sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Ponowne ogłoszenie aukcji na sprzedaż samochodu osobowego

Zarząd Powiatu Kościerskiego ponownie ogłasza aukcję na sprzedaż samochodu osobowego. Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami znajduje się TUTAJ

2017-03-03

więcej...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie

1 marca br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się XIII posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie kadencji 2015-2019. Marcowe spotkanie poświęcone było głównie problematyce kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kościerskiego.

2017-03-02

więcej...

Rozmawiano o drogach wojewódzkich

Z inicjatywy Alicji Żurawskiej, starosty kościerskiego oraz Krzysztofa Michnowskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kościerskiego, w dniu 23 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie zorganizowano spotkanie z Ryszardem Świlskim, członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Grzegorzem Stachowiakiem, dyrektorem Zarządu dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Spotkanie poświęcone było tematyce stanu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kościerskiego.

2017-03-02

więcej...

Lokalna organizacja turystyczna ,,Serce Kaszub’’ podczas targów Tour Salon w Poznaniu

W dniach 17-19 lutego w Poznaniu odbyła się 28. edycja Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2017, na których obecna była Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub’’, aktywnie promując wypoczynek na Kaszubach.

2017-02-28

więcej...

Ogłoszenie o naborze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie poszukuje kandydata na stanowisko: KOORDYNATOR POWIATOWY SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO do realizacji projektu: "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub" w ramach Działania 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Treść ogłoszenia

2017-02-27

więcej...

Radni powołali nowego Skarbnika Powiatu Kościerskiego

Powołanie nowego Skarbnika Powiatu Kościerskiego było jednym z ważniejszych punktów obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Kościerskiego, która odbyła się 15 lutego br. Ponadto radni wysłuchali sprawozdań z działalności dwóch placówek powiatowych oraz podjęli dziewięć uchwał.

2017-02-17

więcej...

Do 28 lutego 2017 trwa nabór wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON na 2017 rok.

Do 28 lutego 2017 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. >

2016-12-06

więcej...

„Zwyczajni niezwyczajni” – przyznano Medale im. Matki Teresy z Kalkuty

11 lutego br., w Światowy Dzień Chorego, w Hali Sportowej „Sokolnia” w Kościerzynie odbyła się uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty. To wyjątkowe wydarzenie, po raz czternasty zgromadziło wszystkich, którym bliskie są słowa Matki Teresy z Kalkuty - „Owocem miłości jest posługa”. Patronat Honorowy nad uroczystością sprawował ks. dr Ryszard Kasyna - Biskup Pelpliński.

2017-02-13

więcej...

Nowy pojazd dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu

W dniu 7 lutego br., podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Powiatu Kościerskiego w Cisewiu, odbyło się oficjalne przekazanie nowoczesnego busa dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

2017-02-13

więcej...

Ogłoszenie aukcji na sprzedaż samochodu osobowego

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza aukcję na sprzedaż samochodu osobowego. Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami znajduje się TUTAJ

2017-02-09

więcej...

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XXXIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2017-02-08

więcej...

Ogłoszenie o naborze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie poszukuje kandydata na stanowisko: KOORDYNATOR POWIATOWY SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO do realizacji projektu: "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub" w ramach Działania 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Treść ogłoszenia

2017-02-07

więcej...


2017-02-02

więcej...

Spotkanie Grupy roboczej Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

W dniu 19 stycznia br. w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie odbyło się posiedzenie Grupy roboczej nr 2 Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie pracującej na rzecz funkcjonowania Rezerwatu. Organizatorem spotkania był Wdzydzki Park Krajobrazowy wraz ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie.

2017-02-01

więcej...

Zapraszamy na Turniej Piłki Ręcznej!


2017-01-24

więcej...