środa 28 września 2016 - Libuszy, Wacławy, Wacława

BIP

Facebook

Nieruchomości na sprzedaż

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaWirtualny Przewodnik po Powiecie Kościerskim

Tapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Weź paragon ze sobą – startuje akcja informacyjna Ministerstwa Finansów

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się nie wydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i nie zabieranie ich ze sobą w przypadku otrzymania. Kampania prowadzona będzie od września do listopada 2016 roku.

2016-09-26

więcej...

Nagroda III stopnia dla Powiatu Kościerskiego

Powiat Kościerski, podczas organizowanej w Jachrance III Konferencji Technicznej pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK” z udziałem Ministra Cyfryzacji, Wiceministra Budownictwa i Infrastruktury oraz p.o. Głównego Geodety Kraju, otrzymał Nagrodę III stopnia za wdrożenie innowacyjnych elementów technologii iGeoMap/ePODGiK.

2016-09-23

więcej...

Powiat Kościerski na liście dofinansowanych projektów z PROW

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu „dróg lokalnych”, gdzie Powiat Kościerski uplasował się na 58 pozycji co spowodowało, że udało nam się pozyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na przebudowę drogi powiatowej nr 2201G na odcinku Mały Klincz - Wielki Klincz.

2016-09-22

więcej...

Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych –Kościerzyna 28.09.2016 r.Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:
– konkursy dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WP 2014-2020
– konkursy dla organizacji pozarządowych w ramach krajowych programów operacyjnych
– organizacje pozarządowe, a Lokalne Strategie Rozwoju
– partnerstwo jako forma udziału NGO w realizacji projektów unijnych
– zasady przygotowania i realizacji projektów unijnych
– dodatkowe źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych
– źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
• 28 września 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c;83-400 Kościerzyna

2016-09-21

więcej...

Zaproszenie do projektu " Daj się zaktywizować po 30-stce!"


Przedsięwzięcie kierowane jest do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców powyżej 30-tego roku życia z powiatów chojnickiego, człuchowskiego oraz kościerskiego, którzy znajdują się z najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.


W ramach projektu:
81 osób uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze, podniesie lub nabędzie kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach zawodowych i kursach
50 osób weźmie udział w stażach zawodowych
5 osób będzie mogło skorzystać z subsydiowanego zatrudnienia
1 stanowisko pracy zostanie doposażone Ponadto zapewniamy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do 7 lat .

Projekt zakłada objęcie wsparciem 81 osób, w tym:
41 osób z niskim lub zdezaktualizowanym wykształceniem, niedostosowanym do runku pracy
40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym 20 os. długotrwale bezrobotnych
41 os. biernych zawodowo
9 os. z niepełnosprawnościami

2016-09-21

więcej...

Ważne informacje dla przedsiębiorców oraz osób nieaktywnych zawodowo

Prawie 1,5 mln złotych pozyskała Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” na projekt aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy z terenu powiatów chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.

2016-09-20

więcej...

Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Starosty Kościerskiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościerskiego.

2016-09-20

więcej...

Włodarze spotkali się na Konwencie Samorządów Powiatu Kościerskiego

14 września br. odbył się kolejny Konwent Samorządów Powiatu Kościerskiego. Tym razem gospodarzem spotkania był samorząd powiatowy. W Konwencie udział wzięli wójtowie gmin z terenu Powiatu Kościerskiego, burmistrz Miasta Kościerzyna oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu.

2016-09-16

więcej...

Powiat podpisał z Gminami porozumienia partnerskie dotyczące realizacji inwestycji drogowych

15 września br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się podpisanie umów partnerskich pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Gminami: Lipusz, Liniewo, Dziemiany i Stara Kiszewa, dotyczących wspólnego wykonania zadania publicznego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

2016-09-16

więcej...

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XXIX Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 21 września 2016 r. o godz. 14.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kościerzynie.

2016-09-14

więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Starosty Kościerskiego z dnia 12 września 2016 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobuczynie, gm. Kościerzyna.

2016-09-13

więcej...

Likwidacja barier transportowych w Powiecie Kościerskim

2 września br. zostały zawarte umowy pomiędzy Powiatem Kościerskim, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których przedmiotem jest zaliczkowe dofinansowanie i realizacja przez samorząd powiatowy projektów w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D”.

2016-09-13

więcej...

Szkolnictwo ogólnokształcące w Powiecie Kościerskim na wyższym poziomie!

Dzięki dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Powiat Kościerski niebawem podpisze umowę o dofinansowanie projektu "Kompetencje na +" na kwotę 1.203.120 zł, z czego 1.142.964 zł to kwota pozyskana z Unii Europejskiej. Projektem objęci zostaną uczniowie I i IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nr 1 i 3 w Kościerzynie.

2016-09-13

więcej...

Rekrutacja uzupełniająca w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski”

Powiat Kościerski informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej w ramach projektu ,,Zdolni z Pomorza - Powiat Kościerski”. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy uczniów obecnych klas I-III gimnazjów oraz klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kościerskiego.

2016-09-02

więcej...

Ogłoszenie na najem lokali użytkowych

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza ustne licytacje na najem lokali użytkowych w budynku położonym w Kościerzynie przy ulicy 3 Maja 8.

2016-09-08

więcej...