poniedziałek 18 grudnia 2017 - Bogusława, Gracjana, Laury

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Ogłoszenie o naborze na kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie

Starosta Kościerski ogłosił nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 3482 z dnia 20.11.2015r. Karty zgłoszenia należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna do dnia 04 grudnia 2015r. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się tutaj

2015-11-24

więcej...

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego


2015-11-20

więcej...

XVI Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

18 listopada br. odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Kościerskiego. Podczas niej, radni podjęli 8 uchwał oraz wysłuchali trzech informacji.

2015-11-20

więcej...

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się tutaj

2015-11-17

więcej...

Mieszkańcy Powiatu uczcili Święto Niepodległości

Z udziałem pocztów sztandarowych, duchowieństwa, przedstawicieli władz samorządowych, delegacji instytucji, szkół, służb, zakładów pracy, związków kombatanckich, stowarzyszeń i mieszkańców Miasta oraz Powiatu odbyły się Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

2015-11-12

więcej...

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XVI Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 r. o godz. 14.30 w w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2015-11-12

więcej...

Informacja o możliwych utrudnieniach w ruchu

W związku z organizacją Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11.11.2015r. uprzejmie informujemy, ze w godzinach 13.00 - 14.30 mogą nastąpić utrudnienia w ruchu, w związku z przejściem kolumny od Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego, ulicą Świętojańską, Rynek, Gdańską, Wojska Polskiego, Dworcową do Grobu Nieznanego Żołnierza.
Mapka przemarszu tutaj

2015-11-10

więcej...

Powiatowy etap konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

3 listopada br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie odbył się powiatowy etap II Regionalnego Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”.

2015-11-09

więcej...

Akcja „Zapałka” kolejny raz za nami

Pewnie większość mieszkańców Kościerzyny doskonale wie, czym jest Akcja „Zapałka”. My jednak dla jasności przypomnimy, że jest to już od ponad 10 lat organizowana akcja na rzecz naszego domu dziecka, który w chwili obecnej nosi nazwę Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kościerzynie (CAPOW).

2015-11-09

więcej...

Goście z Anglii wolontariuszami w CAPOW w Kościerzynie

Przedstawiamy najnowsze informacje z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kościerzynie.

2015-11-09

więcej...

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016", przeprowadzone zostały w trybie uchwały Nr XXIX/107/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2015-11-06

więcej...

Postaw na siebie - postaw na przyszłość! Zapraszamy na Pomorski Dzień Przedsiębiorczości - IDG

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z powiatowymi urzędami pracy w Województwie Pomorskim organizuje już po raz siódmy przedsięwzięcie pn. Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
W tym roku wydarzenie centralne w Województwie Pomorskim organizowane jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie. Centralne obchody odbędą się dnia 19 listopada 2015 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 14.00 w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9.
Szczegółowe informacje oraz program znajdą Państwo tutaj

2015-11-06

więcej...

Konwent Samorządów Powiatu Kościerskiego

4 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbył się Konwent Samorządów Powiatu Kościerskiego. Tym razem gospodarzem spotkania był samorząd powiatowy.

2015-11-06

więcej...

Podpisano umowy partnerskie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Karsin – Cisewie

Powiat Kościerski, jako Lider Projektu, wspólnie z Gminą Karsin oraz Nadleśnictwem Kościerzyna, jako Partnerami Projektu, przystąpili do realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin – Cisewie w Gminie Karsin”.

2015-11-04

więcej...

Zaproszenie na Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości


2015-11-02

więcej...