wtorek 20 lutego 2018 - Anety, Lehca, Leona

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Listy ofert zweryfikowanych po ocenie formalnej.

Zgodnie z warunkami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2018, określonymi w załączniku nr 1 do uchwały Nr 8/194/ 2018 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 16 stycznia 2018 r, wzywa się do uzupełnienia stwierdzonych braków formalnych, niżej wymienione Podmioty w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 14:30 (piątek.)

2018-02-16

więcej...

Jubileuszowa – XV Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty za nami!

Po raz piętnasty wszyscy, którym bliskie są słowa Matki Teresy z Kalkuty „Owocem miłości jest posługa”, spotkali się na uroczystości wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty. Są one honorową nagrodą przyznawaną od piętnastu lat za wyróżniające się działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwsza edycja tego wyjątkowego święta odbyła się w 2004 roku, a pomysłodawcą tej inicjatywy była Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie, która wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, jest głównym organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia.

2018-02-14

więcej...

Zaproszenie na XLV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XLV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.


2018-02-14

więcej...

Spotkanie informacyjne w Kościerzynie pt. „Fundusze unijne dla najmłodszych. Dofinansowanie na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3 w województwie pomorskim”.Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania z funduszy unijnych na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie możliwe będzie za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna oraz Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

2018-02-13

więcej...

Zapraszamy na Jubileuszową uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty

Organizatorzy Jubileuszowej – XV Edycji Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty, czyli Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie oraz Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego Powiatu do udziału w tej wyjątkowej uroczystości.

2018-02-08

więcej...

Ogłoszenie o naborze na kurs pedagogiczny


Powiat Kościerski prowadzi nabór dla 8 osób na kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Kurs dedykowany jest pracownikom firm, które organizują lub chcą organizować staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych. Kurs realizowany będzie w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji zawodowych uczniów w powiecie kościerskim.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod tym linkiem

2018-02-07

więcej...

Kościerski Urząd Pracy pierwszy w ministerialnym konkursie

Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie otrzymał nagrodę w postaci statuetki za zajęcie pierwszego miejsca w skali kraju w ministerialnym konkursie oceniającym efektywność i skuteczność działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych.

2018-01-29

więcej...

Przedłużono termin do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Informujemy, iż do dnia 8 lutego 2018 r przedłużono termin do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

2018-01-23

więcej...

Otwarty konkurs ofert w Powiecie Kościerskim

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.


ogłoszenie o konkursie

wzór oferty

2018-01-16

więcej...

Przypominamy, że do 15 lutego 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON na rok 2018

Do 15 lutego 2018 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.2017-10-23

więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kościerskim

2018-01-23

więcej...

Wybrano wykonawcę budowy sali sportowej i boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu Kościerskiego zatwierdził wyniki postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz boiskiem wielofunkcyjnym wraz z remontem istniejącej sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie”.

2018-01-19

więcej...

Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XLIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.


2018-01-17

więcej...

Otwarto zmodernizowaną stołówkę w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie

16 stycznia br. odbyło się otwarcie kolejnej inwestycji oświatowej – zmodernizowanej stołówki w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie. W uroczystości wziął udział m.in. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

2018-01-17

więcej...

Seminarium poświęcone współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych

W piątek 12 stycznia w Hotelu „Stary Browar” odbyło się seminarium poświęcone współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Seminarium przeprowadzone było w ramach projektu pt. "Civil Society Development for Participatory Democracy in Shida Kartli Region" finansowanego z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów.

2018-01-16

więcej...