czwartek 19 lipca 2018 - Alfreny, Rufina, Wincentego

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Zaproszenie do udziału w projekcie „Akademia Zatrudnienia”

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu kościerskiego do udziału w projekcie „Akademia Zatrudnienia”. W ramach projektu można skorzystać ze szkoleń zawodowych kończących się egzaminem, w tym komputerowych ECCC, drwal-operator pilarki, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D oraz innych, które nadają kwalifikacje zawodowe, a także 6-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1290 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

2016-10-03

więcej...

Zarząd Powiatu wizytował obiekty sportowe w powiatowych placówkach

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Kościerskiego, który odbył się 27 września br., członkowie Zarządu wizytowali obiekty sportowe należące do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski.

2016-10-03

więcej...

Weź paragon ze sobą – startuje akcja informacyjna Ministerstwa Finansów

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się nie wydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i nie zabieranie ich ze sobą w przypadku otrzymania. Kampania prowadzona będzie od września do listopada 2016 roku.

2016-09-26

więcej...

Nagroda III stopnia dla Powiatu Kościerskiego

Powiat Kościerski, podczas organizowanej w Jachrance III Konferencji Technicznej pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK” z udziałem Ministra Cyfryzacji, Wiceministra Budownictwa i Infrastruktury oraz p.o. Głównego Geodety Kraju, otrzymał Nagrodę III stopnia za wdrożenie innowacyjnych elementów technologii iGeoMap/ePODGiK.

2016-09-23

więcej...

Powiat Kościerski na liście dofinansowanych projektów z PROW

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu „dróg lokalnych”, gdzie Powiat Kościerski uplasował się na 58 pozycji co spowodowało, że udało nam się pozyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na przebudowę drogi powiatowej nr 2201G na odcinku Mały Klincz - Wielki Klincz.

2016-09-22

więcej...

Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych –Kościerzyna 28.09.2016 r.Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:
– konkursy dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WP 2014-2020
– konkursy dla organizacji pozarządowych w ramach krajowych programów operacyjnych
– organizacje pozarządowe, a Lokalne Strategie Rozwoju
– partnerstwo jako forma udziału NGO w realizacji projektów unijnych
– zasady przygotowania i realizacji projektów unijnych
– dodatkowe źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych
– źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
• 28 września 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c;83-400 Kościerzyna

2016-09-21

więcej...

Zaproszenie do projektu " Daj się zaktywizować po 30-stce!"


Przedsięwzięcie kierowane jest do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców powyżej 30-tego roku życia z powiatów chojnickiego, człuchowskiego oraz kościerskiego, którzy znajdują się z najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.


W ramach projektu:
81 osób uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze, podniesie lub nabędzie kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach zawodowych i kursach
50 osób weźmie udział w stażach zawodowych
5 osób będzie mogło skorzystać z subsydiowanego zatrudnienia
1 stanowisko pracy zostanie doposażone Ponadto zapewniamy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do 7 lat .

Projekt zakłada objęcie wsparciem 81 osób, w tym:
41 osób z niskim lub zdezaktualizowanym wykształceniem, niedostosowanym do runku pracy
40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym 20 os. długotrwale bezrobotnych
41 os. biernych zawodowo
9 os. z niepełnosprawnościami

2016-09-21

więcej...

Ważne informacje dla przedsiębiorców oraz osób nieaktywnych zawodowo

Prawie 1,5 mln złotych pozyskała Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” na projekt aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy z terenu powiatów chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.

2016-09-20

więcej...

Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Starosty Kościerskiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościerskiego.

2016-09-20

więcej...

Włodarze spotkali się na Konwencie Samorządów Powiatu Kościerskiego

14 września br. odbył się kolejny Konwent Samorządów Powiatu Kościerskiego. Tym razem gospodarzem spotkania był samorząd powiatowy. W Konwencie udział wzięli wójtowie gmin z terenu Powiatu Kościerskiego, burmistrz Miasta Kościerzyna oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu.

2016-09-16

więcej...

Powiat podpisał z Gminami porozumienia partnerskie dotyczące realizacji inwestycji drogowych

15 września br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się podpisanie umów partnerskich pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Gminami: Lipusz, Liniewo, Dziemiany i Stara Kiszewa, dotyczących wspólnego wykonania zadania publicznego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

2016-09-16

więcej...

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XXIX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 21 września 2016 r. o godz. 14.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kościerzynie.

2016-09-14

więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Starosty Kościerskiego z dnia 12 września 2016 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobuczynie, gm. Kościerzyna.

2016-09-13

więcej...

Likwidacja barier transportowych w Powiecie Kościerskim

2 września br. zostały zawarte umowy pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których przedmiotem jest zaliczkowe dofinansowanie i realizacja przez samorząd powiatowy projektów w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D”.

2016-09-13

więcej...

Szkolnictwo ogólnokształcące w Powiecie Kościerskim na wyższym poziomie!

Dzięki dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Powiat Kościerski niebawem podpisze umowę o dofinansowanie projektu "Kompetencje na +" na kwotę 1.203.120 zł, z czego 1.142.964 zł to kwota pozyskana z Unii Europejskiej. Projektem objęci zostaną uczniowie I i IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nr 1 i 3 w Kościerzynie.

2016-09-13

więcej...