piątek 23 marca 2018 - Feliksa, Konrada, Zbysławy

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Rusza nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kościerskim

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od 1 stycznia 2016 r. także Powiat Kościerski zapewni 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

2015-12-31

więcej...

Powołano nową Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych

28 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się spotkanie starosty kościerskiego z członkami Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której minęła czteroletnia kadencja. Alicja Żurawska, starosta kościerski, podziękowała dotychczasowym jej członkom za pracę opiniodawczo-doradczą, a także przedstawiła skład nowej Rady.

2015-12-29

więcej...

2015-06-26

więcej...

Koncert Wigilijny

Jakże pięknie można zakończyć rok 2015 w gronie szkolnych znajomych! Po raz kolejny uczniowie kościerskiego Ogólniaka pokazali, na jak wysoki poziom kultury potrafią się wznieść. Za nami „Koncert Wigilijny”, który odbył się 22 grudnia w sali im. Lubomira Szopińskiego.

2015-12-23

więcej...

Spotkanie Wigilijne w Starostwie

22 grudnia w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się Spotkanie Wigilijne, zorganizowane z inicjatywy Alicji Żurawskiej, starosty kościerskiego oraz Tomasza Derry, przewodniczącego Rady Powiatu.

2015-12-23

więcej...

Spotkania Zespołu do spraw opracowania koncepcji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w miesiącu wrześniu 2015 r. przystąpiło do prac nad stworzeniem nowego dokumentu, tj. „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”. W tym celu powołano na mocy Zarządzenia Nr 53/2015 Starosty Kościerskiego z dnia 22 września 2015 r. Zespół do spraw opracowania koncepcji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”.

2015-12-23

więcej...

Zaproszenie na XX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. około godz. 15.30 (po zakończeniu Sesji Nr XIX).

2015-12-22

więcej...

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XIX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2015-12-22

więcej...

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne programu UE „Europa dla obywateli”

W imieniu Punktu Kontaktowego "Europa dla obywateli" serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne programu UE "Europa dla obywateli", które odbędzie się 20 stycznia w Gdyni.

2015-12-22

więcej...

Informacja

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z przypadającym w sobotę Drugim Dniu Świąt Bożego Narodzenia, dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie jako dzień wolny ustalono 24 grudnia 2015 r.(Wigilia)


2015-12-10

więcej...

Przenosiny Wydziału Komunikacji

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 4 stycznia 2016 r. Wydział Komunikacji funkcjonować będzie w nowym budynku przy ul. 3 Maja 8.
Jednocześnie informujemy, że w związku z powyższym, w dniach 30 - 31 grudnia br. odbędzie się przeprowadzka Wydziału, wobec czego w tych dniach Wydział będzie nieczynny.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


2015-12-10

więcej...

Ogłoszenie o konkursie FIO 2016


Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej UoDPPioW”)do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

2015-12-17

więcej...

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Z treścią ogłoszenia można zapoznać się tutaj

2015-12-15

więcej...

Wynik otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościerskim w roku 2016.
Z treścią Uchwały można zapoznać się tutaj

2015-12-15

więcej...

Odznaka „Przyjaciel Niewidomego” dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie

W dniu 8 grudnia br. odbyło się Spotkanie Opłatkowe organizowane przez Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Kościerzynie. Podczas Spotkania, Pani Alicji Żurawskiej, staroście kościerskiemu, wręczono odznakę „Przyjaciel Niewidomego” dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, przyznaną przez Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych, za szczególną wrażliwość i działalność na rzecz środowiska osób niewidomych i słabo widzących.
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie bardzo serdecznie dziękuję za tak miłe wyróżnienie, wyrażając jednocześnie swój szacunek i uznanie dla Związku, za codzienną społeczną pracę i zaangażowanie na rzecz osób niewidomych i słabo widzących.
Dziękujemy bardzo!

2015-12-14

więcej...