niedziela 25 marca 2018 - Bolka, Cezaryny, Marioli

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie, 83-400 Kościerzyna, Garczyn 1 skr. poczt. 50.
Treść ogłoszenia

2016-04-28

więcej...

Kościerska Akademia Sukcesu

Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości, jako operator Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie, przystępuje do realizacji projektu "KOŚCIERSKIEJ AKADEMII BIZNESU", który uzyskał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 r. ogłoszony przez Gminę Miejską Kościerzyna.


2016-04-26

więcej...

Rozbiegana Kościerzyna - Test Coopera 12 za 12 - zapraszamy na bieg charytatywny!

23 kwietnia br. od godz. 11.00 do 15.00 na bieżni lekkoatletycznej przy PZS nr 3 w Kościerzynie, przy ul. Kartuskiej 48 (tzw. „szkoła drzewna”) odbędzie się test Coopera, czyli 12 minut biegu dla każdego. Test ten pozwala ocenić swoją aktualną kondycję. Przewidziano kilkanaście startów co ok. 20 minut. Do wygrania oraz losowania wśród uczestników biegu atrakcyjne nagrody. Imprezą towarzyszącą będą rozgrywki Speed badminton.

2016-04-20

więcej...

Stypendia Starosty Kościerskiego rozdane!

15 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Kościerskiego.

2016-04-19

więcej...

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XXV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2016-04-18

więcej...

80 tys. zł na windę dla SOSW w Kościerzynie

Dnia 5 kwietnia br. Uchwałą nr 334/132/16 Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał kwotę 80 tys. zł dla Powiatu Kościerskiego na zadanie pn. Przebudowa budynku dla potrzeb montażu platformy do transportu pionowego osób niepełnosprawnych.
Pieniądze pochodzą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2016-04-11

więcej...

4,6 miliona zł na rozwój szkolnictwa zawodowego dla Powiatu Kościerskiego

Starosta Alicja Żurawska wraz z dyrektorem Powiatowego Centrum Oświaty w Kościerzynie Barbarą Piepiórą odebrały w dniu 31 marca br. z rąk marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka uchwały dotyczące „Kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby rynku pracy".

2016-04-07

więcej...

Targi Edukacji i Pracy

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kościerzynie zaprasza na Targi Edukacji i Pracy „Twój start w przyszłość”, które odbędą się 20 kwietnia br. w godzinach 10.30-12:30 w siedzibie naszych jednostek tj. ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie).

2016-04-06

więcej...

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XXIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2016-04-06

więcej...

Dotacje na badania i rozwój – rusza nabór wniosków o dofinansowanie

Już od 4 maja rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. ”Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

2016-04-01

więcej...

Powiat pozyskał dodatkowe środki finansowe na aktywizację zawodową bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 600 tys. zł z rezerwy Funduszu Pracy, w tym: 500 tys. zł na aktywizację osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy w ramach Programu Specjalnego „Bliżej rynku pracy (II)” oraz 100 tys. zł na aktywizację zawodową bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

2016-04-01

więcej...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące KONKURSÓW GRANTOWYCH 2016 -FUNDUSZ „AKUMULATOR SPOŁECZNY”

W imieniu Fundacji Rozwoju Lokalnego Parasol / Bytów, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach KONKURSÓW GRANTOWYCH 2016 - FUNDUSZ „AKUMULATOR SPOŁECZNY”, które odbędzie się 4 kwietnia o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miasta Kościerzyna.
Spotkanie skierowane jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu bytowskiego i kościerskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego. >

2016-03-30

więcej...

Rusza nabór wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON.

Do 15 kwietnia 2016 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. >

2016-03-14

więcej...

Wesołych Świąt!


2016-03-23

więcej...

„Serca Kaszub” rozdane!

Za nami Gala wręczenia Nagród Starosty Kościerskiego „Serce Kaszub” za 2015 rok. Uroczystość, która zgromadziła licznie zebraną publiczność, odbyła się 21 marca br. w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego.

2016-03-22

więcej...