sobota 20 stycznia 2018 - Fabioli, Miły, Sebastiana

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Otwarty konkurs ofert w Powiecie Kościerskim

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.


ogłoszenie o konkursie

wzór oferty

2018-01-16

więcej...

Przypominamy, że do 15 lutego 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON na rok 2018

Do 15 lutego 2018 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.2017-10-23

więcej...

Wybrano wykonawcę budowy sali sportowej i boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu Kościerskiego zatwierdził wyniki postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz boiskiem wielofunkcyjnym wraz z remontem istniejącej sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie”.

2018-01-19

więcej...

Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XLIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.


2018-01-17

więcej...

Otwarto zmodernizowaną stołówkę w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie

16 stycznia br. odbyło się otwarcie kolejnej inwestycji oświatowej – zmodernizowanej stołówki w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie. W uroczystości wziął udział m.in. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

2018-01-17

więcej...

Seminarium poświęcone współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych

W piątek 12 stycznia w Hotelu „Stary Browar” odbyło się seminarium poświęcone współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Seminarium przeprowadzone było w ramach projektu pt. "Civil Society Development for Participatory Democracy in Shida Kartli Region" finansowanego z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów.

2018-01-16

więcej...

Sięgamy po dobre zawody!

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie od przyszłego roku szkolnego będą mogli zbierać doświadczenia, współpracując z trzema wiodącymi firmami Powiatu Kościerskiego.

2018-01-16

więcej...

Nowe regulacje dotyczące Prawa wodnego

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie przekazuje informacje dotyczące wejścia w życie regulacji dotyczących nowych regulacji z zakresu Prawa wodnego oraz powołania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Informacja TUTAJ

2018-01-15

więcej...

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

2018-01-10

więcej...

Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się godziny pracy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30
2017-12-28

więcej...

2018-01-03

więcej...

2018-01-03

więcej...

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

2017-12-21

więcej...

List Rzecznika Praw Dziecka w sprawie używania materiałów pirotechnicznych

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Listu Rzecznika Praw Dziecka skierowanego do Rodziców i Opiekunów Dzieci w związku ze świętowaniem nadejścia Nowego Roku.

2017-12-29

więcej...

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali Stypendia i Nagrody Starosty Kościerskiego

28 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Starosty Kościerskiego dla uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży, zamieszkałych na terenie Powiatu Kościerskiego, za rok szkolny 2016/2017.

2017-12-28

więcej...