środa 23 sierpnia 2017 - Apolinarego, Miły, Róży

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Goście z Anglii wolontariuszami w CAPOW w Kościerzynie

Przedstawiamy najnowsze informacje z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kościerzynie.

2015-11-09

więcej...

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016", przeprowadzone zostały w trybie uchwały Nr XXIX/107/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2015-11-06

więcej...

Postaw na siebie - postaw na przyszłość! Zapraszamy na Pomorski Dzień Przedsiębiorczości - IDG

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z powiatowymi urzędami pracy w Województwie Pomorskim organizuje już po raz siódmy przedsięwzięcie pn. Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
W tym roku wydarzenie centralne w Województwie Pomorskim organizowane jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie. Centralne obchody odbędą się dnia 19 listopada 2015 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 14.00 w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9.
Szczegółowe informacje oraz program znajdą Państwo tutaj

2015-11-06

więcej...

Konwent Samorządów Powiatu Kościerskiego

4 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbył się Konwent Samorządów Powiatu Kościerskiego. Tym razem gospodarzem spotkania był samorząd powiatowy.

2015-11-06

więcej...

Podpisano umowy partnerskie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Karsin – Cisewie

Powiat Kościerski, jako Lider Projektu, wspólnie z Gminą Karsin oraz Nadleśnictwem Kościerzyna, jako Partnerami Projektu, przystąpili do realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin – Cisewie w Gminie Karsin”.

2015-11-04

więcej...

Zaproszenie na Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości


2015-11-02

więcej...

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie ws. konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

2015-10-26

więcej...

XV Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

W środę 21 października br. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Kościerskiego.

2015-10-22

więcej...

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”


Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

2015-10-22

więcej...

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz nowa siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

14 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kościerzynie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Kościerskiego oraz dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski.

2015-10-16

więcej...

15 lat partnerstwa pomiędzy Powiatem Kościerskim, a niemieckim Okręgiem Marburg – Biedenkopf

W dniach 8 – 10 października br. delegacja składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin z terenu Powiatu Kościerskiego udała się do zaprzyjaźnionego niemieckiego Okręgu Marburg – Biedenkopf. Głównym punktem wizyty był udział w uroczystości odnowienia umowy o współpracy między zaprzyjaźnionymi samorządami, z okazji 15 – lecia partnerstwa.

2015-10-14

więcej...

Zaproszenie na XV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 21 października 2015 r. o godz. 14.30 w w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2015-10-14

więcej...

Uczniowie Gimnazjum w Dziemianach na 12 Międzynarodowym Obozie Ekologicznym w Niemczech

W dniach 21 – 26 września br. uczniowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach, w ramach partnerstwa ze szkołą Sophie-von-Brabant Schule z Marburga, wspólnie uczestniczyła w 12. Międzynarodowym Obozie Ekologicznym w Hartenrod. Tematem tegorocznego obozu było wykorzystywanie biomasy jako odnawialnego źródła energii.

2015-10-07

więcej...

Spotkanie dotyczące zmian w transporcie publicznym

23 września br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się spotkanie w sprawie prawnych zmian w transporcie publicznym od 2017 r.

2015-10-01

więcej...

Dowódca JRG Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie odchodzi na emeryturę

30 września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie odbyła się uroczystość związana z przejściem na emeryturę mł. bryg. Wojciecha Szyszki, dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Kościerzynie.

2015-10-01

więcej...