poniedziałek 18 grudnia 2017 - Bogusława, Gracjana, Laury

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Ważne informacje dla przedsiębiorców oraz osób nieaktywnych zawodowo

Prawie 1,5 mln złotych pozyskała Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” na projekt aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy z terenu powiatów chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.

2016-09-20

więcej...

Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Starosty Kościerskiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościerskiego.

2016-09-20

więcej...

Włodarze spotkali się na Konwencie Samorządów Powiatu Kościerskiego

14 września br. odbył się kolejny Konwent Samorządów Powiatu Kościerskiego. Tym razem gospodarzem spotkania był samorząd powiatowy. W Konwencie udział wzięli wójtowie gmin z terenu Powiatu Kościerskiego, burmistrz Miasta Kościerzyna oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu.

2016-09-16

więcej...

Powiat podpisał z Gminami porozumienia partnerskie dotyczące realizacji inwestycji drogowych

15 września br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się podpisanie umów partnerskich pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Gminami: Lipusz, Liniewo, Dziemiany i Stara Kiszewa, dotyczących wspólnego wykonania zadania publicznego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

2016-09-16

więcej...

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XXIX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 21 września 2016 r. o godz. 14.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kościerzynie.

2016-09-14

więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Starosty Kościerskiego z dnia 12 września 2016 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobuczynie, gm. Kościerzyna.

2016-09-13

więcej...

Likwidacja barier transportowych w Powiecie Kościerskim

2 września br. zostały zawarte umowy pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których przedmiotem jest zaliczkowe dofinansowanie i realizacja przez samorząd powiatowy projektów w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D”.

2016-09-13

więcej...

Szkolnictwo ogólnokształcące w Powiecie Kościerskim na wyższym poziomie!

Dzięki dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Powiat Kościerski niebawem podpisze umowę o dofinansowanie projektu "Kompetencje na +" na kwotę 1.203.120 zł, z czego 1.142.964 zł to kwota pozyskana z Unii Europejskiej. Projektem objęci zostaną uczniowie I i IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nr 1 i 3 w Kościerzynie.

2016-09-13

więcej...

Rekrutacja uzupełniająca w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski”

Powiat Kościerski informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej w ramach projektu ,,Zdolni z Pomorza - Powiat Kościerski”. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy uczniów obecnych klas I-III gimnazjów oraz klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kościerskiego.

2016-09-02

więcej...

Ogłoszenie na najem lokali użytkowych

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza ustne licytacje na najem lokali użytkowych w budynku położonym w Kościerzynie przy ulicy 3 Maja 8.

2016-09-08

więcej...

Powiatowi radni obradowali po wakacyjnej przerwie

31 sierpnia br., po wakacyjnej przerwie, spotkali się powiatowi radni na XXVIII Sesji Rady Powiatu Kościerskiego. Podczas niej podjęli 5 uchwał oraz wysłuchali 4 sprawozdań.

2016-09-06

więcej...

Szkolenia i płatne staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Fundacja „Sprawni Inaczej” wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie realizują partnerski projekt pt.: „Dłoń – start dla młodych z niepełnosprawnością”, który przewiduje wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez m.in. udział w szkoleniach zawodowych oraz płatnym stażu zawodowym.
Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kościerskiego w stopniu znacznym i umiarkowanym, w wieku od 15 do 29 lat, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, są osobami bezrobotnymi lub poszukują pracy, nie uczą się i nie szkolą.

2016-09-05

więcej...

Powiatowe placówki oświatowe rozpoczęły Nowy Rok Szkolny

Specjalny Ośrodek Szkolny – Wychowawczy w Kościerzynie był miejscem Powiatowej Inauguracji Nowego Roku Szkolnego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu, radni, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych, grono pedagogiczne Ośrodka oraz rodzice i wychowankowie tej placówki.

2016-09-02

więcej...

Kościerska Akademia Przedsiębiorczości – ZAPISY!

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie wznawia realizację projektu pt. „KOŚCIERSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI pod patronatem Burmistrza Miasta Kościerzyna”, w nowej formule. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, wśród przedsiębiorców z terenu Miasta Kościerzyna, aby umożliwić spojrzenie na własny biznes z innej, nowocześniejszej strony.


2016-09-01

więcej...

Zapraszamy na III Festiwal Żurawiny!

W imieniu Organizatorów i Partnerów III edycji Festiwalu Żurawiny, serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Festiwal odbędzie się w dniach 9 – 10 września br.


2016-08-18

więcej...