

4 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbył się Konwent Samorządów Powiatu Kościerskiego. Tym razem gospodarzem spotkania był samorząd powiatowy.

2015-11-06

więcej...

Podpisano umowy partnerskie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Karsin – Cisewie

Powiat Kościerski, jako Lider Projektu, wspólnie z Gminą Karsin oraz Nadleśnictwem Kościerzyna, jako Partnerami Projektu, przystąpili do realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin – Cisewie w Gminie Karsin”.

2015-11-04

więcej...

Zaproszenie na Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości


2015-11-02

więcej...

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie ws. konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

2015-10-26

więcej...

XV Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

W środę 21 października br. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Kościerskiego.

2015-10-22

więcej...

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”


Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

2015-10-22

więcej...

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz nowa siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

14 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kościerzynie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Kościerskiego oraz dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski.

2015-10-16

więcej...

15 lat partnerstwa pomiędzy Powiatem Kościerskim, a niemieckim Okręgiem Marburg – Biedenkopf

W dniach 8 – 10 października br. delegacja składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin z terenu Powiatu Kościerskiego udała się do zaprzyjaźnionego niemieckiego Okręgu Marburg – Biedenkopf. Głównym punktem wizyty był udział w uroczystości odnowienia umowy o współpracy między zaprzyjaźnionymi samorządami, z okazji 15 – lecia partnerstwa.

2015-10-14

więcej...

Zaproszenie na XV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 21 października 2015 r. o godz. 14.30 w w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2015-10-14

więcej...

Uczniowie Gimnazjum w Dziemianach na 12 Międzynarodowym Obozie Ekologicznym w Niemczech

W dniach 21 – 26 września br. uczniowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach, w ramach partnerstwa ze szkołą Sophie-von-Brabant Schule z Marburga, wspólnie uczestniczyła w 12. Międzynarodowym Obozie Ekologicznym w Hartenrod. Tematem tegorocznego obozu było wykorzystywanie biomasy jako odnawialnego źródła energii.

2015-10-07

więcej...

Spotkanie dotyczące zmian w transporcie publicznym

23 września br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się spotkanie w sprawie prawnych zmian w transporcie publicznym od 2017 r.

2015-10-01

więcej...