niedziela 25 marca 2018 - Bolka, Cezaryny, Marioli

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

2017-03-08

więcej...

Ogłoszenie o naborze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie poszukuje kandydata na stanowisko: KOORDYNATOR POWIATOWY SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO do realizacji projektu: "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub" w ramach Działania 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Treść ogłoszenia

2017-03-08

więcej...

Ponowne ogłoszenie aukcji na sprzedaż samochodu osobowego

Zarząd Powiatu Kościerskiego ponownie ogłasza aukcję na sprzedaż samochodu osobowego. Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami znajduje się TUTAJ

2017-03-03

więcej...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie

1 marca br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się XIII posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie kadencji 2015-2019. Marcowe spotkanie poświęcone było głównie problematyce kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kościerskiego.

2017-03-02

więcej...

Rozmawiano o drogach wojewódzkich

Z inicjatywy Alicji Żurawskiej, starosty kościerskiego oraz Krzysztofa Michnowskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kościerskiego, w dniu 23 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie zorganizowano spotkanie z Ryszardem Świlskim, członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Grzegorzem Stachowiakiem, dyrektorem Zarządu dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Spotkanie poświęcone było tematyce stanu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kościerskiego.

2017-03-02

więcej...

Lokalna organizacja turystyczna ,,Serce Kaszub’’ podczas targów Tour Salon w Poznaniu

W dniach 17-19 lutego w Poznaniu odbyła się 28. edycja Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2017, na których obecna była Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub’’, aktywnie promując wypoczynek na Kaszubach.

2017-02-28

więcej...

Ogłoszenie o naborze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie poszukuje kandydata na stanowisko: KOORDYNATOR POWIATOWY SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO do realizacji projektu: "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub" w ramach Działania 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Treść ogłoszenia

2017-02-27

więcej...

Radni powołali nowego Skarbnika Powiatu Kościerskiego

Powołanie nowego Skarbnika Powiatu Kościerskiego było jednym z ważniejszych punktów obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Kościerskiego, która odbyła się 15 lutego br. Ponadto radni wysłuchali sprawozdań z działalności dwóch placówek powiatowych oraz podjęli dziewięć uchwał.

2017-02-17

więcej...

Do 28 lutego 2017 trwa nabór wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON na 2017 rok.

Do 28 lutego 2017 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. >

2016-12-06

więcej...

„Zwyczajni niezwyczajni” – przyznano Medale im. Matki Teresy z Kalkuty

11 lutego br., w Światowy Dzień Chorego, w Hali Sportowej „Sokolnia” w Kościerzynie odbyła się uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty. To wyjątkowe wydarzenie, po raz czternasty zgromadziło wszystkich, którym bliskie są słowa Matki Teresy z Kalkuty - „Owocem miłości jest posługa”. Patronat Honorowy nad uroczystością sprawował ks. dr Ryszard Kasyna - Biskup Pelpliński.

2017-02-13

więcej...

Nowy pojazd dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu

W dniu 7 lutego br., podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Powiatu Kościerskiego w Cisewiu, odbyło się oficjalne przekazanie nowoczesnego busa dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

2017-02-13

więcej...

Ogłoszenie aukcji na sprzedaż samochodu osobowego

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza aukcję na sprzedaż samochodu osobowego. Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami znajduje się TUTAJ

2017-02-09

więcej...

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XXXIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2017-02-08

więcej...

Ogłoszenie o naborze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie poszukuje kandydata na stanowisko: KOORDYNATOR POWIATOWY SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO do realizacji projektu: "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub" w ramach Działania 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Treść ogłoszenia

2017-02-07

więcej...


2017-02-02

więcej...