niedziela 23 lipca 2017 - Sławy, Sławosza, Żelisławy

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaWirtualny Przewodnik po Powiecie Kościerskim

Tapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Życie Powiatu

Powiat otrzymał dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie

Powiat Kościerski otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej”, na budowę sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie. Kwota otrzymanego dofinansowania to 2.368.000,00 zł.

2017-07-19

więcej...

Zarząd Powiatu uczestniczył w otwarciu nowego parking przy Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu

Podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Powiatu Kościerskiego, które odbyło się w dniu 11 lipca br. dokonano uroczystego otwarcia parkingu przy Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

2017-07-18

więcej...

Szkolenie pt.: "Aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w podmiotach ekonomii społecznej"

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie serdecznie zaprasza na szkolenie "Aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w podmiotach ekonomii społecznej".

2017-07-14

więcej...

Zapraszamy na XIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Burczybas"

2017-07-13

więcej...

Zapraszamy na "Pomorskie dla Zdrowia"

Pomorskie dla Zdrowia to 4 wydarzenia, które będą realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz szpitale marszałkowskie w lipcu i sierpniu we: Wdzydzach Kiszewskich (15.07), Gdańsku (23.07), Gdyni (30.07) oraz Ustce (13.08). Podczas wydarzeń lekarze będą udzielać konsultacji dermatologicznych - badać znamiona, pielęgniarki zmierzą ciśnienie, poziom cukru, cholesterolu oraz określą BMI.

2017-07-13

więcej...

Nowy dach na stołówce w Garczynie- I etap robót zakończony

W dniu 4 lipca 2017 r. w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie nastąpił odbiór I etapu prac związanych z przebudową i modernizacją budynku stołówki.

2017-07-06

więcej...

Zarząd Powiatu jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2016 rok

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kościerskiego za 2016 rok było najważniejszym punktem porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kościerskiego, która odbyła się 21 czerwca br.

2017-06-22

więcej...

Spotkanie informacyjne „Wsparcie z Funduszy Europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 5 lipca 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z funduszy europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2017-06-21

więcej...

Wizyta studyjna w Gminie Kępice za nami

W dniu 19 czerwca br. odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna do Gminy Kępice w województwie pomorskim, organizowana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wizycie uczestniczyli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zainteresowane ekonomią społeczną.

2017-06-26

więcej...

Podziekowanie za pomoc przy organizacji praktycznych ćwiczeń pod kryptonimem "Ćwiczenia HPAI 2017"

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii na ręce Starosty Alicji Żurawskiej złożył podziękowanie za wsparcie oraz wszelaką pomoc przy organizacji praktycznych ćwiczeń pod kryptonimem "Ćwiczenia HPAI 2017"

2017-06-22

więcej...

Sukces zawodników UKS Manta podczas Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w pływaniu w płetwach.

W dniach 17-18 czerwca 2017r Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w pływaniu w płetwach.
Mistrzostwa Polski były zorganizowane przez Polski Związek Płetwonurkowania na 50 metrowej pływalni Olimpijczyk w Gliwicach.

2017-06-22

więcej...

Londyńska przygoda uczniów i nauczycieli „Ekonomika”

W dniach 07.05-03.06.2017r grupa z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie -15 uczniów klasy 3TŻ i 3TŻA wraz z opiekunem, panią Lydią Klein, odbyła miesięczny staż w różnych przedsiębiorstwach branży gastronomicznej w Londynie, możliwy dzięki projektowi ,,Kuchnia Kaszubska otwarta na Europę”.

2017-06-21

więcej...

Są dodatkowe pieniądze na doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski

29 maja br. pomiędzy Wojewodą Pomorskim - Dariuszem Drelichem, a Powiatem Kościerskim, reprezentowanym przez Alicję Żurawską, Starostę Kościerskiego i Henryka Ossowskiego, Wicestarostę Kościerskiego, została podpisana umowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” o udzielenie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książki niebędące podręcznikami).

2017-06-13

więcej...

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Powiatu Kościerskiego

Zapraszamy na XXXVIII Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

2017-06-06

więcej...

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego


Szanowni Państwo,
zapraszamy przedstawicieli z terenu powiatu kościerskiego organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W DNIU 07.06.2017 r.

Miejsce :
Sala Widowiskowa im. Lubomira Szopińskiego (I piętro , sala konferencyjna) Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, godz. 14:00.

W ramach Forum odbędzie się szkolenie :pn. " Ekonomizacja III sektora, działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego” – Marta Makuch ( ekspert ngo, trener STOP)
Po szkoleniu przeprowadzone zostaną wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas których wybranych zostanie 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zostaną powołani przez Zarząd Powiatu Kościerskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w oparciu o uchwałę NR XXXV/23/2017 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 22 marca 2017 r .w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

2017-05-31

więcej...