niedziela 17 grudnia 2017 - Jolanty, Łukasza, Olimpii

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Rusza nabór wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON na rok 2018

Do 15 lutego 2018 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.2017-10-23

więcej...

XLI Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

18 października br. odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Kościerskiego. Podczas Sesji radni wysłuchali trzech informacji i trzech sprawozdań oraz podjęli pięć uchwał.

2017-10-20

więcej...

Z myślą o mieszkańcach, radni powiatowi podjęli apel w sprawie miejsc parkingowych przy kościerskim Szpitalu

Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Kościerskiego, która odbyła się 18 października br., radni powiatowi przyjęli, w formie apelu, uchwałę w przedmiocie możliwości bezpłatnego parkowania oraz zwiększenia liczby miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o.

2017-10-19

więcej...

Nagroda dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

17 października br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wykaz powiatowych urzędów pracy, które w 2016 r. uzyskały najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej. I miejsce w tym zestawieniu zajął Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie.

2017-10-19

więcej...

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Kościerskiego z dyrektorami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski, z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

2017-10-17

więcej...

Ruszyły konsultacje Programu współpracy na rok 2018

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zasady współpracy z samorządem oraz zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym.
Projekt Programu współpracy na rok 2018 wraz z formularzem uwag dostępny jest na stronie www.powiatkoscierski.pl/zakładka organizacje pozarządowe/ Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014; 2015; 2016,2017, 2018 na BIP w zakładce ogłoszenia/ogłoszenia pozostałe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 16 października 2017r. do 6 listopada 2017r. (godz. 15:30)

2017-10-16

więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2018

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego.
Z treścią ogłoszenia można zapoznać się poniżej:

Uchwała Zarządu

2017-10-16

więcej...

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XLI Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.2017-10-11

więcej...

Sukcesy sportowe kościerskiego ogólniaka – II miejsce w województwie!

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Wybickiego w Kościerzynie zajęło wysokie II. miejsce wśród 113 szkół, w podsumowaniu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego 2016/2017.

2017-10-09

więcej...

Od 1 października obowiązuje nowy wykaz placówek świadczących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

W związku z utworzeniem tzw. sieci szpitali NFZ wprowadza nowy wykaz placówek świadczących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Obowiązuje on od 1 października od godz. 8.00. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

2017-10-04

więcej...

XL Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

27 września br. odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Kościerskiego. Podczas Sesji radni wysłuchali jednej informacji i trzech sprawozdań oraz podjęli trzy uchwały.

2017-09-29

więcej...

Debatowano na temat Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych

21 września br. odbyła się konferencja pt.: „Współpraca społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi”. Organizatorem konferencji była Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Patronat nad wydarzeniem sprawował Powiat Kościerski.

2017-09-28

więcej...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, które odbędzie się 26 września 2017 r. (wtorek) w siedzibie Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Olimpijska 2, 81-358 Gdynia, sala konferencyjna A parter w godz. 12-14:30.

2017-09-22

więcej...

Zaproszenie na XL Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XL Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.2017-09-19

więcej...

Podsumowanie etapu powiatowego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”

W dniu 17 września br. podczas Diecezjalnych Dożynek Diecezji Pelplińskiej oraz XX Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu, odbyło się podsumowanie etapu powiatowego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”.

2017-09-19

więcej...