czwartek 19 lipca 2018 - Alfreny, Rufina, Wincentego

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego


Szanowni Państwo,
zapraszamy przedstawicieli z terenu powiatu kościerskiego organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W DNIU 07.06.2017 r.

Miejsce :
Sala Widowiskowa im. Lubomira Szopińskiego (I piętro , sala konferencyjna) Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, godz. 14:00.

W ramach Forum odbędzie się szkolenie :pn. " Ekonomizacja III sektora, działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego” – Marta Makuch ( ekspert ngo, trener STOP)
Po szkoleniu przeprowadzone zostaną wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas których wybranych zostanie 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zostaną powołani przez Zarząd Powiatu Kościerskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w oparciu o uchwałę NR XXXV/23/2017 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 22 marca 2017 r .w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

2017-05-31

więcej...

Majówka z Generałem Wybickim

27 maja br. już po raz dwunasty zorganizowano Rajd i Konkurs pn.: "Majówka z Generałem Józefem Wybickim, czyli wyprawa po generalskie epolety". W tym roku w Rajdzie Pieszym i Rowerowym wzięło łącznie udział blisko 200 uczestników.

2017-05-29

więcej...

Zwiedzaj Kaszuby z Kartą Turysty!

Chcesz ciekawie spędzić czas? Skorzystać z atrakcji i poznać Kaszuby? Skorzystaj z „Karty Turysty Powiatu Kościerskiego”!

2017-05-25

więcej...

Wydłużenie terminu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Szanowni Państwo, wydłużamy termin zgłaszania kandydatów na reprezentantów Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenia w formie wskazanej w ogłoszeniu przyjmowane będą do 31 maja 2017 r.

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

2017-05-29

więcej...

Starosta Alicja Żurawska laureatem tytułu „Ambasador Kaszub”

13 maja br. w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku odbyła się impreza pn.: Majówka Pomorskich Przedsiębiorców. To coroczne wydarzenie organizowane jest przez Kaszubski Związek Pracodawców, Gdański Klub Biznesu i CEPR. Patronatem honorowym imprezę obejmują trzej pomorscy marszałkowie: Mieczysław Struk oraz jego dwaj poprzednicy: Jan Kozłowski i Jan Zarębski.

2017-05-17

więcej...

Uwaga tegoroczni maturzyści – ruszyła XVI edycja „Programu Stypendiów Pomocowych”

Agencja Nieruchomości Rolnych uprzejmie informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji „Programu Stypendiów Pomocowych” na rok akademicki 2017/2018, realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

2017-05-19

więcej...

Szkolenie „Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków w projektach realizowanych ze środków funduszy europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na szkolenie organizowane w dniach 25 maja 2017 r. poświęcone zagadnieniom związanym z kwalifikowalnością i rozliczaniem wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2017-05-19

więcej...

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XXXVII Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2017-05-17

więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów: Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie, Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kościerzynie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościerzynie.
Treść ogłoszenia o konkursie

2017-05-12

więcej...

Ogłoszenie o naborze chętnych firm do organizacji staży i praktyk

OGŁOSZENIE O NABORZE CHĘTNYCH FIRM DO ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja Zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie o naborze firm
Zgłoszenie organizatora

2017-05-12

więcej...

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania przez absolwentów gimnazjów wniosków o przyjęcie do szkoły

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 11 maja 2017 r. zmieniającym Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, termin składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia został przedłużony do 20 czerwca 2017 r.

2017-05-12

więcej...

Projekt "Jak Feniks z Popiołu" już realizowany!

W kościerskiej powiatowej pieczy zastępczej pełną parą ruszyły działania w ramach projektu „Jak Feniks z popiołu”. Realizowany jest on przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2017-05-08

więcej...

Ogłoszenie o naborze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie poszukuje kandydata na stanowisko: KOORDYNATOR POWIATOWY SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO do realizacji projektu "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub" w ramach Działania 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Treść ogłoszenia

2017-05-05

więcej...

Informacja

W dniu 5 maja 2017 r. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie będzie czynne w godzinach 7.30 – 15.30.

2017-05-05

więcej...

Informator o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościerski na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Gimnazjaliści
Zachęcamy do zapoznania się z informatorem, który zawiera oferty wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski.
Informator Oświatowy2017-04-28

więcej...