sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Starosty Kościerskiego z dnia 12 września 2016 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobuczynie, gm. Kościerzyna.

2016-09-13

więcej...

Likwidacja barier transportowych w Powiecie Kościerskim

2 września br. zostały zawarte umowy pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których przedmiotem jest zaliczkowe dofinansowanie i realizacja przez samorząd powiatowy projektów w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D”.

2016-09-13

więcej...

Szkolnictwo ogólnokształcące w Powiecie Kościerskim na wyższym poziomie!

Dzięki dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Powiat Kościerski niebawem podpisze umowę o dofinansowanie projektu "Kompetencje na +" na kwotę 1.203.120 zł, z czego 1.142.964 zł to kwota pozyskana z Unii Europejskiej. Projektem objęci zostaną uczniowie I i IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nr 1 i 3 w Kościerzynie.

2016-09-13

więcej...

Rekrutacja uzupełniająca w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski”

Powiat Kościerski informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej w ramach projektu ,,Zdolni z Pomorza - Powiat Kościerski”. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy uczniów obecnych klas I-III gimnazjów oraz klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kościerskiego.

2016-09-02

więcej...

Ogłoszenie na najem lokali użytkowych

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza ustne licytacje na najem lokali użytkowych w budynku położonym w Kościerzynie przy ulicy 3 Maja 8.

2016-09-08

więcej...

Powiatowi radni obradowali po wakacyjnej przerwie

31 sierpnia br., po wakacyjnej przerwie, spotkali się powiatowi radni na XXVIII Sesji Rady Powiatu Kościerskiego. Podczas niej podjęli 5 uchwał oraz wysłuchali 4 sprawozdań.

2016-09-06

więcej...

Szkolenia i płatne staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Fundacja „Sprawni Inaczej” wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie realizują partnerski projekt pt.: „Dłoń – start dla młodych z niepełnosprawnością”, który przewiduje wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez m.in. udział w szkoleniach zawodowych oraz płatnym stażu zawodowym.
Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kościerskiego w stopniu znacznym i umiarkowanym, w wieku od 15 do 29 lat, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, są osobami bezrobotnymi lub poszukują pracy, nie uczą się i nie szkolą.

2016-09-05

więcej...

Powiatowe placówki oświatowe rozpoczęły Nowy Rok Szkolny

Specjalny Ośrodek Szkolny – Wychowawczy w Kościerzynie był miejscem Powiatowej Inauguracji Nowego Roku Szkolnego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu, radni, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych, grono pedagogiczne Ośrodka oraz rodzice i wychowankowie tej placówki.

2016-09-02

więcej...

Kościerska Akademia Przedsiębiorczości – ZAPISY!

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie wznawia realizację projektu pt. „KOŚCIERSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI pod patronatem Burmistrza Miasta Kościerzyna”, w nowej formule. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, wśród przedsiębiorców z terenu Miasta Kościerzyna, aby umożliwić spojrzenie na własny biznes z innej, nowocześniejszej strony.


2016-09-01

więcej...

Zapraszamy na III Festiwal Żurawiny!

W imieniu Organizatorów i Partnerów III edycji Festiwalu Żurawiny, serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Festiwal odbędzie się w dniach 9 – 10 września br.


2016-08-18

więcej...

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XXVIII Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2016-08-24

więcej...

Powiat pozyskał dodatkowe środki finansowe na aktywizację zawodową bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 180,0 tys. zł z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, zamieszkałych na wsi oraz kobiet, dla których ustalono II profil pomocy (z wyłączeniem osób w wieku do 30 roku życia).

2016-08-18

więcej...

Rekrutacja w Powiecie Kościerskim na rok szkolny 2016/2017Przedstawiamy Państwu informacje na temat Rekrutacji w Powiecie Kościerskim na rok szkolny 2016/2017.

2016-02-29

więcej...

Są dodatkowe pieniądze na doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski

11 sierpnia br. pomiędzy Wojewodą Pomorskim - Dariuszem Drelichem, a Powiatem Kościerskim, reprezentowanym przez Henryka Ossowskiego, wicestarostę kościerskiego i Jana Zaborowskiego, członka Zarządu Powiatu, została podpisana umowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” o udzielenie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książki niebędące podręcznikami).

2016-08-12

więcej...

Elektroniczny operat w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie jako trzeci w Polsce

W dniu 2 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie wykorzystującym technologie iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej.

2016-08-05

więcej...