poniedziałek 18 grudnia 2017 - Bogusława, Gracjana, Laury

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018.

2017-09-15

więcej...

Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową coraz bliżej

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jest w posiadaniu dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową koło miejscowości Nowa Kiszewa. Wartość kosztorysowa przebudowy wyniesie 174 553,86zł.

2017-09-08

więcej...

Spotkanie robocze w sprawie pomocy poszkodowanym w nawałnicy

W dniu 7 września br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, z inicjatywy Starosty Kościerskiego, Alicji Żurawskiej, odbyło się spotkanie robocze poświęcone tematowi nawałnicy.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Lasów Państwowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także licznie zgromadzeni samorządowcy gmin powiatu kościerskiego i kartuskiego wraz z dyrektorami Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

2017-09-08

więcej...

Spotkanie oświatowe w Starostwie Powiatowym

1 września br. w Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starosty Kościerskiego z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski.

2017-09-04

więcej...

O nawałnicy podczas Sesji Rady Powiatu

W minioną środę, w dniu 30 sierpnia br. odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Kościerskiego, podczas której Alicja Żurawska, Starosta Kościerski przedstawiła informację na temat sytuacji na terenach Powiatu Kościerskiego dotkniętych nawałnicą w dniach 11/12 sierpnia 2017 r.

2017-09-06

więcej...

Kolejne środki z PFRON na likwidację barier dla Powiatu Kościerskiego.


W dniu dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2017 roku zostały zawarte umowy pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których przedmiotem jest zaliczkowe dofinansowanie i realizacja przez samorząd powiatowy projektów w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i D”.

2017-08-31

więcej...

Informacja nt. pomocy finansowej ze środków funduszu leśnego na uporządkowanie powalonych drzewostanów, złomów i wywrotów z prywatnych gruntów leśnych dla osób prywatnych poszkodowanych w nawałnicy

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie informuje, że zgodnie z decyzją nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zostanie uruchomiona pomoc finansowa ze środków funduszu leśnego na uporządkowanie powalonych drzewostanów, złomów i wywrotów z prywatnych gruntów leśnych. Aby skorzystać z pomocy Starosta Kościerski zgodnie z w/w decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zobowiązany jest do wydania poszczególnym właścicielom lasów decyzji zobowiązującej do wykonania prac porządkujących grunt leśny. Postępowania w tej sprawie będą wszczęte z urzędu na podstawie przesłanych przez starostwo zgłoszonych szkód w lesie przez właścicieli lasów oraz na podstawie bieżących zgłoszeń właścicieli lasów odpowiednim służbom Nadleśnictw.
W celu uproszczenia procedury wydawania decyzji Starosta Kościerski upoważniła Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz i Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna do doręczania właścicielom lasów zawiadomień o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego oraz do przeprowadzania oględzin gruntów leśnych i sporządzania protokołów z oględzin.
Ponadto w celu uzyskania pomocy finansowej właściciele lasu zobowiązani są złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek ten udostępniać będą również leśniczowie w trakcie przeprowadzanych oględzin lasu. Załącznikiem do wniosku jest zgłoszenie szkody w lesie na formularzu już wcześniej przygotowanym przez starostwo. Właściciele lasów, którzy złożyli już takie zgłoszenie składają sam wniosek. Wzór wniosku i zgłoszenia

2017-08-29

więcej...

Spotkanie dla właścicieli lasów prywatnych poszkodowanych w nawałnicy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 sierpnia br. (wtorek) o godz. 14.00 w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego organizuje spotkanie z przedstawicielami firmy International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
Spotkanie adresowane jest do Samorządów z terenu Województwa Pomorskiego i właścicieli lasów prywatnych poszkodowanych w nawałnicy, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

2017-08-25

więcej...

Pomoc z Powiatu Kłobuckiego dla poszkodowanych nawałnicą

Instytucje, samorządy, organizacje pozarządowe, firmy, a także prywatne osoby z całej Polski solidaryzują się z mieszkańcami Pomorza, którzy zostali dotknięci nawałnicą przechodzącą przez nasz rejon w nocy z 11 na 12 sierpnia br. Kolejnymi osobami, które ruszyły z pomocą dla poszkodowanych, byli przedstawiciele władz Powiatu Kłobuckiego, którzy 22 sierpnia br., w imieniu mieszkańców tego Powiatu, dostarczyli do Powiatu Kościerskiego dary zebrane podczas specjalnej zbiórki.

2017-08-25

więcej...

DPS w Cisewiu – Domem Pełnym Barw

Każdy z nas odczuwa potrzebę tworzenia, aby móc wyrazić swoje emocje. Sztuka jest więc zapisem ludzkich uczuć, zarówno tych najbardziej radosnych jak i tych, które kryją w sobie głęboką rozpacz. Szczególnego znaczenia nabiera sztuka w odniesieniu do tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią werbalnie przekazywać swych przeżyć. W tej sytuacji ich twórczość własna staje się sposobem terapii ułatwiającej wyrażanie tego wszystkiego, czego nie potrafią zakomunikować słowem.

2017-08-25

więcej...

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XXXIX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.2017-08-23

więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze w strafie brzegowej

Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 113

2017-08-22

więcej...

Pomoc psychologiczna i prawna dla osób poszkodowanych nawałnicą - informacje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, w związku z szeroką grupą poszkodowanych w wyniku nawałnic, które przeszły nad Pomorzem w nocy 11-12 sierpnia br., informuje o możliwościach uzyskania wsparcia.

2017-08-22

więcej...

Ważne informacje dla osób bezrobotnych, pracodawców i przedsiębiorców z terenów dotkniętych skutkami wichur i ulewnych deszczy

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie przekazuje komunikat dotyczący wsparcia z Funduszu Pracy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych z terenów dotkniętych skutkami wichur i ulewnych deszczy oraz komunikat związany z organizacją szkolenia operatora pilarek do ścinki drzew z uprawnieniami pilarz - drwal.
Komunikat - wsparcie dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych
Komunikat - nabór na szkolenia

2017-08-22

więcej...

Ważne informacje dla rolników poszkodowanych nawałnicą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje informacje na temat wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w sprawach o przyznanie płatności bezpośrednich oraz środków obszarowych w ramach PROW 2014 - 2010.
Treść informacji

2017-08-22

więcej...