poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Mistrzowski sezon Zespołu „Rytm”

Mijający rok dla zespołu „RYTM” z Kościerzyny był bardzo udany. Nasi tancerze przedstawili oryginalne choreografie, które zainteresowały wielu jurorów.

2018-07-12

więcej...

Grupa taneczna Paradise Karsin na Top Art Festival 2018

Grupa taneczna Paradise Karsin wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Tańca The International Festival for Children and Teenagers: Top Art Festival 2018 "le strade della musica" 2018 Roma.

2018-07-12

więcej...

Informacja dotycząca Terenowego Punktu Paszportowego

Oddział Paszportów w Gdyni uprzejmie informuje, że w związku z urlopami pracownika obsługującego jednoosobowo Terenowy Punkt Paszportowy w Kościerzynie, TPP będzie nieczynny w dniach 9 – 11 lipca br. oraz w dniach 1 – 17 sierpnia br.

2018-07-06

więcej...

Na budowanej sali gimnastycznej przy kościerskim „ogólniaku” zawisła wiecha

3 lipca br. na dachu powstającej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie sali gimnastycznej zawisła wiecha. Zgodnie z tradycją budowlaną oznacza to zakończenie pierwszego etapu budowy.

2018-07-05

więcej...

Powiat Kościerski pozyskał z PFRON ponad 430 tys. na likwidację barier.

Powiat Kościerski pozyskał dofinansowanie w wysokości 434.784,18 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje projektów w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach obszaru „B” przyznano kwotę 26.600,00 zł, w obszarze „D” 342.645,50 zł oraz w obszarze „G” 60.000,00 zł.

2018-07-05

więcej...

Na kościerskim Rynku stanęło „Białe Miasteczko”

29 czerwca br. na kościerskim Rynku odbyła się akcja profilaktyki zdrowotnej. Jej głównym celem było upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki zachorowania na nowotwory jelita grubego oraz piersi.

2018-07-04

więcej...

Program „Dobry start” w pieczy zastępczej

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2018-07-02

więcej...

„Nie daj się zaskoczyć – zrób kolonoskopię” - nowy mural w Kościerzynie

Na jednym z budynków Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie, pojawił się mural o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych, który jest częścią kampanii społecznej „Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć – zrób kolonoskopię” realizowanej w ramach projektu „Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. Pomorskiego”.

2018-07-02

więcej...

Będą szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka

27 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego starosta kościerski Alicja Żurawska oraz wicestarosta Henryk Ossowski podpisali porozumienie o współfinansowanie programu szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla seniorów w ramach „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.

2018-06-29

więcej...

Przed sezonem wakacyjnym obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kościerskiego

27 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, pod przewodnictwem Alicji Żurawskiej, starosty kościerskiego, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kościerskiego. Głównym celem posiedzenia było wysłuchanie informacji o podjętych działaniach w pierwszym półroczu br. oraz przygotowanie w poszczególnych jednostkach do działań w sezonie letnim.

2018-06-28

więcej...

Bożeny i Bożenny spotkały się w Bożenkowie

XI Ogólnopolski Zjazd Bożen i Bożenn w Bożenkowie za nami. W tym roku organizowały go kaszubskie Bożenki, dlatego też zjazd przebiegał z akcentami i „nutą kaszubską”.

2018-06-26

więcej...

Wskaźnik środków na inwestycje Powiatu Kościerskiego w 2018 roku najwyższy w historii!

Dzięki staraniom Starosty Kościerskiego i Zarządu Powiatu w pozyskiwaniu środków oraz przychylności Rady Powiatu Kościerskiego, w roku bieżącym, uda się Samorządowi Powiatu Kościerskiego zrealizować wydatki majątkowe na rekordowym poziomie - ponad 21 mln zł. Historycznie - od powstania Powiatu, aż do tej pory, nie udało się tak znaczącej kwoty przeznaczyć na ten cel. Warto tutaj nadmienić, że aktualnie budżet Powiatu wynosi po stronie dochodów 93.184.496,18 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 93.325.210,86 zł.

2018-06-25

więcej...

Trwają prace remontowe na drodze powiatowej Nr 2403G Kościerzyna - Wdzydze

Trwa realizacja długo oczekiwanego zadania, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2403G Kościerzyna – Wdzydze. Przedsięwzięcie to w głównej mierze wykonywane jest z myślą i ku uciesze mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

2018-06-25

więcej...

Kontrowersje wokół obowiązku zmniejszenia wynagrodzenia Staroście Kościerskiemu

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu Kościerskiego dużo kontrowersji wzbudził punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Kościerskiego. Otóż 15 maja br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym przewidziała obniżkę limitów wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania z dniem 1 lipca br.

2018-06-22

więcej...

Projekty z PFRON na likwidację barier architektonicznych i transportowych rozliczone.


Powiat Kościerski ostatecznie rozliczył środki pozyskane na likwidację barier architektonicznych i transportowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

2018-06-22

więcej...