piątek 25 maja 2018 - Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Listy ofert zweryfikowanych po ocenie formalnej.

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie wskazane błędy formalne, możliwe do uzupełnienia, przez wskazane podmioty, zostały uzupełnione we wskazanym terminie.

Mając na uwadze powyższe, do oceny merytorycznej zakwalifikowano 54 oferty.

Zgodnie z warunkami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2018, określonymi w załączniku nr 1 do uchwały Nr 8/194/ 2018 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 16 stycznia 2018 r, wzywa się do uzupełnienia stwierdzonych braków formalnych, niżej wymienione Podmioty w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 14:30 (piątek.)

2018-02-16

więcej...

Jubileuszowa – XV Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty za nami!

Po raz piętnasty wszyscy, którym bliskie są słowa Matki Teresy z Kalkuty „Owocem miłości jest posługa”, spotkali się na uroczystości wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty. Są one honorową nagrodą przyznawaną od piętnastu lat za wyróżniające się działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwsza edycja tego wyjątkowego święta odbyła się w 2004 roku, a pomysłodawcą tej inicjatywy była Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie, która wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, jest głównym organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia.

2018-02-14

więcej...

Zaproszenie na XLV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XLV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.


2018-02-14

więcej...

Spotkanie informacyjne w Kościerzynie pt. „Fundusze unijne dla najmłodszych. Dofinansowanie na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3 w województwie pomorskim”.Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania z funduszy unijnych na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie możliwe będzie za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna oraz Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

2018-02-13

więcej...

Zapraszamy na Jubileuszową uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty

Organizatorzy Jubileuszowej – XV Edycji Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty, czyli Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie oraz Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego Powiatu do udziału w tej wyjątkowej uroczystości.

2018-02-08

więcej...

Kościerski Urząd Pracy pierwszy w ministerialnym konkursie

Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie otrzymał nagrodę w postaci statuetki za zajęcie pierwszego miejsca w skali kraju w ministerialnym konkursie oceniającym efektywność i skuteczność działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych.

2018-01-29

więcej...

Przedłużono termin do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Informujemy, iż do dnia 8 lutego 2018 r przedłużono termin do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

2018-01-23

więcej...

Otwarty konkurs ofert w Powiecie Kościerskim

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.


ogłoszenie o konkursie

wzór oferty

2018-01-16

więcej...

Przypominamy, że do 15 lutego 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON na rok 2018

Do 15 lutego 2018 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.2017-10-23

więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kościerskim

2018-01-23

więcej...

Wybrano wykonawcę budowy sali sportowej i boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu Kościerskiego zatwierdził wyniki postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz boiskiem wielofunkcyjnym wraz z remontem istniejącej sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie”.

2018-01-19

więcej...

Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XLIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.


2018-01-17

więcej...

Otwarto zmodernizowaną stołówkę w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie

16 stycznia br. odbyło się otwarcie kolejnej inwestycji oświatowej – zmodernizowanej stołówki w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie. W uroczystości wziął udział m.in. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

2018-01-17

więcej...

Seminarium poświęcone współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych

W piątek 12 stycznia w Hotelu „Stary Browar” odbyło się seminarium poświęcone współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Seminarium przeprowadzone było w ramach projektu pt. "Civil Society Development for Participatory Democracy in Shida Kartli Region" finansowanego z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów.

2018-01-16

więcej...

Sięgamy po dobre zawody!

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie od przyszłego roku szkolnego będą mogli zbierać doświadczenia, współpracując z trzema wiodącymi firmami Powiatu Kościerskiego.

2018-01-16

więcej...